การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวหรือไม่

Oct 9, 2020
1741 views
2 shares

    จากการแพร่ระบาดของ Covid 19 และมาตรการ Lockdown ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกและร้านเครื่องประดับอัญมณีปรับเปลี่ยนการขายสินค้าไปสู่ออนไลน์มากขึ้น และถึงแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ การขายอัญมณีและเครื่องประดับทางออนไลน์จะเติบโตขึ้น แต่ผู้บริโภคบางส่วนก็ยังคงชื่นชอบประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้ามากกว่า โดยเฉพาะอัญมณีเครื่องประดับเพชร

    จากรายงาน Diamond Insight 'Flash' ของ De Beers Group ระบุว่า ในขณะที่ผู้บริโภคต้องการช่องทางการซื้อเพชรที่ผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงชื่นชอบประสบการณ์การซื้อสินค้าในร้านที่ให้ความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้บริโภคในสหรัฐฯ มากกว่า 62% ชอบซื้อเพชรที่ร้านค้ามากกว่าการซื้อทางออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค Millennial และ Gen-Z สูงกว่า 59% ก็ยังชื่นชอบการซื้ออัญมณีเครื่องประดับเพชรในร้าน เนื่องจากสามารถรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ แต่ร้านค้าต้องมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมด้วย


ที่มา : https://www.professionaljeweller.com/

    นอกจากนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวน 500 คน ยังชี้ให้เห็นว่า 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือที่สุดในด้านมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัย รองลงมา 21% เป็นร้านค้าปลีกอิสระทั่วไป และเมื่อพูดถึงมาตรการด้านความปลอดภัยซึ่งร้านค้าควรจัดหาให้แก่ผู้บริโภค 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ควรจำกัดจำนวนลูกค้าภายในร้านต่อการเข้าชม 1 รอบ 66% เห็นว่า ควรมีการจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดมือก่อนเข้าร้านเพื่อความสะดวกและเพื่อสุขอนามัย และ 64% เห็นว่า พนักงานภายในร้านควรสวมหน้ากากและถุงมือตลอดเวลา ดังแสดงในภาพด้านล่าง


ที่มา : De Beers Diamond Insight Flash Report.

ทั้งนี้ ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาถือเป็นตลาดส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยในอันดับ 1 โดยมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ในเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ปี 2563 มีมูลค่า 11,449.30 ล้านบาท ลดลง 21.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้


ข้อมูลอ้างอิง


1) US Consumers Still Prefer In-store To Online. From http://www.theretailjeweler.com/new-noteworthy/2020/07/10/us-consumers-still-prefer-in-store-to-online-when-buying-diamonds-but-feeling-safe-is-key.html. Retrieved September 22 , 2020.
2) Shoppers Prefer to Buy Jewelry In-Store. From https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=65268. Retrieved September 22 , 2020.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวหรือไม่

Oct 9, 2020
1741 views
2 shares

    จากการแพร่ระบาดของ Covid 19 และมาตรการ Lockdown ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกและร้านเครื่องประดับอัญมณีปรับเปลี่ยนการขายสินค้าไปสู่ออนไลน์มากขึ้น และถึงแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ การขายอัญมณีและเครื่องประดับทางออนไลน์จะเติบโตขึ้น แต่ผู้บริโภคบางส่วนก็ยังคงชื่นชอบประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้ามากกว่า โดยเฉพาะอัญมณีเครื่องประดับเพชร

    จากรายงาน Diamond Insight 'Flash' ของ De Beers Group ระบุว่า ในขณะที่ผู้บริโภคต้องการช่องทางการซื้อเพชรที่ผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงชื่นชอบประสบการณ์การซื้อสินค้าในร้านที่ให้ความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้บริโภคในสหรัฐฯ มากกว่า 62% ชอบซื้อเพชรที่ร้านค้ามากกว่าการซื้อทางออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค Millennial และ Gen-Z สูงกว่า 59% ก็ยังชื่นชอบการซื้ออัญมณีเครื่องประดับเพชรในร้าน เนื่องจากสามารถรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ แต่ร้านค้าต้องมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมด้วย


ที่มา : https://www.professionaljeweller.com/

    นอกจากนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวน 500 คน ยังชี้ให้เห็นว่า 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือที่สุดในด้านมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัย รองลงมา 21% เป็นร้านค้าปลีกอิสระทั่วไป และเมื่อพูดถึงมาตรการด้านความปลอดภัยซึ่งร้านค้าควรจัดหาให้แก่ผู้บริโภค 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ควรจำกัดจำนวนลูกค้าภายในร้านต่อการเข้าชม 1 รอบ 66% เห็นว่า ควรมีการจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดมือก่อนเข้าร้านเพื่อความสะดวกและเพื่อสุขอนามัย และ 64% เห็นว่า พนักงานภายในร้านควรสวมหน้ากากและถุงมือตลอดเวลา ดังแสดงในภาพด้านล่าง