เครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่

Mar 5, 2021
1329 views
1 share


กระแสความต้องการสินค้าต่างๆ รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมในกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายหน่วยงานต้องมาทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตและการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ อย่างล่าสุด The National Jeweler ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ จำนวน 1,015 ราย ในช่วงอายุระหว่าง 25 – 50 ปี ซึ่งมีรายได้มากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และซื้อเครื่องประดับมูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
จากผลการสำรวจพบว่า คนรุ่นใหม่จะคำนึงถึงแหล่งที่มาและประเด็นสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นเก่า โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 45% จะเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากทองคำจากเหมืองที่มีใบรับรองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ตอบแบบสำรวจราว 33% ยินดีจ่ายเงินแพงขึ้น 5-10% ส่วนอีก 41% ตอบว่ายินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 11% สำหรับสินค้าที่มาจากบริษัทที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่า 25% ของผู้ตอบแบบสำรวจจะซื้อเครื่องประดับรีไซเคิล 
สำหรับปัจจัยหลักอื่นๆ ที่นำมาประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) รูปแบบ 2) ราคา และ 3) โลหะที่ใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับ ตามลำดับ โดยผู้หญิง 59% และผู้ชาย 50% จะเลือกซื้อทองขาวเป็นอันดับแรก ตามด้วยทองสีเหลือง ทั้งนี้ เครื่องประดับทองและเครื่องประดับทองตกแต่งเพชร อัญมณี เป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องประดับแท้ที่มีการซื้อมากที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 55%) รองลงมาเป็นเครื่องประดับเงินตกแต่งเพชร (ผู้ชาย 46% และผู้หญิง 41%) นอกจากนี้ เครื่องประดับทองล้วนไม่ตกแต่งอัญมณีจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ตอบแบบสำรวจชายราว 50%


ภาพ: https://www.bluenile.com

    กระแสสังคมโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ยาก ฉะนั้น ผู้ประกอบการจะต้องหันมาให้ความสำคัญต่อกระแสดังกล่าวข้างต้น โดยพยายามปรับรูปแบบการผลิตสินค้าให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เอาเปรียบแรงงาน และทำการค้าด้วยจริยธรรม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมในระยะยาว  

ข้อมูลอ้างอิง


1. Survey: Consumers Would Pay Premium for ‘Responsibly Mined’ Gold. Retrieved February 3, 2021 from https://www.nationaljeweler.com/independents/retail-surveys/9585-survey-consumers- would-pay-premium-for-responsibly-mined-gold

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่

Mar 5, 2021
1329 views
1 share


กระแสความต้องการสินค้าต่างๆ รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมในกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายหน่วยงานต้องมาทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตและการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ อย่างล่าสุด The National Jeweler ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ จำนวน 1,015 ราย ในช่วงอายุระหว่าง 25 – 50 ปี ซึ่งมีรายได้มากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และซื้อเครื่องประดับมูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
จากผลการสำรวจพบว่า คนรุ่นใหม่จะคำนึงถึงแหล่งที่มาและประเด็นสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นเก่า โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 45% จะเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากทองคำจากเหมืองที่มีใบรับรองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ตอบแบบสำรวจราว 33% ยินดีจ่ายเงินแพงขึ้น 5-10% ส่วนอีก 41% ตอบว่ายินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 11% สำหรับสินค้าที่มาจากบริษัทที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่า 25% ของผู้ตอบแบบสำรวจจะซื้อเครื่องประดับรีไซเคิล 
สำหรับปัจจัยหลักอื่นๆ ที่นำมาประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) รูปแบบ 2) ราคา และ 3) โลหะที่ใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับ ตามลำดับ โดยผู้หญิง 59% และผู้ชาย 50% จะเลือกซื้อทองขาวเป็นอันดับแรก ตามด้วยทองสีเหลือง ทั้งนี้ เครื่องประดับทองและเครื่องประดับทองตกแต่งเพชร อัญมณี เป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องประดับแท้ที่มีการซื้อมากที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 55%) รองลงมาเป็นเครื่องประดับเงินตกแต่งเพชร (ผู้ชาย 46% และผู้หญิง 41%) นอกจากนี้ เครื่องประดับทองล้วนไม่ตกแต่งอัญมณีจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ตอบแบบสำรวจชายราว 50%


ภาพ: https://www.bluenile.com

    กระแสสังคมโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ยาก ฉะนั้น ผู้ประกอบการจะต้องหันมาให้ความสำคัญต่อกระแสดังกล่าวข้างต้น โดยพยายามปรับรูปแบบการผลิตสินค้าให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เอาเปรียบแรงงาน และทำการค้าด้วยจริยธรรม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมในระยะยาว  

ข้อมูลอ้างอิง


1. Survey: Consumers Would Pay Premium for ‘Responsibly Mined’ Gold. Retrieved February 3, 2021 from https://www.nationaljeweler.com/independents/retail-surveys/9585-survey-consumers- would-pay-premium-for-responsibly-mined-gold

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม <br> แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970