เพชรสังเคราะห์ โอกาสเจาะกลุ่มมิลเลนเนียล

May 11, 2022
1256 views
1 share

อัญมณีที่แข็งที่สุดตามโมห์สเกล (Mohs scale) ทุกคนย่อมนึกถึงเพชรเสมอ ซึ่งเพชรเป็นอัญมณีที่คนทั่วโลกให้การยอมรับในคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น มีประกายแวววาวดีกว่าอัญมณีชนิดอื่น ความหายาก ทั้งยังสามารถเก็บไว้เก็งกำไรได้ด้วย ผู้บริโภคจึงให้คุณค่ากับเพชรมาก ทำให้ราคาของเพชรสูงกว่าอัญมณีชนิดอื่นโดยเปรียบเทียบ แต่ในปัจจุบันมนุษย์สามารถสร้างเพชรขึ้นมาจากห้องทดลองได้แล้ว หรือเรียกว่า “เพชรสังเคราะห์” เพื่อทดแทนเพชรธรรมชาติ โดยลักษณะภายนอกเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะแยกออกยากด้วยตาเปล่า และราคาถูกว่าเพชรธรรมชาติ ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียลและกลุ่มเจน Z ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของสินค้า ตลอดจนผลกระทบจากการผลิตและบริโภค อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมองว่าการบริโภคเพชรส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง จึงทำให้กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เปลี่ยนจากการบริโภคเพชรแท้มาเป็นบริโภคเพชรสังเคราะห์ โดย The Knot บริษัทรับจัดงานแต่งงานได้ทำการสำรวจ พบว่า ในปี 2019 กลุ่มมิลเลนเนียลลดการใช้แหวนที่เป็นอัญมณีธรรมชาติลงร้อยละ 8 และปี 2021 ผู้บริโภคกลุ่มนี้เกือบ 1 ใน 4 หันมาใช้แหวนหมั้นที่ทำจากเพชรสังเคราะห์แทน ทั้งนี้ Rough & Polished ได้คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2022 มูลค่าการค้าในตลาดเพชรสังเคราะห์ทั่วโลกอาจเติบโตเกิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊าได้สร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัท Chow Sang Sang (周生生) ผู้ค้าสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับรายสำคัญใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ชื่อว่า The Future Rocks โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์เพชรสังเคราะห์ โดยชูวิสัยทัศน์ “bling with a conscience” หรือแปลว่า “เปล่งประกายบนมโนธรรม” เพื่อสื่อความว่า สินค้าของ Chow Sang Sang ตั้งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้บริโภครุ่นใหม่ในประเทศจีนและฮ่องกงหันมาให้ความสนใจในการบริโภคเพชรสังเคราะห์มากขึ้นด้วย ทั้งนี้จากการทำตลาดที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ในปี 2021 ยอดขายของ Chow Sang Sang เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 คิดเป็นมูลค่า 2.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

Chow Sang Sang ที่ฮ่องกง จาก www.retailinasia.com

เพชรสังเคราะห์เป็นโอกาสใหม่ที่จะทำตลาดได้ โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นถ้าหากธุรกิจสามารถสร้างการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ (Story Telling) ให้ผู้บริโภครับรู้ย่อมทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมบริโภคจากเพชรธรรมชาติมาเป็นการบริโภคเพชรสังเคราะห์ นอกจากนั้นตลาดผู้บริโภคจีนยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะมีผู้บริโภคจำนวนมากและมีโอกาสที่เข้าไปช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้


ข้อมูลอ้างอิง


1. THE ISARAELI DIAMOND INDUSTRY. Report: Millennials “Hot to Buy Lab-Grown Diamonds”. Available at: https://en.israelidiamond.co.il/news/retail-and-jewelry/report-millennials-hot-to-buy-lab-grown-diamonds/. (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565).
2. RAPAPORT. Chow Sang Sang Launches Lab-Grown Platform. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68514&ArticleTitle=Chow%2bSang%2bSang%2bLaunches%2bLab-Grown%2bPlatform. (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เพชรสังเคราะห์ โอกาสเจาะกลุ่มมิลเลนเนียล

