Next Step for Jewelry

Episode 2: เครื่องประดับผสานเทคโนโลยี Functional jewelry

GIT Infocenter     October 28, 2022
    934     334
เมื่อเครื่องประดับไม่เป็นเพียงเครื่องประดับ แต่เครื่องประดับสามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จนเกิดเป็น functional jewelry ที่สวยงาม มีคุณค่า และทันสมัย แล้ว functional jewelry นี้มีลักษณะแบบใดบ้าง และทำตลาดได้อย่างไร สามารถติดตามจาก Podcast หรือคลิปวิดีโอ Youtube นี้

Lastest Episodes
0:00
0:00

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970