ข่าวธุรกิจรายวัน

ภาษีการขายทองคำแท่ง ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำแท่งที่ มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 661) พ.ศ. 2561 เพื่อลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้จากการขายทองคำแท่งมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเงินชดเชยการเลื่อนการรับมอบหรือการส่งมอบทองคำแท่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 61 เป็นต้นไป ดังนี้

Year of the Gold ทั้งทองแท่งและ Green Gold

ย่างเข้าปีกุนตั้งแต่วันชิวอิกของตรุษจีนมาแล้ว บรรดาซินแสพากันทำนายทายทักว่าจะเป็นปีหมูทองคำ ทั้งๆที่บรรดาปรมาจารย์เศรษฐศาสตร์โลกพากันวิตกและเตือนมาว่า วิกฤตเศรษฐกิจโลกจะเริ่มในปีนี้ไปเผาจริงปีหน้า

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970