เครื่องประดับแพลทินัมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Nov 29, 2022
1490 views
0 share

            แพลทินัม เป็นโลหะมีค่าสีขาวที่มีค่าความบริสุทธิ์สูง หายาก และมีความแข็งแรง อัญมณียึดเกาะมั่นคงกว่าโลหะอื่นๆ อีกทั้งมีภาพลักษณ์ในระดับและสถานะที่สูงกว่าทองคำ จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคู่แต่งงานและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเครื่องประดับสีขาว ซึ่งปัจจุบันราคาแพลทินัมถูกกว่าทองคำกว่า 50% จึงทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2022 ราคาเฉลี่ยแพลทินัมอยู่ที่ 955.39 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำเฉลี่ยอยู่ที่ 1,808.64 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์  ทั้งนี้ Data Bridge Market Research คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องประดับแพลทินัมของโลกจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.4% ในช่วงปี 2022 – 2029 

ราคาเฉลี่ยแพลทินัมและทองคำช่วงปี 2010 – 2022


ที่มา: www.kitco.com

            นอกจากเครื่องประดับแพลทินัมจะใช้ในกลุ่มคู่แต่งงานแล้ว ผู้คนยังซื้อเครื่องประดับแพลทินัมเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลสำคัญและโอกาสพิเศษต่างๆ รวมถึงซื้อเป็นของขวัญรางวัลให้กับตนเองด้วย โดยแหวนเป็นที่ต้องการมากที่สุดในกลุ่มเครี่องประดับแพลทินัม รองลงมาเป็นต่างหูและสร้อยคอ ตามลำดับ 

ที่มาภาพ: https://platinumjewelry.com/product/16932/

            โดยตลาดเครื่องประดับแพลทินัมถูกขับเคลื่อนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มิลเลนเนียลและเจน Z ในสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในอนาคต มักนิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะแพลทินัมมากขึ้น เพื่อใช้สำหรับงานแต่งงานและซื้อเป็นของขวัญให้กับตนเอง รวมถึงการกระตุ้นความต้องการบริโภคเครื่องประดับแพลทินัมจากหน่วยงานอย่าง Platinum Guild International (PGI) ซึ่งโปรโมทและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเครื่องประดับแพลทินัมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์หลักสร้างคุณค่าของแพลทินัมให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักและสื่อถึงโอกาสพิเศษ รวมถึงออกแคมเปญทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อเจาะตลาดสำคัญของโลก อาทิ การใช้คนดังเป็นพรีเซ็นเตอร์กระตุ้นตลาดในจีน หรือแคมเปญ Diamond Crown ในตลาดสหรัฐอเมริกา ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าเลือกใช้หัวแหวนที่ทำจากแพลทินัมเมื่อเลือกซื้อแหวนเพชร เป็นต้น 


แคมเปญ Diamond Crown โดย PGI

ที่มา: www.platinumguild.com/platinum-crowns-the-5th-c


            ทั้งนี้ World Platinum Investment Council ได้คาดการณ์ว่าในปี 2022 ความต้องการบริโภคเครื่องประดับแพลทินัมของโลกอยู่ที่ราว 1,959 กิโลออนซ์ โดยผู้บริโภคเครื่องประดับแพลทินัมรายใหญ่ที่สุดของโลก คือ จีน มีความต้องการบริโภค 635 กิโลออนซ์ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น (259 กิโลออนซ์) สหรัฐอเมริกา (231 กิโลออนซ์) และยุโรป (179 กิโลออนซ์) สำหรับช่องทางการซื้อเครื่องประดับแพลทินัมที่เติบโตสูงขึ้นมากก็คือ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ

            แม้ว่าเครื่องประดับแพลทินัมจะยังไม่ใช่สินค้าส่งออกหลักของไทยเฉกเช่นเดียวกับเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงิน แต่สินค้าดังกล่าวกลับมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติกรมศุลกากรล่าสุดในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2022 ไทยส่งออกเครื่องประดับแพลทินัมด้วยมูลค่า 80.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงขึ้น 10.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ขยายตัวดีต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี นับตั้งแต่การแพร่ระบาดโรคโควิด-19) ส่วนตลาดส่งออกเครื่องประดับแพลทินัมหลักของไทยใน 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ซึ่งครองสัดส่วนสูงสุดราว 35% รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ( 28%) สหรัฐอเมริกา (21%) ฮ่องกง (4%) และสหราชอาณาจักร (3%) ตามลำดับ ผู้ประกอบการไทยจึงอาจใช้โอกาสนี้ในการรุกตลาดคู่ค้าสำคัญดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายเครื่องประดับแพลทินัมให้มากขึ้น รวมถึงขยายไปยังตลาดใหม่ซึ่งเครื่องประดับแพลทินัมกำลังเติบโตดีอย่างอินเดีย เป็นต้นจัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์


ข้อมูลอ้างอิง


1) Global Platinum Jewellery Market – Industry Trends and Forecast to 2029. [Online]. Available at https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-platinum-jewellery-market. (Retrieved November 8, 2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เครื่องประดับแพลทินัมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Nov 29, 2022
1490 views
0 share

