ปิดหน้าต่าง

ศักยภาพตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน


“3 ตลาดดาวรุ่ง ในอาเซียน” สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน สามสิงห์ตลาดดาวรุ่งแห่งอาเซียน หลากผู้บริโภค หลายพฤติกรรม ศักยภาพการค้าการลงทุนอยู่ในระดับแถวหน้าของอาเซียน
ISBN : 978-616-31450-6-6 ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2557
จำนวน : 62 หน้า ราคา : 100 บาท