แนวโน้มตลาดอัญมณีพลอยสีโลก ปี 2021 - 2031

Jun 14, 2021
2181 views
1 share

            การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในปี 2563 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกใช้มาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิต การค้า หรือการขนส่งสินค้า ต้องหยุดชะงักลง รวมถึงการยกเลิกงานแสดงสินค้าจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอัญมณีพลอยสีให้หยุดชะงักลงตามไปด้วย และทำให้ตลาดค้าพลอยสีหดตัวลง อย่างไรก็ดี หลายประเทศเริ่มได้รับวัคซีนโควิดในช่วงต้นปี 2564 สร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้บริโภค ทำให้เศรษฐกิจโลกทยอยเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว ตลาดพลอยสีจึงเริ่มปรับตัวในทิศทางดีขึ้น 

            ทั้งนี้ Future Market Insights (FMI) ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2021 ตลาดพลอยสีของโลกจะมีมูลค่า 14,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าในช่วงปี 2021 – 2031 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.7% เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคฟื้นตัวและมีความต้องการเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีพลอยสีเพิ่มมากขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาจะเป็นตลาดหลักในอเมริกาเหนือ ซึ่งมีสัดส่วน 85% ของยอดขายในภูมิภาคนี้ ส่วนตลาดสำคัญในยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร ซึ่งมีความต้องการอัญมณีพลอยสีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง น่าจะทำให้ตลาดพลอยสีเติบโตสูงกว่า 8% ในปี 2021 เมื่อเทียบกับปี 2020 และกำลังซื้อในเยอรมนีและฝรั่งเศสที่เพิ่มขึ้น จะทำให้การบริโภคอัญมณีพลอยสีขยายตัวได้ดีในสองประเทศนี้เช่นกัน สำหรับตลาดเอเชีย จีนจะเป็นตลาดผู้บริโภคพลอยสีหลัก ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบอัญมณีพลอยหลากสีสันและนิยมนำเครื่องประดับอัญมณีพลอยสีมาใช้ในงานแต่งงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 


https://www.invaluable.com

            เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกอัญมณีพลอยสีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยจากสถิติ Global Trade Atlas พบว่า ในไตรมาสแรกปี 2564 ไทยเป็นผู้ส่งออกพลอยสีในอันดับที่ 3 ของโลกรองจากฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ไทยจึงอาจช่วงชิงโอกาสที่ตลาดอัญมณีพลอยสีของโลกกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้น โดยการเจาะกลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตดีดังรายงานของ FMI เพื่อเพิ่มยอดขาย แต่เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยสังคมชุมชน ผู้ประกอบการไทยจึงต้องปรับตัวดำเนินธุกิจด้วยความโปร่งใสและนำเสนออัญมณีพลอยสีจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการหันมาให้ความสำคัญกับตลาด E-Commerce แบบ B2B ซึ่งเป็นช่องทางที่มีแนวโน้มจะช่วยเพิ่มยอดขาย อันจะทำให้ไทยยังครองความเป็นผู้นำส่งออกพลอยสีของโลกเอาไว้ได้ต่อไป


ข้อมูลอ้างอิง


Colored Gemstones Market. Retrieved June 4, 2021 from https://www.futuremarketinsights.com/press-release/colored-gemstones-market

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


แนวโน้มตลาดอัญมณีพลอยสีโลก ปี 2021 - 2031

Jun 14, 2021
2181 views
1 share

            การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในปี 2563 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกใช้มาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิต การค้า หรือการขนส่งสินค้า ต้องหยุดชะงักลง รวมถึงการยกเลิกงานแสดงสินค้าจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอัญมณีพลอยสีให้หยุดชะงักลงตามไปด้วย และทำให้ตลาดค้าพลอยสีหดตัวลง อย่างไรก็ดี หลายประเทศเริ่มได้รับวัคซีนโควิดในช่วงต้นปี 2564 สร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้บริโภค ทำให้เศรษฐกิจโลกทยอยเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว ตลาดพลอยสีจึงเริ่มปรับตัวในทิศทางดีขึ้น 

            ทั้งนี้ Future Market Insights (FMI) ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2021 ตลาดพลอยสีของโลกจะมีมูลค่า 14,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าในช่วงปี 2021 – 2031 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.7% เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคฟื้นตัวและมีความต้องการเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีพลอยสีเพิ่มมากขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาจะเป็นตลาดหลักในอเมริกาเหนือ ซึ่งมีสัดส่วน 85% ของยอดขายในภูมิภาคนี้ ส่วนตลาดสำคัญในยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร ซึ่งมีความต้องการอัญมณีพลอยสีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง น่าจะทำให้ตลาดพลอยสีเติบโตสูงกว่า 8% ในปี 2021 เมื่อเทียบกับปี 2020 และกำลังซื้อในเยอรมนีและฝรั่งเศสที่เพิ่มขึ้น จะทำให้การบริโภคอัญมณีพลอยสีขยายตัวได้ดีในสองประเทศนี้เช่นกัน สำหรับตลาดเอเชีย จีนจะเป็นตลาดผู้บริโภคพลอยสีหลัก ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบอัญมณีพลอยหลากสีสันและนิยมนำเครื่องประดับอัญมณีพลอยสีมาใช้ในงานแต่งงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 


https://www.invaluable.com

            เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกอัญมณีพลอยสีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยจากสถิติ Global Trade Atlas พบว่า ในไตรมาสแรกปี 2564 ไทยเป็นผู้ส่งออกพลอยสีในอันดับที่ 3 ของโลกรองจากฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ไทยจึงอาจช่วงชิงโอกาสที่ตลาดอัญมณีพลอยสีของโลกกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้น โดยการเจาะกลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตดีดังรายงานของ FMI เพื่อเพิ่มยอดขาย แต่เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยสังคมชุมชน ผู้ประกอบการไทยจึงต้องปรับตัวดำเนินธุกิจด้วยความโปร่งใสและนำเสนออัญมณีพลอยสีจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการหันมาให้ความสำคัญกับตลาด E-Commerce แบบ B2B ซึ่งเป็นช่องทางที่มีแนวโน้มจะช่วยเพิ่มยอดขาย อันจะทำให้ไทยยังครองความเป็นผู้นำส่งออกพลอยสีของโลกเอาไว้ได้ต่อไป


ข้อมูลอ้างอิง


Colored Gemstones Market. Retrieved June 4, 2021 from https://www.futuremarketinsights.com/press-release/colored-gemstones-market

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970