“ยูเค” ปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มีผล 1 ม.ค. 64

Dec 7, 2020
5341 views
1 share

        สหราชอาณาจักรหรือยูเค ได้ประกาศจะใช้กฎระเบียบการนำเข้าของตนเอง และปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ไม่มีความตกลงเขตการค้าเสรีและไม่ได้รับสิทธิจีเอสพีจากยูเค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ยูเคออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (อียู) อย่างเป็นทางการ โดยยูเคได้ยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าบางชนิด อาทิ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ อุปกรณ์เหน่วยเก็บความจำ และอุปกรณ์รับส่งแปลงสัญญาณ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ปรับลดอัตราภาษีนำเข้า อาทิ ซอสปรุงรส และสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

ภาษีนำเข้าสินค้าของยูเคยังคงใช้อัตราเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะใช้อัตราภาษีนำเข้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถสรุปอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งอัตราปัจจุบันและอัตราใหม่ ดังนี้

        อัตราภาษีนำเข้าสินค้าสำคัญของยูเคที่ปรับลดลงได้แก่ เครื่องประดับเงินและเครื่องประดับทอง มีภาษีนำเข้าจาก 2.5% ลดลงเหลือ 2% ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยังคงอยู่ในระดับอัตรา 20% 

ทั้งนี้ ยูเคเป็นตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของไทยมานานนับทศวรรษ จากข้อมูลสถิติการค้าของกรมศุลกากรพบว่า ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 ยูเคเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ในอันดับที่ 12 ของไทย และหากพิจารณาการส่งออกเฉพาะเดือนตุลาคม 2563 พบว่า ยูเคเป็นตลาดส่งออกในอันดับที่ 7 ของไทย สินค้าส่งออกหลักไปยังตลาดนี้เป็นเครื่องประดับทอง ในสัดส่วนราว 45% รองลงมาเป็นเครื่องประดับเงิน ด้วยสัดส่วนราว 33% โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าเครื่องประดับทองเป็นอันดับ 7 และเครื่องประดับเงินเป็นอันดับ 4 ในตลาดยูเค

ฉะนั้น การที่ยูเคลดภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินลง จะทำให้ไทยมีโอกาสขยายการค้าสินค้าทั้งสองดังกล่าวในตลาดยูเคได้ อย่างไรก็ดี ยูเคได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าใหม่ด้วย ผู้ประกอบการจึงควรใช้ช่วงเวลานี้ศึกษากฎระเบียบการนำเข้ารวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อจะได้ผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถค้นหาอัตราภาษีนำเข้าจาก https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 และศึกษากฎระเบียบการนำเข้าใหม่ของยูเคได้จากเว็บไซต์ https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021ข้อมูลอ้างอิง


1) อังกฤษเตรียมปรับภาษีนำเข้าใหม่มีผล 1 ม.ค. 64, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
จาก https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/438266
2) “ยูเค” ใช้ภาษีนำเข้าใหม่หลังออกจากอียู มีผล 1 ม.ค.64, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
จาก https://siamrath.co.th/n/162594
3) UK Tariffs From 1 January 2021, Retrieved December 3, 2020, from https://www.dpcaccountants.com/brexit/uk-tariffs-from-1-january-2021/
4) The UK Global Tariff, Retrieved December 3, 2020, from https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


“ยูเค” ปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มีผล 1 ม.ค. 64

Dec 7, 2020
5341 views
1 share

        สหราชอาณาจักรหรือยูเค ได้ประกาศจะใช้กฎระเบียบการนำเข้าของตนเอง และปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ไม่มีความตกลงเขตการค้าเสรีและไม่ได้รับสิทธิจีเอสพีจากยูเค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ยูเคออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (อียู) อย่างเป็นทางการ โดยยูเคได้ยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าบางชนิด อาทิ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ อุปกรณ์เหน่วยเก็บความจำ และอุปกรณ์รับส่งแปลงสัญญาณ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ปรับลดอัตราภาษีนำเข้า อาทิ ซอสปรุงรส และสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

ภาษีนำเข้าสินค้าของยูเคยังคงใช้อัตราเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะใช้อัตราภาษีนำเข้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถสรุปอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งอัตราปัจจุบันและอัตราใหม่ ดังนี้

        อัตราภาษีนำเข้าสินค้าสำคัญของยูเคที่ปรับลดลงได้แก่ เครื่องประดับเงินและเครื่องประดับทอง มีภาษีนำเข้าจาก 2.5% ลดลงเหลือ 2% ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยังคงอยู่ในระดับอัตรา 20% 

ทั้งนี้ ยูเคเป็นตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของไทยมานานนับทศวรรษ จากข้อมูลสถิติการค้าของกรมศุลกากรพบว่า ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 ยูเคเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ในอันดับที่ 12 ของไทย และหากพิจารณาการส่งออกเฉพาะเดือนตุลาคม 2563 พบว่า ยูเคเป็นตลาดส่งออกในอันดับที่ 7 ของไทย สินค้าส่งออกหลักไปยังตลาดนี้เป็นเครื่องประดับทอง ในสัดส่วนราว 45% รองลงมาเป็นเครื่องประดับเงิน ด้วยสัดส่วนราว 33% โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าเครื่องประดับทองเป็นอันดับ 7 และเครื่องประดับเงินเป็นอันดับ 4 ในตลาดยูเค

ฉะนั้น การที่ยูเคลดภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินลง จะทำให้ไทยมีโอกาสขยายการค้าสินค้าทั้งสองดังกล่าวในตลาดยูเคได้ อย่างไรก็ดี ยูเคได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าใหม่ด้วย ผู้ประกอบการจึงควรใช้ช่วงเวลานี้ศึกษากฎระเบียบการนำเข้ารวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อจะได้ผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถค้นหาอัตราภาษีนำเข้าจาก https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 และศึกษากฎระเบียบการนำเข้าใหม่ของยูเคได้จากเว็บไซต์ https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021ข้อมูลอ้างอิง


1) อังกฤษเตรียมปรับภาษีนำเข้าใหม่มีผล 1 ม.ค. 64, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
จาก https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/438266
2) “ยูเค” ใช้ภาษีนำเข้าใหม่หลังออกจากอียู มีผล 1 ม.ค.64, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
จาก https://siamrath.co.th/n/162594
3) UK Tariffs From 1 January 2021, Retrieved December 3, 2020, from https://www.dpcaccountants.com/brexit/uk-tariffs-from-1-january-2021/
4) The UK Global Tariff, Retrieved December 3, 2020, from https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970