ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

การค้าเครื่องเงินเมืองน่าน

Sep 24, 2018
2371 views
5 shares

จังหวัดน่านมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะการผลิตเครื่องเงินและเครื่องประดับเงิน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาล้านนาสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น เครื่องเงินเมืองน่านจึงมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และประณีตสวยงามไม่แพ้แหล่งผลิตเครื่องเงินในจังหวัดอื่นๆ จนกลายมาเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและของประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศด้วย
 
ลักษณะตลาดสินค้าเครื่องเงินเมืองน่าน
 
สินค้าที่ผลิตในจังหวัดน่านส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายในประเทศ โดยผู้ผลิตส่วนมากจะวางจำหน่ายสินค้าที่หน้าร้านของตนเอง ซึ่งมีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลางเพื่อนำสินค้าไปกระจายต่อในแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านการค้าสำคัญทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเครื่องเงินน่านหลายรายยังได้หันมาจำหน่ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กมากขึ้นด้วย ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายยังสามารถผลิตและส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ อาทิ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล เป็นต้น
 
รูปแบบสินค้าเครื่องเงินเมืองน่านที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงผลิตลวดลายอัตลักษณ์ดั้งเดิม อาทิ ลายดอกกระถิ่น ลายดอกพิกุล และลาย 12 นักษัตร อีกทั้งยังมีการผสมผสานดีไซน์สมัยใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหลายรายยังมีการพัฒนาเทคนิคและลวดลายในแบบฉบับของตนเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย อาทิ ร้านนำชัยเครื่องเงิน ซึ่งได้แนวคิดจากรังนกมาพัฒนาเป็นเทคนิคการสานและถักเส้นเงิน หรือร้านพันศิลป์ซิลเวอร์ ที่ใช้เทคนิคการตอกลายสองด้าน เพื่อทำให้ชิ้นงานสวยโดดเด่นมากขึ้น เป็นต้น
   
                       

                                                          เครื่องประดับเงินร้านนำชัย                                            เครื่องประดับเงินร้านพันศิลป์ซิลเวอร์
 
ราคาสินค้าในร้านค้าแต่ละแห่งจะไม่แตกต่างกันมากนักและไม่ขายตัดราคากัน อีกทั้งกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องเงินน่านยังมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือกัน อาทิ การทำข้อตกลงร่วมกันที่จะไม่ออกโปรโมชั่นมาแย่งชิงลูกค้ากันในช่วงไฮซีซั่น (ช่วงหน้าหนาว) ส่วนในช่วงกรีนซีซั่น (ช่วงหน้าฝน) แต่ละร้านสามารถออกแคมเปญมาดึงดูดลูกค้าได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น

          

                                                                                                 สินค้าของครูบุญช่วย ศิลปินแห่งชาติ

 แหล่งค้าเครื่องเงินเมืองน่าน

ย่านการค้าเครื่องเงินน่านส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใจกลางเมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด รวมถึงในโรงแรม และสนามบิน โดยสามารถสรุปแหล่งค้าเครื่องเงินเมืองน่านที่สำคัญได้ ดังนี้


1) บริเวณถนนน่าน-พะเยา หรือเส้นทางที่จะเดินทางจากจังหวัดน่านไปจังหวัดพะเยา บริเวณบ้าน-ห้วยลี่ ตำบลสะเนียน ห่างจากตัวเมืองน่านราว 2 กิโลเมตร นับเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของน่าน และเป็นที่ตั้งของศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

2) บริเวณถนนสุริยพงษ์ ตั้งแต่สี่แยกข่วงเมืองไปจนถึงสี่แยกวัดศรีพันต้น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดหลายแห่ง อาทิ วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เสาหลักเมือง วัดศรีพันต้น เป็นต้น จึงมีร้านค้าเครื่องเงินหลายรายเปิดขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวในย่านดังกล่าว โดยร้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ ร้านสล่าเงิน ร้านพันศิลป์ซิลเวอร์ เป็นต้น

3) บริเวณถนนสุมนเทวราชต่อเนื่องไปตามถนนทิศเหนือจนถึงกาดบ้านเก่าหัวเวียงใต้ ซึ่งเป็นย่านการค้าใจกลางเมืองน่าน ทำให้มีร้านค้าเครื่องประดับเงินและของที่ระลึกตั้งวางเรียงหลายอยู่หลายราย

4) ย่านการค้าในอำเภอปัว ประกอบด้วย 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณโรงแรมชมพูภูคา บริษัทดอยซิลเวอร์ และบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและย่านการค้าเครื่องเงินที่สำคัญของน่าน


