ที่สุดของอัญมณีในปี 2022

Sep 30, 2022
1207 views
0 share

            อัญมณีเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่งของโลก ซึ่งผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมอัญมณีมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง สัญลักษณ์ทางศาสนา ใช้เพื่อรักษาบำบัดโรค ตลอดจนเพื่อเก็บเป็นมรดกตกทอด และเพื่อการลงทุน ซึ่งที่สุดของอัญมณีในด้านต่างๆ ในปี 2022 ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ ดังนี้

            อัญมณีที่แพงที่สุดในโลก    

         

            อัญมณีที่หายากมากที่สุดในโลก

            1) แทนซาไนต์ (Tanzanite) เป็นอัญมณีสีน้ำเงินและสีม่วงที่เป็นชนิดของแร่ซอยไซต์ (Zoisite) ค้นพบได้เพียงแหล่งเดียวในประเทศแทนซาเนียที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณแปดตารางไมล์ในเนินเขาเมเรนี (Merelani Hills) โดยแทนซาไนต์จะมีสีแตกต่างกันเมื่อมองจากคนละทิศทาง สำหรับสีของแทนซาไนต์ที่มักมองเห็นก็มีสีน้ำเงิน สีม่วง สีน้ำเงินแกมม่วง 

            2) เบริลสีแดง (Red Beryl) เป็นอีกหนึ่งอัญมณีที่ได้ยาก พบเพียงแหล่งเดียวใน Wah Wah Mountains รัฐยูทาห์ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเบริลสีแดงที่ขุดค้นพบกว่า 95% มีคุณภาพต่ำ ดังนั้น เบริลสีแดงคุณภาพสูงจึงหาได้ยากมากและมีราคาสูงมากด้วย

            3) โอปอลสีดำธรรมชาติ (Black Opal) จัดเป็นอัญมณีที่หายากมากที่สุด เพราะพบได้แค่ในพื้นที่เล็กๆ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของออสเตรเลียเท่านั้น ด้วยความหายากมากจึงมีราคาสูงตั้งแต่หลักหลายพันดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัตจนถึงหลักหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต  

            4) อะเลกซานไดรต์ (Alexandrite) หรือภาษาไทยเรียกว่า เจ้าสามสี เปลี่ยนสีได้ตามมุมมองของแต่ละด้านและจากแหล่งแสงกระทบที่ต่างกัน  หากได้รับแสงจากหลอดไฟสีขาวหรือหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ แสงสีขาวอมฟ้า สีของพลอยที่เห็นจะเป็นสีเขียว สีเขียวอมน้ำตาล หรืออมน้ำเงิน คล้ายสีของมรกต แต่หากได้รับแสงจากหลอดไฟมีไส้ที่ให้แสงสีส้ม จะเห็นอัญมณีเจ้าสามสีเป็นสีแดง เป็นหนึ่งในอัญมณีที่หายากมากที่สุดในโลก พบได้จำนวนน้อยในเหมืองอัญมณีของบราซิล

            5) เพนไนท์ (Painite) เป็นอัญมณีและแร่ที่หายากที่สุดในโลก มีสีแดงส้มหรือน้ำตาลแดง พบได้จำนวนน้อยมากในเมียนมาและอินโดนีเซียเท่านั้น มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต 

 

Painite

ที่มาภาพ: https://ansarigemstone.com/product/painite-red-color/


            อัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด

            อัญมณีที่ได้รับความนิยมในตลาดมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้แก่ เพชร ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต หรือมักเรียกกันว่า Big 4 ซึ่งเป็นอัญมณีที่ยังหาได้ในท้องตลาดโดยทั่วไป โดยเพชร มีราคา 2,000 – 70,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต ทับทิม มีราคาตั้งแต่ 1,000 – 250,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต แซปไฟร์ มีราคาตั้งแต่ 200 – 12,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต มรกตมีราคาตั้งแต่ 200 – 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต โดยราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสี ความสะอาด การเจียระไน น้ำหนักกะรัต และแหล่งกำเนิด

            ทั้งนี้ ตลาดอัญมณียังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากข้อมูลวิจัยล่าสุดของ Future Market Insights (FMI) ได้ระบุว่า ตลาดอัญมณีมีมูลค่าประมาณ 30,779 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 53,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2032 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5.6% ต่อปี ฉะนั้น อนาคตของตลาดอัญมณียังคงสดใสพอที่จะทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการอัญมณีได้อย่างงามต่อไปจัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์ข้อมูลอ้างอิง


1) The 10 Most Expensive Gemstones in the World. [Online]. Available at https://wealthygorilla.com/ most-expensive-gemstones/. (Retrieved September 15, 2022).
2) What Is the Most Expensive Gemstone. [Online]. Available at https://mostexpensively.com/what-is-the-most-expensive-gemstone/. (Retrieved September 21, 2022).
3) What are the Rarest Gemstones in the World? [Online]. Available at https://www.kgkgroup.com/5-rarest-gemstones-earth/. (Retrieved September 22, 2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ที่สุดของอัญมณีในปี 2022

