เสน่ห์ของสปิเนลสีน้ำเงินจากแทนซาเนีย ดึงดูดความสนใจในตลาดโลก

Jan 17, 2023
1967 views
0 share

    เมืองมาเฮนจ์ (Mahenge) ในแทนซาเนีย เป็นแหล่งผลิตอัญมณีอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสปิเนลสีแดงอมชมพูจากเมืองนี้ซึ่งค้นพบตั้งแต่ปี 2007 ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในตลาดโลก แต่ล่าสุดเมื่อช่วงปลายปี 2021 ได้มีการค้นพบสปิเนลสีน้ำเงินที่เรียกว่าโคบอลต์-บลู สปิเนล (Cobalt-Blue Spinels) จากแงผลิตแห่งใหม่ที่อยู่ห่างจากเมืองมาเฮนจ์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางราว 20 กิโลเมตร โดยบริษัท Mahenge Gem เจ้าของเหมืองได้นำโคบอลต์-บลู สปิเนลออกสู่ตลาดในปี 2022 และได้รับการตอบรับดีมากจากทั้งนักสะสม นักลงทุน รวมถึงนักออกแบบเครื่องประดับ

    โคบอลต์-บลู สปิเนลจากแทนซาเนียมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับโคบอลต์-บลู สปิเนลในแหล่งลุคเยนของเวียดนาม หากแต่โคบอลต์-บลู สปิเนลที่พบในแทนซาเนียมีขนาดตั้งแต่ 1 กะรัตถึง 40 กะรัต มีสีอยู่ในช่วงสีฟ้าสดจนถึงสีน้ำเงินเข้ม ในขณะที่โคบอลต์-บลู สปิเนลที่พบในแหล่งลุคเยนของเวียดนามมักมีขนาดต่ำกว่า 1 กะรัต และมีสีอ่อนค่อนไปทางสีพาสเทลกว่าที่พบในเมืองมาเฮนจ์ของแทนซาเนีย ทั้งนี้ โคบอลต์-บลู สปิเนลจากแทนซาเนียที่จำหน่ายในตลาดทั้งหมดไม่มีการปรับปรุงคุณภาพเลย ราคาขายเริ่มต้นกะรัตละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ โคบอลต์-บลู สปิเนลจากแทนซาเนีย ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ชื่นชอบการสะสมหรือลงทุนในอัญมณี


โคบอลต์-บลู สปิเนล จากแทนซาเนีย
ภาพ:  https://www.jckonline.com/editorial-article/blue-spinels-trickle-into-market/

    แทนซาเนียเป็นแหล่งผลิตอัญมณีหลากหลายชนิดซึ่งกระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเป็นแหล่งผลิตทั้งพลอยเนื้อแข็งอย่างทับทิม แซปไฟร์ พัดพารัดชา และพลอยเนื้ออ่อน อาทิ สปิเนล ทัวร์มาลีน การ์เน็ต โทแพซ คริสโซแบริล ซาโวไรต์ และแทนซาไนต์ เป็นต้น โดยแทนซาไนท์เป็นหนึ่งในอัญมณีหายากที่สุดในโลก และพบเพียงแห่งเดียวในโลกในเขตมานยารา ทางภาคเหนือของแทนซาเนียเท่านั้น

    ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Global Trade Atlas พบว่า ในปี 2022 แทนซาเนียส่งออกพลอยสีไปยังตลาดโลกด้วยมูลค่าราว 110.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.35 เมื่อเทียบกับปี 2021 โดยตลาดส่งออกพลอยสีหลักใน 5 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา (37.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ฮ่องกง (37.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จีน (9.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทย (7.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และอินเดีย (6.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ


ข้อมูลเพิ่มเติม
-    เมืองโมก๊ก ประเทศเมียนมา เป็นแหล่งแร่ผลิตสปิเนลสีชมพูและสีแดงที่เก่าแก่ที่สุด และยังพบสปิเนลสีชมพูและสีแดงได้จากแหล่ง Namya ซึ่งอยู่ใกล้รัฐคะฉิ่น ส่วนแหล่งผลิตสปิเนลสีชมพูและสีแดงในประเทศอื่นๆ ได้แก่ เวียดนามทาจิกิสถาน แทนซาเนีย ศรีลังกา และมาดากัสการ์
-    แหล่งผลิตสปิเนลสีน้ำเงินสำคัญของโลก ได้แก่ ศรีลังกา แทนซาเนีย เมียนมา ปากีสถาน และเวียดนาม
-    โคบอลต์-บลู สปิเนล เป็นชนิดที่หาได้ยากจึงมีราคาต่อกะรัตสูงกว่าสปิเนลสีน้ำเงินชนิดอื่นๆ
-    โคบอลต์-บลู สปิเนล มีสีฟ้าจนถึงสีน้ำเงิน ซึ่งเกิดจากธาตุโคบอลต์เป็นองค์ประกอบหลักผสมกับธาตุเหล็ก
จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มกราคม 2566


                                                                                                                                                                        


ข้อมูลอ้างอิง


1) Robust demand for cobalt-blue spinels from Tanzania [Online]. Available at news.jewellerynet.com/ en/jnanews/news/24967/122722-Robust-demand-for-cobalt-blue-spinels-from-Tanzania. (Retrieved January 9, 2022).
2) On a Hunt for Cobalt-Blue Spinels in Mahenge. [Online]. Available at https://mahenge.com/on-a-hunt-for-cobalt-blue-spinels-in-mahenge/. (Retrieved January 9, 2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เสน่ห์ของสปิเนลสีน้ำเงินจากแทนซาเนีย ดึงดูดความสนใจในตลาดโลก

