ความต้องการเพชรสังเคราะห์เพิ่มสูงต่อเนื่อง

Sep 21, 2022
807 views
1 share

            ตลาดเพชรสังเคราะห์ (Lab-grown diamonds) ยังคงเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในหลายตลาดทั่วโลก หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย แต่โลกกลับเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเพชรสังเคราะห์ซึ่งมีราคาถูกกว่าเพชรแท้มากกว่า 50% เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยตลาดผู้บริโภคเพชรสังเคราะห์สำคัญของโลก อาทิ  

            สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดผู้บริโภคเพชรสังเคราะห์รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2020 เครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ในสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งในตลาดเครื่องประดับรวม 3% และเพิ่มขึ้นเป็น 7% ในปี 2022 ทั้งนี้ Edahn Golan นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเพชรให้ข้อมูลว่า ในเดือนมีนาคม 2022 แหวนหมั้นเพชรสังเคราะห์ขายได้สูงขึ้น63% ในขณะที่แหวนเพชรแท้ขายได้ลดลง 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือแบรนด์เครื่องประดับ Nightingale ได้เปิดเผยว่า ยอดขายเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ในสหรัฐฯ ในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 80% ถือเป็นยอดขายสูงที่สุดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย

            สหราชอาณาจักร ผู้ค้าเครื่องประดับอย่าง Queensmith ในสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยว่า ยอดขายแหวนหมั้นเพชรสังเคราะห์ในปี 2019 มีสัดส่วนเพียง 1% ของยอดขายแหวนหมั้นโดยรวม และสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 53% ในปี 2022 ซึ่งความนิยมบริโภคเพชรสังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ก็เนื่องจากราคาที่ถูกกว่าเพชรแท้ถึง 75-80% และผู้บริโภคเชื่อว่าเพชรสังเคราะห์มีความยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่เหมือนเพชรแท้ที่ลูกค้ามีโอกาสซื้อเพชรที่มีความขัดแย้ง (Blood Diamond) ได้โดยไม่รู้ตัว


 ที่มาภาพ: https://www.vrai.com

             กลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen-Z เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดที่ผลักดันความต้องการเพชรสังเคราะห์ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าเพชรสังเคราะห์มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเพชรที่ขุดจากเหมือง อีกทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการเครื่องประดับสุดหรูที่สวยงามในราคาที่เอื้อมถึงได้ เพชรสังเคราะห์จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบของกลุ่มคนเหล่านี้

            จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ตลาดเพชรสังเคราะห์จึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ResearchAndMarkets ซึ่งได้คาดการณ์ว่าตลาดเพชรสังเคราะห์ในช่วงปี 2021 – 2028 จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 8.74% ต่อปี ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะผลิตเครื่องประดับตกแต่งด้วยเพชรสังเคราะห์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย


ผู้เขียน: นางสาววาสนา สมเนตร์


ข้อมูลอ้างอิง


1) Professionaljeweller. July 25, 2022. 2022 could be the turning point for lab-grown diamonds. [Online]. Available at https://www.professionaljeweller.com/2022-could-be-the-turning-point-for-lab-grown-diamonds/. (Retrieved August 12, 2022).
2) CNN Business. April 27,2022. Why lab-grown diamond sales are surging. [Online]. Available at https://edition.cnn.com/2022/04/27/business/diamonds-manmade-demand/index.html
3) Professionaljeweller. June 29, 2022. Lab-grown diamond rings now make up over half of engagement sales for London jeweller. [Online]. Available at https://www.professionaljeweller. com/ 2022-could-be-the-turning-point-for-lab-grown-diamonds/

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ความต้องการเพชรสังเคราะห์เพิ่มสูงต่อเนื่อง

Sep 21, 2022
807 views
1 share

            ตลาดเพชรสังเคราะห์ (Lab-grown diamonds) ยังคงเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในหลายตลาดทั่วโลก หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย แต่โลกกลับเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเพชรสังเคราะห์ซึ่งมีราคาถูกกว่าเพชรแท้มากกว่า 50% เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยตลาดผู้บริโภคเพชรสังเคราะห์สำคัญของโลก อาทิ  

            สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดผู้บริโภคเพชรสังเคราะห์รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2020 เครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ในสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งในตลาดเครื่องประดับรวม 3% และเพิ่มขึ้นเป็น 7% ในปี 2022 ทั้งนี้ Edahn Golan นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเพชรให้ข้อมูลว่า ในเดือนมีนาคม 2022 แหวนหมั้นเพชรสังเคราะห์ขายได้สูงขึ้น63% ในขณะที่แหวนเพชรแท้ขายได้ลดลง 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือแบรนด์เครื่องประดับ Nightingale ได้เปิดเผยว่า ยอดขายเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ในสหรัฐฯ ในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 80% ถือเป็นยอดขายสูงที่สุดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย

            สหราชอาณาจักร ผู้ค้าเครื่องประดับอย่าง Queensmith ในสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยว่า ยอดขายแหวนหมั้นเพชรสังเคราะห์ในปี 2019 มีสัดส่วนเพียง 1% ของยอดขายแหวนหมั้นโดยรวม และสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 53% ในปี 2022 ซึ่งความนิยมบริโภคเพชรสังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ก็เนื่องจากราคาที่ถูกกว่าเพชรแท้ถึง 75-80% และผู้บริโภคเชื่อว่าเพชรสังเคราะห์มีความยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่เหมือนเพชรแท้ที่ลูกค้ามีโอกาสซื้อเพชรที่มีความขัดแย้ง (Blood Diamond) ได้โดยไม่รู้ตัว


 ที่มาภาพ: https://www.vrai.com

             กลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen-Z เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดที่ผลักดันความต้องการเพชรสังเคราะห์ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าเพชรสังเคราะห์มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเพชรที่ขุดจากเหมือง อีกทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการเครื่องประดับสุดหรูที่สวยงามในราคาที่เอื้อมถึงได้ เพชรสังเคราะห์จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบของกลุ่มคนเหล่านี้

            จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ตลาดเพชรสังเคราะห์จึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ResearchAndMarkets ซึ่งได้คาดการณ์ว่าตลาดเพชรสังเคราะห์ในช่วงปี 2021 – 2028 จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 8.74% ต่อปี ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะผลิตเครื่องประดับตกแต่งด้วยเพชรสังเคราะห์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย


ผู้เขียน: นางสาววาสนา สมเนตร์


ข้อมูลอ้างอิง


1) Professionaljeweller. July 25, 2022. 2022 could be the turning point for lab-grown diamonds. [Online]. Available at https://www.professionaljeweller.com/2022-could-be-the-turning-point-for-lab-grown-diamonds/. (Retrieved August 12, 2022).
2) CNN Business. April 27,2022. Why lab-grown diamond sales are surging. [Online]. Available at https://edition.cnn.com/2022/04/27/business/diamonds-manmade-demand/index.html
3) Professionaljeweller. June 29, 2022. Lab-grown diamond rings now make up over half of engagement sales for London jeweller. [Online]. Available at https://www.professionaljeweller. com/ 2022-could-be-the-turning-point-for-lab-grown-diamonds/

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970