Sep 30, 2022
1207 views
0 share

            อัญมณีเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่งของโลก ซึ่งผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมอัญมณีมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง สัญลักษณ์ทางศาสนา ใช้เพื่อรักษาบำบัดโรค ตลอดจนเพื่อเก็บเป็นมรดกตกทอด และเพื่อการลงทุน ซึ่งที่สุดของอัญมณีในด้านต่างๆ ในปี 2022 ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ ดังนี้

            อัญมณีที่แพงที่สุดในโลก    

         

            อัญมณีที่หายากมากที่สุดในโลก

            1) แทนซาไนต์ (Tanzanite) เป็นอัญมณีสีน้ำเงินและสีม่วงที่เป็นชนิดของแร่ซอยไซต์ (Zoisite) ค้นพบได้เพียงแหล่งเดียวในประเทศแทนซาเนียที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณแปดตารางไมล์ในเนินเขาเมเรนี (Merelani Hills) โดยแทนซาไนต์จะมีสีแตกต่างกันเมื่อมองจากคนละทิศทาง สำหรับสีของแทนซาไนต์ที่มักมองเห็นก็มีสีน้ำเงิน สีม่วง สีน้ำเงินแกมม่วง 

            2) เบริลสีแดง (Red Beryl) เป็นอีกหนึ่งอัญมณีที่ได้ยาก พบเพียงแหล่งเดียวใน Wah Wah Mountains รัฐยูทาห์ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเบริลสีแดงที่ขุดค้นพบกว่า 95% มีคุณภาพต่ำ ดังนั้น เบริลสีแดงคุณภาพสูงจึงหาได้ยากมากและมีราคาสูงมากด้วย

            3) โอปอลสีดำธรรมชาติ (Black Opal) จัดเป็นอัญมณีที่หายากมากที่สุด เพราะพบได้แค่ในพื้นที่เล็กๆ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของออสเตรเลียเท่านั้น ด้วยความหายากมากจึงมีราคาสูงตั้งแต่หลักหลายพันดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัตจนถึงหลักหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต  

            4) อะเลกซานไดรต์ (Alexandrite) หรือภาษาไทยเรียกว่า เจ้าสามสี เปลี่ยนสีได้ตามมุมมองของแต่ละด้านและจากแหล่งแสงกระทบที่ต่างกัน  หากได้รับแสงจากหลอดไฟสีขาวหรือหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ แสงสีขาวอมฟ้า สีของพลอยที่เห็นจะเป็นสีเขียว สีเขียวอมน้ำตาล หรืออมน้ำเงิน คล้ายสีของมรกต แต่หากได้รับแสงจากหลอดไฟมีไส้ที่ให้แสงสีส้ม จะเห็นอัญมณีเจ้าสามสีเป็นสีแดง เป็นหนึ่งในอัญมณีที่หายากมากที่สุดในโลก พบได้จำนวนน้อยในเหมืองอัญมณีของบราซิล

            5) เพนไนท์ (Painite) เป็นอัญมณีและแร่ที่หายากที่สุดในโลก มีสีแดงส้มหรือน้ำตาลแดง พบได้จำนวนน้อยมากในเมียนมาและอินโดนีเซียเท่านั้น มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต 

 

Painite

ที่มาภาพ: https://ansarigemstone.com/product/painite-red-color/


            อัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด

            อัญมณีที่ได้รับความนิยมในตลาดมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้แก่ เพชร ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต หรือมักเรียกกันว่า Big 4 ซึ่งเป็นอัญมณีที่ยังหาได้ในท้องตลาดโดยทั่วไป โดยเพชร มีราคา 2,000 – 70,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต ทับทิม มีราคาตั้งแต่ 1,000 – 250,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต แซปไฟร์ มีราคาตั้งแต่ 200 – 12,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต มรกตมีราคาตั้งแต่ 200 – 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต โดยราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสี ความสะอาด การเจียระไน น้ำหนักกะรัต และแหล่งกำเนิด

            ทั้งนี้ ตลาดอัญมณียังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากข้อมูลวิจัยล่าสุดของ Future Market Insights (FMI) ได้ระบุว่า ตลาดอัญมณีมีมูลค่าประมาณ 30,779 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 53,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2032 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5.6% ต่อปี ฉะนั้น อนาคตของตลาดอัญมณียังคงสดใสพอที่จะทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการอัญมณีได้อย่างงามต่อไปจัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์ข้อมูลอ้างอิง


1) The 10 Most Expensive Gemstones in the World. [Online]. Available at https://wealthygorilla.com/ most-expensive-gemstones/. (Retrieved September 15, 2022).
2) What Is the Most Expensive Gemstone. [Online]. Available at https://mostexpensively.com/what-is-the-most-expensive-gemstone/. (Retrieved September 21, 2022).
3) What are the Rarest Gemstones in the World? [Online]. Available at https://www.kgkgroup.com/5-rarest-gemstones-earth/. (Retrieved September 22, 2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970