Jan 17, 2023
1967 views
0 share

    เมืองมาเฮนจ์ (Mahenge) ในแทนซาเนีย เป็นแหล่งผลิตอัญมณีอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสปิเนลสีแดงอมชมพูจากเมืองนี้ซึ่งค้นพบตั้งแต่ปี 2007 ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในตลาดโลก แต่ล่าสุดเมื่อช่วงปลายปี 2021 ได้มีการค้นพบสปิเนลสีน้ำเงินที่เรียกว่าโคบอลต์-บลู สปิเนล (Cobalt-Blue Spinels) จากแงผลิตแห่งใหม่ที่อยู่ห่างจากเมืองมาเฮนจ์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางราว 20 กิโลเมตร โดยบริษัท Mahenge Gem เจ้าของเหมืองได้นำโคบอลต์-บลู สปิเนลออกสู่ตลาดในปี 2022 และได้รับการตอบรับดีมากจากทั้งนักสะสม นักลงทุน รวมถึงนักออกแบบเครื่องประดับ

    โคบอลต์-บลู สปิเนลจากแทนซาเนียมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับโคบอลต์-บลู สปิเนลในแหล่งลุคเยนของเวียดนาม หากแต่โคบอลต์-บลู สปิเนลที่พบในแทนซาเนียมีขนาดตั้งแต่ 1 กะรัตถึง 40 กะรัต มีสีอยู่ในช่วงสีฟ้าสดจนถึงสีน้ำเงินเข้ม ในขณะที่โคบอลต์-บลู สปิเนลที่พบในแหล่งลุคเยนของเวียดนามมักมีขนาดต่ำกว่า 1 กะรัต และมีสีอ่อนค่อนไปทางสีพาสเทลกว่าที่พบในเมืองมาเฮนจ์ของแทนซาเนีย ทั้งนี้ โคบอลต์-บลู สปิเนลจากแทนซาเนียที่จำหน่ายในตลาดทั้งหมดไม่มีการปรับปรุงคุณภาพเลย ราคาขายเริ่มต้นกะรัตละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ โคบอลต์-บลู สปิเนลจากแทนซาเนีย ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ชื่นชอบการสะสมหรือลงทุนในอัญมณี


โคบอลต์-บลู สปิเนล จากแทนซาเนีย
ภาพ:  https://www.jckonline.com/editorial-article/blue-spinels-trickle-into-market/

    แทนซาเนียเป็นแหล่งผลิตอัญมณีหลากหลายชนิดซึ่งกระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเป็นแหล่งผลิตทั้งพลอยเนื้อแข็งอย่างทับทิม แซปไฟร์ พัดพารัดชา และพลอยเนื้ออ่อน อาทิ สปิเนล ทัวร์มาลีน การ์เน็ต โทแพซ คริสโซแบริล ซาโวไรต์ และแทนซาไนต์ เป็นต้น โดยแทนซาไนท์เป็นหนึ่งในอัญมณีหายากที่สุดในโลก และพบเพียงแห่งเดียวในโลกในเขตมานยารา ทางภาคเหนือของแทนซาเนียเท่านั้น

    ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Global Trade Atlas พบว่า ในปี 2022 แทนซาเนียส่งออกพลอยสีไปยังตลาดโลกด้วยมูลค่าราว 110.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.35 เมื่อเทียบกับปี 2021 โดยตลาดส่งออกพลอยสีหลักใน 5 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา (37.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ฮ่องกง (37.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จีน (9.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทย (7.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และอินเดีย (6.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ


ข้อมูลเพิ่มเติม
-    เมืองโมก๊ก ประเทศเมียนมา เป็นแหล่งแร่ผลิตสปิเนลสีชมพูและสีแดงที่เก่าแก่ที่สุด และยังพบสปิเนลสีชมพูและสีแดงได้จากแหล่ง Namya ซึ่งอยู่ใกล้รัฐคะฉิ่น ส่วนแหล่งผลิตสปิเนลสีชมพูและสีแดงในประเทศอื่นๆ ได้แก่ เวียดนามทาจิกิสถาน แทนซาเนีย ศรีลังกา และมาดากัสการ์
-    แหล่งผลิตสปิเนลสีน้ำเงินสำคัญของโลก ได้แก่ ศรีลังกา แทนซาเนีย เมียนมา ปากีสถาน และเวียดนาม
-    โคบอลต์-บลู สปิเนล เป็นชนิดที่หาได้ยากจึงมีราคาต่อกะรัตสูงกว่าสปิเนลสีน้ำเงินชนิดอื่นๆ
-    โคบอลต์-บลู สปิเนล มีสีฟ้าจนถึงสีน้ำเงิน ซึ่งเกิดจากธาตุโคบอลต์เป็นองค์ประกอบหลักผสมกับธาตุเหล็ก
จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มกราคม 2566


                                                                                                                                                                        


ข้อมูลอ้างอิง


1) Robust demand for cobalt-blue spinels from Tanzania [Online]. Available at news.jewellerynet.com/ en/jnanews/news/24967/122722-Robust-demand-for-cobalt-blue-spinels-from-Tanzania. (Retrieved January 9, 2022).
2) On a Hunt for Cobalt-Blue Spinels in Mahenge. [Online]. Available at https://mahenge.com/on-a-hunt-for-cobalt-blue-spinels-in-mahenge/. (Retrieved January 9, 2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970