ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Gem & Jewelry Review Issue 1/2022

Feb 1, 2022
1219 views
0 share

ในรอบปี 2021 ที่ผ่านมา หลายประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยเกิดโอกาสใหม่ๆ จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งภาคธุรกิจการค้าต่างใช้ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภค ทั้งยังมีการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในแบบเจาะกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อหลักของตลาดอย่างคนยุคดิจิทัล ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะมีเนื้อหาอย่างไร อ่านได้ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของอัญมณีและเครื่องประดับหลังโควิด-19” แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดค้าอัญมณีโลกจะชะลอตัวลง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่แนวโน้มตลาดอัญมณีกลุ่ม Big 4 ยังคงสดใส ซึ่งจะมีแนวทางการเติบโตอย่างไร สามารถอ่านเนื้อหาได้ใน “อัญมณี Big 4 ได้แก่ เพชร ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต” นอกจากนี้ การเข้ามาของยุคดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตลอดจนการทำธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จาก New Normal สู่เทรนด์ Next Normal จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร มีประเด็นใดที่ควรจับตามอง ตามอ่านได้เช่นเดียวกับเนื้อหาที่น่าสนใจในเล่มนี้ https://bit.ly/3IW7Btwเอกสารแนบ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Gem & Jewelry Review Issue 1/2022

Feb 1, 2022
1219 views
0 share

ในรอบปี 2021 ที่ผ่านมา หลายประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยเกิดโอกาสใหม่ๆ จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งภาคธุรกิจการค้าต่างใช้ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภค ทั้งยังมีการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในแบบเจาะกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อหลักของตลาดอย่างคนยุคดิจิทัล ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะมีเนื้อหาอย่างไร อ่านได้ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของอัญมณีและเครื่องประดับหลังโควิด-19” แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดค้าอัญมณีโลกจะชะลอตัวลง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่แนวโน้มตลาดอัญมณีกลุ่ม Big 4 ยังคงสดใส ซึ่งจะมีแนวทางการเติบโตอย่างไร สามารถอ่านเนื้อหาได้ใน “อัญมณี Big 4 ได้แก่ เพชร ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต” นอกจากนี้ การเข้ามาของยุคดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตลอดจนการทำธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จาก New Normal สู่เทรนด์ Next Normal จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร มีประเด็นใดที่ควรจับตามอง ตามอ่านได้เช่นเดียวกับเนื้อหาที่น่าสนใจในเล่มนี้ https://bit.ly/3IW7Btwเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม <br> แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970