ปิดหน้าต่าง

เจาะลึกการค้าและการลงทุน อัญมณีและเครื่องประดับในกัมพูชา


“ส่องแขมร์ แลโอกาสตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อนบ้าน”
กัมพูชา ประเทศศักยภาพสูงทางการค้าและการลงทุน
นโยบายเปิดเสรีทางการค้าและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
แหล่งวัตถุดิบพลอยสีอุดมสมบูรณ์
ตลาดแรงงานค่าจ้างต่ำ
และโอกาสจากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
 

ISBN : 978-616-91450-8-0 ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2558
จำนวน : 90 หน้า ราคา : 100 บาท