ปิดหน้าต่าง

Ruby & Sapphire: A Collector’s Guide


พาท่านเดินทางสู่โลกอันน่าตื่นตาตื่นใจแห่ง Ruby & Sapphire ผ่านสายตา Richard W. Hughes นักอัญมณีศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Ruby & sapphire ผ่านเรื่องราวที่น่ารู้และภาพถ่ายที่สวยงาม ที่ท่านไม่เคยพบมาก่อน...
ISBN : 978-6169-145-0-35 ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2557
จำนวน : 383 หน้า ราคา : 3370 บาท