ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

หลักเกณฑ์มาตรฐานของ CIBJO สำหรับเพชรสังเคราะห์ (Lab-Grown Diamond)

Aug 6, 2021
1408 views
1 share

ปัจจุบันเพชรสังเคราะห์เป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยเพชรสังเคราะห์ทั้ง “laboratory-grown diamond”, “laboratory-created diamond” และ “synthetic diamond”  ล้วนมีความหมายเดียวกัน ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเพชรสังเคราะห์ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนแก่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สำหรับหลักเกณฑ์มาตรฐานของเพชรสังเคราะห์ตามแนวทางของ CIBJO มีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้ https://bit.ly/2U1ZsQm

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

หลักเกณฑ์มาตรฐานของ CIBJO สำหรับเพชรสังเคราะห์ (Lab-Grown Diamond)

Aug 6, 2021
1408 views
1 share

ปัจจุบันเพชรสังเคราะห์เป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยเพชรสังเคราะห์ทั้ง “laboratory-grown diamond”, “laboratory-created diamond” และ “synthetic diamond”  ล้วนมีความหมายเดียวกัน ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเพชรสังเคราะห์ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนแก่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สำหรับหลักเกณฑ์มาตรฐานของเพชรสังเคราะห์ตามแนวทางของ CIBJO มีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้ https://bit.ly/2U1ZsQm

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ไซปรัส
2 views
0 share
ปากีสถาน
2 views
0 share
Poland: Market Profile
52 views
0 share
×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970