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

การค้าเครื่องเงินเมืองน่าน

Sep 24, 2018
2371 views
5 shares

จังหวัดน่านมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะการผลิตเครื่องเงินและเครื่องประดับเงิน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาล้านนาสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น เครื่องเงินเมืองน่านจึงมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และประณีตสวยงามไม่แพ้แหล่งผลิตเครื่องเงินในจังหวัดอื่นๆ จนกลายมาเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและของประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศด้วย
 
ลักษณะตลาดสินค้าเครื่องเงินเมืองน่าน
 
สินค้าที่ผลิตในจังหวัดน่านส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายในประเทศ โดยผู้ผลิตส่วนมากจะวางจำหน่ายสินค้าที่หน้าร้านของตนเอง ซึ่งมีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลางเพื่อนำสินค้าไปกระจายต่อในแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านการค้าสำคัญทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเครื่องเงินน่านหลายรายยังได้หันมาจำหน่ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กมากขึ้นด้วย ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายยังสามารถผลิตและส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ อาทิ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล เป็นต้น
 
รูปแบบสินค้าเครื่องเงินเมืองน่านที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงผลิตลวดลายอัตลักษณ์ดั้งเดิม อาทิ ลายดอกกระถิ่น ลายดอกพิกุล และลาย 12 นักษัตร อีกทั้งยังมีการผสมผสานดีไซน์สมัยใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหลายรายยังมีการพัฒนาเทคนิคและลวดลายในแบบฉบับของตนเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย อาทิ ร้านนำชัยเครื่องเงิน ซึ่งได้แนวคิดจากรังนกมาพัฒนาเป็นเทคนิคการสานและถักเส้นเงิน หรือร้านพันศิลป์ซิลเวอร์ ที่ใช้เทคนิคการตอกลายสองด้าน เพื่อทำให้ชิ้นงานสวยโดดเด่นมากขึ้น เป็นต้น
   
                       

                                                          เครื่องประดับเงินร้านนำชัย                                            เครื่องประดับเงินร้านพันศิลป์ซิลเวอร์
 
ราคาสินค้าในร้านค้าแต่ละแห่งจะไม่แตกต่างกันมากนักและไม่ขายตัดราคากัน อีกทั้งกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องเงินน่านยังมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือกัน อาทิ การทำข้อตกลงร่วมกันที่จะไม่ออกโปรโมชั่นมาแย่งชิงลูกค้ากันในช่วงไฮซีซั่น (ช่วงหน้าหนาว) ส่วนในช่วงกรีนซีซั่น (ช่วงหน้าฝน) แต่ละร้านสามารถออกแคมเปญมาดึงดูดลูกค้าได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น

          

                                                                                                 สินค้าของครูบุญช่วย ศิลปินแห่งชาติ

 แหล่งค้าเครื่องเงินเมืองน่าน

ย่านการค้าเครื่องเงินน่านส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใจกลางเมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด รวมถึงในโรงแรม และสนามบิน โดยสามารถสรุปแหล่งค้าเครื่องเงินเมืองน่านที่สำคัญได้ ดังนี้


1) บริเวณถนนน่าน-พะเยา หรือเส้นทางที่จะเดินทางจากจังหวัดน่านไปจังหวัดพะเยา บริเวณบ้าน-ห้วยลี่ ตำบลสะเนียน ห่างจากตัวเมืองน่านราว 2 กิโลเมตร นับเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของน่าน และเป็นที่ตั้งของศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

2) บริเวณถนนสุริยพงษ์ ตั้งแต่สี่แยกข่วงเมืองไปจนถึงสี่แยกวัดศรีพันต้น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดหลายแห่ง อาทิ วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เสาหลักเมือง วัดศรีพันต้น เป็นต้น จึงมีร้านค้าเครื่องเงินหลายรายเปิดขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวในย่านดังกล่าว โดยร้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ ร้านสล่าเงิน ร้านพันศิลป์ซิลเวอร์ เป็นต้น

3) บริเวณถนนสุมนเทวราชต่อเนื่องไปตามถนนทิศเหนือจนถึงกาดบ้านเก่าหัวเวียงใต้ ซึ่งเป็นย่านการค้าใจกลางเมืองน่าน ทำให้มีร้านค้าเครื่องประดับเงินและของที่ระลึกตั้งวางเรียงหลายอยู่หลายราย

4) ย่านการค้าในอำเภอปัว ประกอบด้วย 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณโรงแรมชมพูภูคา บริษัทดอยซิลเวอร์ และบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและย่านการค้าเครื่องเงินที่สำคัญของน่าน


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970