อินเดียขยายการใช้ Hallmark เครื่องประดับทอง

Sep 15, 2023
1847 views
0 share

        แต่เดิมนั้น การประทับตรารับรองค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า (Hallmark) บนเครื่องประดับทองของอินเดียเป็นแบบสมัครใจ กระทั่งรัฐบาลได้ออกข้อบังคับให้เครื่องประดับทองและสินค้าที่ทำจากทองคำทั่วประเทศอินเดียต้องได้รับการประทับตรา Hallmark ซึ่งได้บังคับใช้ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564 ซึ่งในระยะแรกนั้นครอบคลุมพื้นที่ 256 เขต และขยายสู่ระยะที่ 2 ในปี 2565 เพื่อขยายพื้นที่บังคับเพิ่มอีก 32 เขต

        จากแนวทางดังกล่าวนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา อินเดียได้ขยายการบังคับใช้สู่ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่บังคับใช้อีก 55 เขต ครอบคลุมใน 16 รัฐ และ 1 ดินแดนสหภาพ (อินเดียมี 28 รัฐ และ 8 ดินแดนสหภาพ) ทำให้ขณะนี้มีพื้นที่บังคับใช้ Hallmark แล้ว จำนวน 343 เขต โดยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหาร และการจัดจำหน่ายสาธารณะของอินเดีย ได้กล่าวถึงความสำเร็จว่า จากเดิมในปี 2564 ที่เริ่มต้นโครงการนั้นมีผู้ค้าเครื่องประดับลงทะเบียนจำนวน 34,647 ราย แต่ปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 มีผู้ลงทะเบียนสูงถึง 181,590 ราย

        ผู้ขายเครื่องประดับทองทุกรายจะต้องลงทะเบียนกับ The Bureau of Indian Standards (BIS) โดยเครื่องหมาย Hallmark ที่บังคับใช้นั้นประกอบไปด้วย ตราสัญลักษณ์ BIS ค่าความบริสุทธิ์ของทองคำ และตัวเลขหรือตัวอักษร 6 หลัก หรือที่เรียกว่า HULD code ซึ่งเครื่องประดับทองที่ได้รับอนุญาตขายในอินเดียนั้นต้องมีค่าความบริสุทธิ์ 14K 18K 20K 22K 23K และ 24K ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการบังคับใช้ Hallmark ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bis.gov.in/ ของ Bureau of Indian Standards (BIS)

 

ภาพสัญลักษณ์ Hallmark จาก https://economictimes.indiatimes.com/

        นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ยังมีการออกแอพพลิเคชั่น BIS Care เพื่อให้ผู้ซื้อใช้เพื่อตรวจสอบเลข HUID ซึ่งจากปี 2564 มีการดาวน์โหลด 235,890 ครั้ง ขณะที่ปัจจุบันมียอดการดาวน์โหลด 1,243,256 ครั้ง 

        จากกฎข้อบังคับดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกเครื่องประดับทองไปเพื่อจัดจำหน่ายในตลาดอินเดีย จึงควรต้องศึกษามาตรฐานการประทับตราเครื่องประดับทอง มาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำ รวมทั้งเขตที่มีการบังคับใช้การประทับตรา Hallmark เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด


จัดทำโดย นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 


ข้อมูลอ้างอิง


1) PIB. 2023. Centre notifies third phase of mandatory hallmarking from September 8, 2023. [Online]. Available at: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1955517. (Retrieved September 11,2023).
2) The Economics Times. 2023. Government announces third phase of mandatory hallmarking to come into force from today. [Online]. Available at: https://economictimes.indiatimes.com. (Retrieved September 11,2023).
3) The Economics Times. 2023. Three signs to check for purity of gold of BIS hallmarked jewellery. [Online]. Available at: https://economictimes.indiatimes.com. (Retrieved September 11,2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


อินเดียขยายการใช้ Hallmark เครื่องประดับทอง

Sep 15, 2023
1847 views
0 share

        แต่เดิมนั้น การประทับตรารับรองค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า (Hallmark) บนเครื่องประดับทองของอินเดียเป็นแบบสมัครใจ กระทั่งรัฐบาลได้ออกข้อบังคับให้เครื่องประดับทองและสินค้าที่ทำจากทองคำทั่วประเทศอินเดียต้องได้รับการประทับตรา Hallmark ซึ่งได้บังคับใช้ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564 ซึ่งในระยะแรกนั้นครอบคลุมพื้นที่ 256 เขต และขยายสู่ระยะที่ 2 ในปี 2565 เพื่อขยายพื้นที่บังคับเพิ่มอีก 32 เขต

        จากแนวทางดังกล่าวนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา อินเดียได้ขยายการบังคับใช้สู่ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่บังคับใช้อีก 55 เขต ครอบคลุมใน 16 รัฐ และ 1 ดินแดนสหภาพ (อินเดียมี 28 รัฐ และ 8 ดินแดนสหภาพ) ทำให้ขณะนี้มีพื้นที่บังคับใช้ Hallmark แล้ว จำนวน 343 เขต โดยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหาร และการจัดจำหน่ายสาธารณะของอินเดีย ได้กล่าวถึงความสำเร็จว่า จากเดิมในปี 2564 ที่เริ่มต้นโครงการนั้นมีผู้ค้าเครื่องประดับลงทะเบียนจำนวน 34,647 ราย แต่ปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 มีผู้ลงทะเบียนสูงถึง 181,590 ราย

        ผู้ขายเครื่องประดับทองทุกรายจะต้องลงทะเบียนกับ The Bureau of Indian Standards (BIS) โดยเครื่องหมาย Hallmark ที่บังคับใช้นั้นประกอบไปด้วย ตราสัญลักษณ์ BIS ค่าความบริสุทธิ์ของทองคำ และตัวเลขหรือตัวอักษร 6 หลัก หรือที่เรียกว่า HULD code ซึ่งเครื่องประดับทองที่ได้รับอนุญาตขายในอินเดียนั้นต้องมีค่าความบริสุทธิ์ 14K 18K 20K 22K 23K และ 24K ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการบังคับใช้ Hallmark ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bis.gov.in/ ของ Bureau of Indian Standards (BIS)

 

ภาพสัญลักษณ์ Hallmark จาก https://economictimes.indiatimes.com/

        นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ยังมีการออกแอพพลิเคชั่น BIS Care เพื่อให้ผู้ซื้อใช้เพื่อตรวจสอบเลข HUID ซึ่งจากปี 2564 มีการดาวน์โหลด 235,890 ครั้ง ขณะที่ปัจจุบันมียอดการดาวน์โหลด 1,243,256 ครั้ง 

        จากกฎข้อบังคับดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกเครื่องประดับทองไปเพื่อจัดจำหน่ายในตลาดอินเดีย จึงควรต้องศึกษามาตรฐานการประทับตราเครื่องประดับทอง มาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำ รวมทั้งเขตที่มีการบังคับใช้การประทับตรา Hallmark เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด


จัดทำโดย นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 


ข้อมูลอ้างอิง


1) PIB. 2023. Centre notifies third phase of mandatory hallmarking from September 8, 2023. [Online]. Available at: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1955517. (Retrieved September 11,2023).
2) The Economics Times. 2023. Government announces third phase of mandatory hallmarking to come into force from today. [Online]. Available at: https://economictimes.indiatimes.com. (Retrieved September 11,2023).
3) The Economics Times. 2023. Three signs to check for purity of gold of BIS hallmarked jewellery. [Online]. Available at: https://economictimes.indiatimes.com. (Retrieved September 11,2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970