ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

แนวทางของ CIBJO ในการจำแนกมุกธรรมชาติและมุกเลี้ยง

Oct 20, 2021
1585 views
2 shares

ในช่วงที่ผ่านมาข่าวการพบไข่มุกเมโลในบ้านเราซึ่งเป็นไข่มุกที่พบได้เฉพาะบางภูมิภาคและมีราคาสูง ก่อให้เกิดความสนใจในวงกว้างมีการเสาะหามุกชนิดนี้มาครอบครองเพื่อเก็งกำไรกันมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากมุกเมโลแล้วยังมีไข่มุกอีกหลายชนิดที่มีคุณค่าและเป็นที่นิยมของตลาด ดังนั้น การทำความรู้จักและจำแนกแยกแยะชนิดของไข่มุกในเบื้องต้นจึงเป็นแนวทางที่ควรศึกษา ซึ่ง CIBJO GUIDE FOR CLASSIFYING NATURAL PEARLS AND CULTURED PEARLS เป็นอีกหนึ่งช่องทาง โดยคู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลมุกนานาชนิดที่ค้นพบในทุกภูมิภาคทั่วโลก มีเนื้อหาอธิบายตั้งแต่การจำแนกไข่มุกทั้งที่มาจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ทั้งประเภทไข่มุกน้ำจืดและน้ำเค็ม พร้อมภาพและรายละเอียดของมุกแต่ละชนิด นอกจากมุกอะโกย่า มุกทะเลใต้ มุกตาฮิติ และมุกน้ำจืดที่เราคุ้นเคยแล้วยังมีมุกที่มีเฉพาะท้องถิ่นอีกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น มุกฟิจิ มุกซีลอน มุกหอยสังข์ รวมถึงมุกเมโลด้วย

            นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจในการจำแนกไข่มุกธรรมชาติผ่านคุณสมบัติที่ดี 5 ประการ ไม่ว่าจะเป็นความวาว สีสัน พื้นผิวของไข่มุก รูปทรง และขนาด โดยอธิบายคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคุณลักษณะ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย โดยคู่มือฉบับนี้ออกแบบมาให้สามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงและองค์ความรู้ทางด้านไข่มุก ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าไข่มุกและเครื่องประดับมุก ผู้บริโภค หรือแม้แต่ห้องแล็บทางอัญมณี จึงเป็นแนวทางที่ควรค่าแก่การแนะนำให้ผู้สนใจเรื่องไข่มุกไว้ศึกษาและต่อยอดจะเป็นประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำการแปล แนวทางในการจำแนกมุกธรรมชาติและมุกเลี้ยงของ CIBJO เป็นภาษาไทย ให้มีความสะดวกต่อผู้อ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ https://bit.ly/3n8q24S

ข้อมูลอ้างอิง


CIBJO GUIDE FOR CLASSIFYING NATURAL PEARLS AND CULTURED PEARLS แปลโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

แนวทางของ CIBJO ในการจำแนกมุกธรรมชาติและมุกเลี้ยง

Oct 20, 2021
1585 views
2 shares

ในช่วงที่ผ่านมาข่าวการพบไข่มุกเมโลในบ้านเราซึ่งเป็นไข่มุกที่พบได้เฉพาะบางภูมิภาคและมีราคาสูง ก่อให้เกิดความสนใจในวงกว้างมีการเสาะหามุกชนิดนี้มาครอบครองเพื่อเก็งกำไรกันมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากมุกเมโลแล้วยังมีไข่มุกอีกหลายชนิดที่มีคุณค่าและเป็นที่นิยมของตลาด ดังนั้น การทำความรู้จักและจำแนกแยกแยะชนิดของไข่มุกในเบื้องต้นจึงเป็นแนวทางที่ควรศึกษา ซึ่ง CIBJO GUIDE FOR CLASSIFYING NATURAL PEARLS AND CULTURED PEARLS เป็นอีกหนึ่งช่องทาง โดยคู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลมุกนานาชนิดที่ค้นพบในทุกภูมิภาคทั่วโลก มีเนื้อหาอธิบายตั้งแต่การจำแนกไข่มุกทั้งที่มาจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ทั้งประเภทไข่มุกน้ำจืดและน้ำเค็ม พร้อมภาพและรายละเอียดของมุกแต่ละชนิด นอกจากมุกอะโกย่า มุกทะเลใต้ มุกตาฮิติ และมุกน้ำจืดที่เราคุ้นเคยแล้วยังมีมุกที่มีเฉพาะท้องถิ่นอีกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น มุกฟิจิ มุกซีลอน มุกหอยสังข์ รวมถึงมุกเมโลด้วย

            นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจในการจำแนกไข่มุกธรรมชาติผ่านคุณสมบัติที่ดี 5 ประการ ไม่ว่าจะเป็นความวาว สีสัน พื้นผิวของไข่มุก รูปทรง และขนาด โดยอธิบายคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคุณลักษณะ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย โดยคู่มือฉบับนี้ออกแบบมาให้สามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงและองค์ความรู้ทางด้านไข่มุก ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าไข่มุกและเครื่องประดับมุก ผู้บริโภค หรือแม้แต่ห้องแล็บทางอัญมณี จึงเป็นแนวทางที่ควรค่าแก่การแนะนำให้ผู้สนใจเรื่องไข่มุกไว้ศึกษาและต่อยอดจะเป็นประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำการแปล แนวทางในการจำแนกมุกธรรมชาติและมุกเลี้ยงของ CIBJO เป็นภาษาไทย ให้มีความสะดวกต่อผู้อ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ https://bit.ly/3n8q24S

ข้อมูลอ้างอิง


CIBJO GUIDE FOR CLASSIFYING NATURAL PEARLS AND CULTURED PEARLS แปลโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970