May 11, 2022
1256 views
1 share

อัญมณีที่แข็งที่สุดตามโมห์สเกล (Mohs scale) ทุกคนย่อมนึกถึงเพชรเสมอ ซึ่งเพชรเป็นอัญมณีที่คนทั่วโลกให้การยอมรับในคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น มีประกายแวววาวดีกว่าอัญมณีชนิดอื่น ความหายาก ทั้งยังสามารถเก็บไว้เก็งกำไรได้ด้วย ผู้บริโภคจึงให้คุณค่ากับเพชรมาก ทำให้ราคาของเพชรสูงกว่าอัญมณีชนิดอื่นโดยเปรียบเทียบ แต่ในปัจจุบันมนุษย์สามารถสร้างเพชรขึ้นมาจากห้องทดลองได้แล้ว หรือเรียกว่า “เพชรสังเคราะห์” เพื่อทดแทนเพชรธรรมชาติ โดยลักษณะภายนอกเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะแยกออกยากด้วยตาเปล่า และราคาถูกว่าเพชรธรรมชาติ ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียลและกลุ่มเจน Z ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของสินค้า ตลอดจนผลกระทบจากการผลิตและบริโภค อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมองว่าการบริโภคเพชรส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง จึงทำให้กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เปลี่ยนจากการบริโภคเพชรแท้มาเป็นบริโภคเพชรสังเคราะห์ โดย The Knot บริษัทรับจัดงานแต่งงานได้ทำการสำรวจ พบว่า ในปี 2019 กลุ่มมิลเลนเนียลลดการใช้แหวนที่เป็นอัญมณีธรรมชาติลงร้อยละ 8 และปี 2021 ผู้บริโภคกลุ่มนี้เกือบ 1 ใน 4 หันมาใช้แหวนหมั้นที่ทำจากเพชรสังเคราะห์แทน ทั้งนี้ Rough & Polished ได้คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2022 มูลค่าการค้าในตลาดเพชรสังเคราะห์ทั่วโลกอาจเติบโตเกิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊าได้สร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัท Chow Sang Sang (周生生) ผู้ค้าสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับรายสำคัญใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ชื่อว่า The Future Rocks โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์เพชรสังเคราะห์ โดยชูวิสัยทัศน์ “bling with a conscience” หรือแปลว่า “เปล่งประกายบนมโนธรรม” เพื่อสื่อความว่า สินค้าของ Chow Sang Sang ตั้งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้บริโภครุ่นใหม่ในประเทศจีนและฮ่องกงหันมาให้ความสนใจในการบริโภคเพชรสังเคราะห์มากขึ้นด้วย ทั้งนี้จากการทำตลาดที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ในปี 2021 ยอดขายของ Chow Sang Sang เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 คิดเป็นมูลค่า 2.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

Chow Sang Sang ที่ฮ่องกง จาก www.retailinasia.com

เพชรสังเคราะห์เป็นโอกาสใหม่ที่จะทำตลาดได้ โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นถ้าหากธุรกิจสามารถสร้างการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ (Story Telling) ให้ผู้บริโภครับรู้ย่อมทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมบริโภคจากเพชรธรรมชาติมาเป็นการบริโภคเพชรสังเคราะห์ นอกจากนั้นตลาดผู้บริโภคจีนยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะมีผู้บริโภคจำนวนมากและมีโอกาสที่เข้าไปช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้


ข้อมูลอ้างอิง


1. THE ISARAELI DIAMOND INDUSTRY. Report: Millennials “Hot to Buy Lab-Grown Diamonds”. Available at: https://en.israelidiamond.co.il/news/retail-and-jewelry/report-millennials-hot-to-buy-lab-grown-diamonds/. (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565).
2. RAPAPORT. Chow Sang Sang Launches Lab-Grown Platform. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68514&ArticleTitle=Chow%2bSang%2bSang%2bLaunches%2bLab-Grown%2bPlatform. (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970