ปิดหน้าต่าง

Gemstone Buying Guide By GIT


“เชื่อมั่นอัญมณี เชื่อใจ GIT” เผยเทคนิคและวิธีการเลือกซื้ออัญมณีให้คุ้มค่า คุ้มราคา วิธีการเก็บรักษาอัญมณีที่คุณหวงแหน ให้อยู่ในสภาพดีตราบนานเท่านาน...
ISBN : 978-6169-145-0-28 ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2557
จำนวน : 125 หน้า ราคา : 125 บาท