แนวโน้มตลาดเครื่องประดับออนไลน์ในยุคดิจิทัล

Jun 28, 2023
1860 views
0 share

        เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพฤติกรรมของผู้คนที่คุ้นเคยกับการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้การค้าอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) เกือบทุกธุรกิจและทุกสินค้าในโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่การค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ Globnenewswire ได้ประมาณการการค้าเครื่องประดับออนไลน์ทั่วโลกในปี 2022 มีมูลค่าราว 58,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 92,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 หรือเติบโตเฉลี่ยราวปีละ 6% โดยเครื่องประดับแท้จะมีอุปสงค์มากขึ้นจนทำให้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 6.4% ต่อปี ส่วนเครื่องประดับแฟชั่นคาดว่าจะเติบโตได้เฉลี่ยปีละ 4.3% ในปี 2030 ซึ่งตลาดเครื่องประดับออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ จีน และตลาดสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา และยุโรป 

        ปัจจัยผลักดันตลาดเครื่องประดับออนไลน์ทั่วโลกให้เติบโต มาจากความต้องการของกลุ่มผู้หญิง โดยเฉพาะวัยทำงานซึ่งมักไม่มีเวลาออกไปซื้อสินค้าตามร้านค้า ประกอบกับมีนวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับในหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดการซื้อออนไลน์ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดี การซื้อเครื่องประดับออนไลน์จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดของค่าขนส่งที่สูง และลูกค้าบางส่วนที่ซื้อเครื่องประดับราคาแพงยังคงต้องการไปจับต้องและทดลองสวมใส่เครื่องประดับจริงในร้านค้าเครื่องประดับ จึงทำให้เครื่องประดับหรูราคาสูงไม่สามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากนัก

สำหรับแหล่งค้าเครื่องประดับออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกนั้น The Spruce Crafts สรุปไว้ดังนี้


        การทำธุรกิจเครื่องประดับในยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์การบริโภค เครื่องมือในการทำการตลาด เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง การนำเสนอรูปแบบบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น ซึ่งหากขาดวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในโลกออนไลน์ ก็อาจทำให้ธุรกิจพลาดโอกาสในการก้าวสู่เป้าหมาย และอาจทำให้ถูกคู่แข่งก้าวแซงหน้าไปได้ง่ายๆ


จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลอ้างอิง


1) Global Online Jewelry Market to Reach $92.7 Billion by 2030. [Online]. Available at https://www.globenewswire.com/news-release/2023/04/04/2640806/0/en/Global-Online-Jewelry-Market-to-Reach-92-7-Billion-by-2030.html. (Retrieved June 7, 2023).
2) Best Places to Sell Jewelry Online. [Online]. Available at https://www.thesprucecrafts.com/best-places-to-sell-jewelry-online-5185232. (Retrieved June 7, 2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


แนวโน้มตลาดเครื่องประดับออนไลน์ในยุคดิจิทัล

Jun 28, 2023
1860 views
0 share

        เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพฤติกรรมของผู้คนที่คุ้นเคยกับการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้การค้าอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) เกือบทุกธุรกิจและทุกสินค้าในโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่การค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ Globnenewswire ได้ประมาณการการค้าเครื่องประดับออนไลน์ทั่วโลกในปี 2022 มีมูลค่าราว 58,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 92,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 หรือเติบโตเฉลี่ยราวปีละ 6% โดยเครื่องประดับแท้จะมีอุปสงค์มากขึ้นจนทำให้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 6.4% ต่อปี ส่วนเครื่องประดับแฟชั่นคาดว่าจะเติบโตได้เฉลี่ยปีละ 4.3% ในปี 2030 ซึ่งตลาดเครื่องประดับออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ จีน และตลาดสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา และยุโรป 

        ปัจจัยผลักดันตลาดเครื่องประดับออนไลน์ทั่วโลกให้เติบโต มาจากความต้องการของกลุ่มผู้หญิง โดยเฉพาะวัยทำงานซึ่งมักไม่มีเวลาออกไปซื้อสินค้าตามร้านค้า ประกอบกับมีนวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับในหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดการซื้อออนไลน์ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดี การซื้อเครื่องประดับออนไลน์จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดของค่าขนส่งที่สูง และลูกค้าบางส่วนที่ซื้อเครื่องประดับราคาแพงยังคงต้องการไปจับต้องและทดลองสวมใส่เครื่องประดับจริงในร้านค้าเครื่องประดับ จึงทำให้เครื่องประดับหรูราคาสูงไม่สามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากนัก

สำหรับแหล่งค้าเครื่องประดับออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกนั้น The Spruce Crafts สรุปไว้ดังนี้


        การทำธุรกิจเครื่องประดับในยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์การบริโภค เครื่องมือในการทำการตลาด เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง การนำเสนอรูปแบบบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น ซึ่งหากขาดวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในโลกออนไลน์ ก็อาจทำให้ธุรกิจพลาดโอกาสในการก้าวสู่เป้าหมาย และอาจทำให้ถูกคู่แข่งก้าวแซงหน้าไปได้ง่ายๆ


จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลอ้างอิง


1) Global Online Jewelry Market to Reach $92.7 Billion by 2030. [Online]. Available at https://www.globenewswire.com/news-release/2023/04/04/2640806/0/en/Global-Online-Jewelry-Market-to-Reach-92-7-Billion-by-2030.html. (Retrieved June 7, 2023).
2) Best Places to Sell Jewelry Online. [Online]. Available at https://www.thesprucecrafts.com/best-places-to-sell-jewelry-online-5185232. (Retrieved June 7, 2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970