ส่องโอกาสพลอยทับทิมเติบโตสดใสในตลาดจีน

Feb 20, 2024
295 views
3 shares

        จากรายงานล่าสุดเรื่อง Ruby: Breaking Out of Collectors' Cabinets, Becoming Part of Middle Class Lifestyle of China ของ Gemfields ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจีนผ่านการสำรวจออนไลน์และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 1,000 รายที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 60 ปีในเมืองระดับ 1 ถึงระดับ 2 ในจีน  โดยในรายงานได้สรุปแนวโน้มการเติบโตของทับทิมในตลาดจีน ที่มีปัจจัยมาจากความต้องการของชนชั้นกลางซึ่งมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น 

ผลการสำรวจของ Gemfields พบว่า ในบรรดาพลอยสี ชาวจีนจัดอันดับทับทิมเป็นอันดับแรกในแง่ของการรับรู้ราวร้อยละ 68 และมีความพึงพอใจทับทิมถึงร้อยละ 61 โดยร้อยละ 55 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบว่าได้ซื้อเครื่องประดับทับทิมไว้ในครอบครองแล้ว และร้อยละ 48 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ซื้อเครื่องประดับทับทิมเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญและโอกาสพิเศษต่างๆ 


ต่างหูทับทิม แบรนด์ Chow Tai Fook

สาเหตุที่ทับทิมได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดจีน เนื่องจากทับทิมมีสีแดง ซึ่งผู้บริโภคชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีแห่งความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง และความหรูหรา และปัจจุบันได้มีการออกแบบเครื่องประดับทับทิมให้มีความทันสมัย สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ จึงยิ่งเพิ่มความนิยมให้กับเครื่องประดับทับทิมเป็นอย่างมาก นอกจากผู้บริโภคชาวจีนจะซื้อเครื่องประดับทับทิมแล้ว ยังซื้อสินค้าที่ประดับตกแต่งด้วยทับทิมด้วย เช่น นาฬิกา กระเป๋า เป็นต้น 

สำหรับปัจจัยการเลือกซื้อทับทิมของชาวจีนยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของทับทิมต้องตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส และราคาที่สมเหตุสมผล ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ค้าอัญมณีทับทิมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้


จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 กุมภาพันธ์ 2567เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ส่องโอกาสพลอยทับทิมเติบโตสดใสในตลาดจีน

Feb 20, 2024
295 views
3 shares

        จากรายงานล่าสุดเรื่อง Ruby: Breaking Out of Collectors' Cabinets, Becoming Part of Middle Class Lifestyle of China ของ Gemfields ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจีนผ่านการสำรวจออนไลน์และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 1,000 รายที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 60 ปีในเมืองระดับ 1 ถึงระดับ 2 ในจีน  โดยในรายงานได้สรุปแนวโน้มการเติบโตของทับทิมในตลาดจีน ที่มีปัจจัยมาจากความต้องการของชนชั้นกลางซึ่งมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น 

ผลการสำรวจของ Gemfields พบว่า ในบรรดาพลอยสี ชาวจีนจัดอันดับทับทิมเป็นอันดับแรกในแง่ของการรับรู้ราวร้อยละ 68 และมีความพึงพอใจทับทิมถึงร้อยละ 61 โดยร้อยละ 55 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบว่าได้ซื้อเครื่องประดับทับทิมไว้ในครอบครองแล้ว และร้อยละ 48 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ซื้อเครื่องประดับทับทิมเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญและโอกาสพิเศษต่างๆ 


ต่างหูทับทิม แบรนด์ Chow Tai Fook

สาเหตุที่ทับทิมได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดจีน เนื่องจากทับทิมมีสีแดง ซึ่งผู้บริโภคชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีแห่งความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง และความหรูหรา และปัจจุบันได้มีการออกแบบเครื่องประดับทับทิมให้มีความทันสมัย สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ จึงยิ่งเพิ่มความนิยมให้กับเครื่องประดับทับทิมเป็นอย่างมาก นอกจากผู้บริโภคชาวจีนจะซื้อเครื่องประดับทับทิมแล้ว ยังซื้อสินค้าที่ประดับตกแต่งด้วยทับทิมด้วย เช่น นาฬิกา กระเป๋า เป็นต้น 

สำหรับปัจจัยการเลือกซื้อทับทิมของชาวจีนยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของทับทิมต้องตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส และราคาที่สมเหตุสมผล ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ค้าอัญมณีทับทิมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้


จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 กุมภาพันธ์ 2567เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970