จับประเด็นข่าวเด่น

เศรษฐกิจจีนชะลอการเติบโตในระยะยาว

จีนมี GDP สูงถึง 12.61 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีนโยบายลดการพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทุนสูง มาสู่การขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลักเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราชะลอตัวลงในระยะยาว

ทีดีอาร์ไอเผยโครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเทียบประเทศเพื่อนบ้าน

ทีดีอาร์ไอได้เผยผลการศึกษาเรื่องแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนของอัญมณีและเครื่องประดับมีต้นทุนในประเทศสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม พม่า ลาว ซึ่งไทยอาจพิจารณาหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดต้นทุนและใช้สิทธิ GSP ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

ขยายโอกาสการค้าเครื่องประดับไทยในตลาดแคนาดา

แคนาดาเป็นหนึ่งในตลาดใหม่ที่น่าสนใจ เพราะผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทยมาก ซึ่งชาวแคนาดามีพฤติกรรมซื้อเครื่องประดับที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา และนิยมซื้อในช่วงเทศกาลสำคัญอย่าง คริสมาสต์ วาเลนไทน์ เป็นต้น

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของเมียนมาร์

กฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ ผ่านการอนุมัติจากประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 โดยมีสาระสำคัญ อาทิ ไม่มีการระบุเงินลงทุนขั้นต่ำหรือสัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำ ต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้ 50 ปี ต่อสัญญาเช่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ สิ่งที่นักลงทุนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมคือ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดในการทำธุรกิจของชาวเมียนมา เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

โอกาสทองเจาะตลาดคู่แต่งงานชาวอินเดีย

ช่วงเดือนตุลาคมของอินเดียถือเป็นการเข้าสู่เทศกาลแห่งการเฉลิงฉลองที่สำคัญของชาวอินเดียหลายเทศกาล เช่น เทศกาลนวราตรีหรือเทศกาลบูชาพระแม่อุมาเทวีหรือทุรคาเทวีเก้าปาง และอีกหนึ่งานสำคัญคือเทศกาลดิวาลีหรือเทศกาลแห่งแสงสว้าง ซึ่งนับเป็นเทศกาลที่ชาวอินเดียจับจ่ายใช้สอยมากที่สุด และชาวอินเดียนิยมซื้อทองคำและเครื่องประดับทองเข้าบ้าน เพราะเชื่อว่าเป็นศิริมงคลที่จะนำความร่ำรวยและมั่งคั่งมาสู่ครอบครัว

นโยบายสนับสนุนบทบาทสตรีญี่ปุ่นสร้างโอกาสอัญมณีและเครื่องประดับไทย

มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มุ่งลดอัตราเงินเฟ้อและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้แนวนโยบาย อาเบะโนมิกส์ (Abenomics) หากแต่ประเด็นที่จะส่งบวกต่ออัญมณีและเครื่องประดับคือ แนวคิด Womenomics ที่ให้ความสำคัญต่อผู้หญิงด้วยการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้นในสังคมการทำงานของญี่ปุ่น จะช่วยขยายโอกาสทางการตลาดในญี่ปุ่นให้กับสินค้าไทยในกลุ่มผู้หญิงทำงาน

วิกฤติเพดานหนี้สหรัฐฉุดเศรษฐกิจโลกป่วน

สหรัฐได้เข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ (Government Shutdown)หลังจากรัฐสภาของสหรัฐไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณป็น 2557 ได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐผิดนัดชําระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ความล้มเหลวของการชําระหนี้ของสหรัฐอาจนําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ร้ายแรงยิ่งกว่าช่วงวิกฤติซับไพร์ม

รัฐเล็งยกเลิกวีซ่าจีน โอกาสกระตุ้นยอดจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับไทย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้คาดการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 14.89 ด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวราว 5.4 ล้านคน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 2.25 แสนล้านบาท ในปี 2557 ส่งผลให้รัฐบาลไทยพิจารณาการยกเลิกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและหวังกระตุ้นจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น

แรงงานอินโดนีเซียประท้วงเรียกร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 50%

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 สมาชิกสหภาพแรงงานรายใหญ่ของอินโดนีเซีย จํานวนกว่า 7,000 คน ได้เดินขบวนประท้วงบนถนนจาการ์ตาไปยังที่ทําการของประธานาธิบดี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา 50% และปรับปรุงสวัสดิการสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้ต่ําที่มีจํานวนมากในอินโดนีเซีย

เซ็นทรัลรุกเปิดศูนย์กลางค้าปลีกแฟชั่นและเครื่องประดับ

บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ได้วางแผนดำเนินการค้าปลีกรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบจิวเวลรี่แอนด์แฟชั่่นเอต์เล็ต ครอบคลุมสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท ปรับปรุงศูนย์การค้า จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ สีลม เพื่อเป็นศูนย์การค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ

เพชรแหล่งลงทุนใหม่ของเศรษฐีเอเชีย

ปัจจุบันผู้บริโภคได้เปลี่ยนทัศนคติจากการสะสมเพชรเพื่อความมั่งคั่ง มาเป็นการเก็บรักษาความมั่งคั่งและทำกำไร จึงทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่เริ่มลงทุนซื้อเพชรเพื่อการเก็งกำไรมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในเอเซียเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีเศรษฐีใหม่ชาวเอเชียเกิดขึ้นจำนวนมากและคนเหล่านี้ก็หันมาซื้อเพชรเพื่อการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะเพชรเม็ดเดี่ยวขนาดใหญ่

ยกระดับจันทบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในอดีตจันทบุรีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนยกลางการผลิตและจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนําของประเทศแต่ได้สูญเสียสถานะความเป็นศูนย์กลางการผลิตและจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับไป เพราะขาดความเอาใจใส่ดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย ได้นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ยกระดับให้จันทบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และวางตําแหน่งของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นนครอัญมณี เพราะมีความพร้อมในทุกด้าน

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้ ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970