ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ GIT Information Center

GIT Information Center จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy   Setting Accept

×
140 ITF Tower Building, 4th Floor,<br> Silom Road, Suriyawong, Bangrak, <br>Bangkok10500, Thailand
Phone: (662) 634-4999 ext 444
Fax: (662) 634-4970