ปิดหน้าต่าง

เรื่องน่ารู้...อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน


ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ พื้นฐานการแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายในอาเซียนที่สามารถเชื่อมโยงสู่โอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาค "เรื่องน่ารู้...อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน" ก้าวแรกในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลากความคิด หลายความเชื่อ แตกต่างวัฒนธรรม เรียนรู้พฤติกรรมผ่านขนบธรรมเนียม เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงสู่โอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาค
ISBN : 978-616-91450-7-3 ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2558
จำนวน : 248 หน้า ราคา : 200 บาท