สถาบันอัญมณีฯเตือนระวังมุกปลอมไลฟ์สดเกลื่อน

Jan 19, 2021
428 views
5 shares
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
หมวดหมู่: การตลาด

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า การซื้อขายไข่มุก ในรูปแบบออนไลน์กำลังได้รับ ความนิยม โดยเป็นการขายไข่มุกที่เสมือนแกะสดจากตัวหอย ผู้ขายมักจะทำการถ่ายทอดสดการแกะหอยมุก เพื่อให้ลูกค้าสามารถลุ้นสีและขนาด ส่วนใหญ่มีการโฆษณาว่าเป็นหอยมุกเลี้ยงน้ำเค็มมากกว่า 50 เฉดสี และยังพบการจำหน่ายหอยมุกแบบเปิดลุ้นไข่มุกด้วยตนเอง และหอยมุกอะโกยาเป็นจำนวนมาก โดยมีราคาประมาณ 180-650 บาทต่อตัว ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตและนำเข้ามาจากจีน

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูล ที่มีการรายงานเกี่ยวกับไข่มุกจากการทำฟาร์มเลี้ยงหอยมุก ไม่ใช่หอย มุกทุกตัวที่จะผลิตไข่มุกคุณภาพดีที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง การจำหน่ายสินค้าไข่มุกใน ลักษณะนั้นอาจเข้าข่ายการสำแดงข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน

"ขอให้ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อไข่มุก ต้องซื้อจากร้านที่มี คุณภาพ มีมาตรฐาน และสินค้าต้องมีใบรับรอง เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะถูกหลอกลวงได้ โดยปัจจุบันได้ให้การรับรองร้าน ค้าที่เข้าร่วมโครงการซื้อด้วย ความมั่นใจให้กับร้านค้าต่างๆ ไปแล้วกว่า 300 รายทั่วประเทศ" นายสุเมธกล่าว


ข้อมูลอ้างอิง


ที่มา: หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์. ฉบับวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


สถาบันอัญมณีฯเตือนระวังมุกปลอมไลฟ์สดเกลื่อน

Jan 19, 2021
428 views
5 shares
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
หมวดหมู่: การตลาด

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า การซื้อขายไข่มุก ในรูปแบบออนไลน์กำลังได้รับ ความนิยม โดยเป็นการขายไข่มุกที่เสมือนแกะสดจากตัวหอย ผู้ขายมักจะทำการถ่ายทอดสดการแกะหอยมุก เพื่อให้ลูกค้าสามารถลุ้นสีและขนาด ส่วนใหญ่มีการโฆษณาว่าเป็นหอยมุกเลี้ยงน้ำเค็มมากกว่า 50 เฉดสี และยังพบการจำหน่ายหอยมุกแบบเปิดลุ้นไข่มุกด้วยตนเอง และหอยมุกอะโกยาเป็นจำนวนมาก โดยมีราคาประมาณ 180-650 บาทต่อตัว ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตและนำเข้ามาจากจีน

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูล ที่มีการรายงานเกี่ยวกับไข่มุกจากการทำฟาร์มเลี้ยงหอยมุก ไม่ใช่หอย มุกทุกตัวที่จะผลิตไข่มุกคุณภาพดีที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง การจำหน่ายสินค้าไข่มุกใน ลักษณะนั้นอาจเข้าข่ายการสำแดงข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน

"ขอให้ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อไข่มุก ต้องซื้อจากร้านที่มี คุณภาพ มีมาตรฐาน และสินค้าต้องมีใบรับรอง เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะถูกหลอกลวงได้ โดยปัจจุบันได้ให้การรับรองร้าน ค้าที่เข้าร่วมโครงการซื้อด้วย ความมั่นใจให้กับร้านค้าต่างๆ ไปแล้วกว่า 300 รายทั่วประเทศ" นายสุเมธกล่าว


ข้อมูลอ้างอิง


ที่มา: หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์. ฉบับวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970