จับประเด็นข่าวเด่น

โอกาสพลอยสีในตลาดแต่งงานสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย และมีแนวโน้มนำเข้าพลอยสีจากไทยมากขึ้น ซึ่งในปี 2556 นิตยสารอัญมณีและเครื่องประดับ IDEX Magazine ได้ระบุทิศทางความต้องการแหวนหมั่นและแหวนต่างงานที่ตกแต่งด้วยพลอยสีในตลาดสหรัฐฯ

กูรูชี้ช่องทาง SME ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปตลาดอาหรับ

ในภาวะที่ตลาดหลักอย่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกายังฟื้นตัวได้ไม่มากนัก แต่ก็มีตลาดที่โดดเด่นที่น่าจับตาคือ ตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคที่รำรายจากการค้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และชาวอาหรับก็ชื่นชอบสินค้าฝีมือคนไทย ซึ่งกูรูได้แนะนำการเจาะตลาดอาหรับไว้ อาทิ การขายตรง การเจรจากับห้างสรรพสินค้า และงานแสดงสินค้า

พาณิชย์เดินหน้าหาแหล่งวัตถุดิบพลอยสี ศึกษาความพร้อมเพื่อยกจันทบุรีเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลก

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากปริมาณวัตถุดิบพลอยสีในประเทศที่ร่อยหรอลงจนต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่จากจุดแข็งด้านฝีมือการเจียระไนและการปรับปรุงคุณภาพพลอยสี จึงทำฝให้ไทยยังคงได้เปรียบจากประเทศคู่แข่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินการศึกษาความพร้อมสในการยกระดับให้จันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าของไทย

โอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์คได้กลายเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์ในยุคดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันเรามักพบเห็นสินค้าแบรนด์ต่างๆ ดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อประเภทนี้ เพิ่มขึ้น แม้ว่าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไม่ได้รับความนิยมเลือกซื้อผ่านทางโซเชียลมีเดียมากนัก เพราะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง แต่หากเป็นสื่อทางการตลาดที่ทรงพลังสามารถเข้าสู่ผู้บริโภคได้ในวงกว้าง และรวดเร็ว อีกทั้งยังมีต้นทุนต่ำ

ลด ละ เลิก QE ของสหรัฐฯ กับนัยสำคัญต่ออัญมณีและเครื่องประดับไทย

ผลจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลางปี 2556 ได้มีมติคงดำเนินนโบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลต่อไปจนกว่าปัญหาการว่างงานในสหรัฐฯ จะดีขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคให้หันมาซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น

ต่างชาติเที่ยวไทยพุ่ง โอกาสกระตุ้นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศ

จากการจัดอันดับเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกปี 2556 โดย Trip Advisor กรุงเทพฯ ได้รับการโหวตเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 13 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในไทยถือเป็นโอกาสในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของตลาดอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ เพราะเป็นสินค้าหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมซื้อ

เวียดนามเศรษฐกิจฟื้นตัวส่งสัญญาณการค้าการลงทุน

รัฐบาลเวียดนามได้ดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และการแก้ไขปัญหาของธนาคาารพาณิชย์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการรุกตลาดนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

อินเดียขึ้นภาษีนำเข้าทองคำ

ด้วยพื้นฐานของชาวอินเดียที่มีค่านิยมในการบริโภคทองคำตามวัฒนธรรมความเชื่อที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม และปัจจุบันยังมองว่าทองคำเป็นเครื่องมือประกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ความต้องการซื้อทองคำในอินเดียเพิ่มมากขึ้น ทำให้รัฐบาลอินเดียต้องปรับขึ้นภาษีนำเข้าทองคำเพื่อสกัดกั้นการนำเข้าทองคำสู่ประเทศ และปรับเพิ่มภาษีนำเข้าแพลทินัมเป็น 8% ด้วยเช่นกัน

อะเบะโนมิกส์: บวกหรือลบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย?

นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีจองญี่ปุ่นเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2555 ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่า อะเบะโนมิกส์ ซึ่งหลังออกมาตรการนี้ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นขยายตัวแรงสุดในรอบปีจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

เศรษฐกิจพม่าอนาคตสดใส

พม่ามีศักยภาพด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น อัญมณี ป่าไม้ เหมืองแร่ เป็นต้น อีกทั้งแรงงานก็มีค่าจ้างถูก ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จึงดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้าไปลงทุนในพม่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อสูงขึ้น เศรษฐกิจของพม่าจึงมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นในอนาคต

ร่วมประมูลอัญมณีและเครื่องประดับพม่าในงาน The Golden Jubilee Gems Emporium 2013

งานประมูลอัญมณีและเครื่องประดับของพม่าจัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่ 50 โดยมีชื่องานว่า The Golden Jubilee Gems Emporium 2013 ซึ่งเปิดให้มีการประมูลทั้งอัญมณีและเครื่องประดับด้วย ผู้จัดงานเป็นกรรมการกลางอัญมณีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเหมืองแร่

ธนาคารโหมออกผลิตภัณฑ์บริหารค่าเงินเพื่อเอสเอ็มอี

ในช่วงเวลานี้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนหนัก ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ออกผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินสำหรับธุรกิจ SMEs อาทิ ธนาคารกสิกรไทยได้ออกผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยง K-Right Zero หรือธนาคารทหารไทยมีผลิตภัณฑ์ ทีเอ็มบี พรีเพด เอฟเอ็กซ์ ฟอร์เวิร์ด เพื่อป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน และบสย. ออกโครงการค้ำประกันการซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970