ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Gem & Jewelry Review Issue 2/2022

Sep 5, 2022
444 views
0 share

หลายประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยเกิดโอกาสใหม่ๆ จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งภาคธุรกิจการค้าต่างใช้ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภค ทั้งยังมีการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในแบบเจาะกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อหลักของตลาดอย่างคนยุคดิจิทัล ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะมีเนื้อหาอย่างไร อ่านได้ในหัวข้อ “Metaverse โอกาส หรือ ความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ” นอกจากนี้ การเข้ามาของยุคดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตลอดจนการทำธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร มีประเด็นใดที่ควรจับตามอง ตามอ่านได้เช่นเดียวกับเนื้อหาที่น่าสนใจในเล่มนี้ https://bit.ly/3QftVByเอกสารแนบ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Gem & Jewelry Review Issue 2/2022

Sep 5, 2022
444 views
0 share

หลายประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยเกิดโอกาสใหม่ๆ จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งภาคธุรกิจการค้าต่างใช้ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภค ทั้งยังมีการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในแบบเจาะกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อหลักของตลาดอย่างคนยุคดิจิทัล ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะมีเนื้อหาอย่างไร อ่านได้ในหัวข้อ “Metaverse โอกาส หรือ ความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ” นอกจากนี้ การเข้ามาของยุคดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตลอดจนการทำธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร มีประเด็นใดที่ควรจับตามอง ตามอ่านได้เช่นเดียวกับเนื้อหาที่น่าสนใจในเล่มนี้ https://bit.ly/3QftVByเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970