            แพลทินัม เป็นโลหะมีค่าสีขาวที่มีค่าความบริสุทธิ์สูง หายาก และมีความแข็งแรง อัญมณียึดเกาะมั่นคงกว่าโลหะอื่นๆ อีกทั้งมีภาพลักษณ์ในระดับและสถานะที่สูงกว่าทองคำ จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคู่แต่งงานและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเครื่องประดับสีขาว ซึ่งปัจจุบันราคาแพลทินัมถูกกว่าทองคำกว่า 50% จึงทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2022 ราคาเฉลี่ยแพลทินัมอยู่ที่ 955.39 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำเฉลี่ยอยู่ที่ 1,808.64 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์  ทั้งนี้ Data Bridge Market Research คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องประดับแพลทินัมของโลกจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.4% ในช่วงปี 2022 – 2029 

ราคาเฉลี่ยแพลทินัมและทองคำช่วงปี 2010 – 2022


ที่มา: www.kitco.com

            นอกจากเครื่องประดับแพลทินัมจะใช้ในกลุ่มคู่แต่งงานแล้ว ผู้คนยังซื้อเครื่องประดับแพลทินัมเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลสำคัญและโอกาสพิเศษต่างๆ รวมถึงซื้อเป็นของขวัญรางวัลให้กับตนเองด้วย โดยแหวนเป็นที่ต้องการมากที่สุดในกลุ่มเครี่องประดับแพลทินัม รองลงมาเป็นต่างหูและสร้อยคอ ตามลำดับ 

ที่มาภาพ: https://platinumjewelry.com/product/16932/

            โดยตลาดเครื่องประดับแพลทินัมถูกขับเคลื่อนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มิลเลนเนียลและเจน Z ในสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในอนาคต มักนิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะแพลทินัมมากขึ้น เพื่อใช้สำหรับงานแต่งงานและซื้อเป็นของขวัญให้กับตนเอง รวมถึงการกระตุ้นความต้องการบริโภคเครื่องประดับแพลทินัมจากหน่วยงานอย่าง Platinum Guild International (PGI) ซึ่งโปรโมทและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเครื่องประดับแพลทินัมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์หลักสร้างคุณค่าของแพลทินัมให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักและสื่อถึงโอกาสพิเศษ รวมถึงออกแคมเปญทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อเจาะตลาดสำคัญของโลก อาทิ การใช้คนดังเป็นพรีเซ็นเตอร์กระตุ้นตลาดในจีน หรือแคมเปญ Diamond Crown ในตลาดสหรัฐอเมริกา ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าเลือกใช้หัวแหวนที่ทำจากแพลทินัมเมื่อเลือกซื้อแหวนเพชร เป็นต้น 


แคมเปญ Diamond Crown โดย PGI

ที่มา: www.platinumguild.com/platinum-crowns-the-5th-c


            ทั้งนี้ World Platinum Investment Council ได้คาดการณ์ว่าในปี 2022 ความต้องการบริโภคเครื่องประดับแพลทินัมของโลกอยู่ที่ราว 1,959 กิโลออนซ์ โดยผู้บริโภคเครื่องประดับแพลทินัมรายใหญ่ที่สุดของโลก คือ จีน มีความต้องการบริโภค 635 กิโลออนซ์ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น (259 กิโลออนซ์) สหรัฐอเมริกา (231 กิโลออนซ์) และยุโรป (179 กิโลออนซ์) สำหรับช่องทางการซื้อเครื่องประดับแพลทินัมที่เติบโตสูงขึ้นมากก็คือ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ

            แม้ว่าเครื่องประดับแพลทินัมจะยังไม่ใช่สินค้าส่งออกหลักของไทยเฉกเช่นเดียวกับเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงิน แต่สินค้าดังกล่าวกลับมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติกรมศุลกากรล่าสุดในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2022 ไทยส่งออกเครื่องประดับแพลทินัมด้วยมูลค่า 80.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงขึ้น 10.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ขยายตัวดีต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี นับตั้งแต่การแพร่ระบาดโรคโควิด-19) ส่วนตลาดส่งออกเครื่องประดับแพลทินัมหลักของไทยใน 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ซึ่งครองสัดส่วนสูงสุดราว 35% รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ( 28%) สหรัฐอเมริกา (21%) ฮ่องกง (4%) และสหราชอาณาจักร (3%) ตามลำดับ ผู้ประกอบการไทยจึงอาจใช้โอกาสนี้ในการรุกตลาดคู่ค้าสำคัญดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายเครื่องประดับแพลทินัมให้มากขึ้น รวมถึงขยายไปยังตลาดใหม่ซึ่งเครื่องประดับแพลทินัมกำลังเติบโตดีอย่างอินเดีย เป็นต้นจัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์


ข้อมูลอ้างอิง


1) Global Platinum Jewellery Market – Industry Trends and Forecast to 2029. [Online]. Available at https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-platinum-jewellery-market. (Retrieved November 8, 2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970