ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของ FTC ที่บังคับใช้ในตลาดสหรัฐ

Dec 27, 2021
2114 views
0 share

        สหรัฐเป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายสำคัญอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นตลาดส่งออกหลักอัญมณีและเครื่องประดับของสินค้าไทย หากผู้ประกอบการไทยต้องการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเข้าไปยังสหรัฐจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Trade Commission: FTC) ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ขายอัญมณีและเครื่องประดับไม่กระทำการหลอกลวงหรือสร้างความสับสนให้แก่ผู้ซื้อสินค้า แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการหลอกลวงหรือการสร้างความสับสนนั้นคืออะไร เพราะต่างคนก็อาจตีความแตกต่างกัน

        ดังนั้น หลักเกณฑ์นี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้คำจำกัดความของ “การกระทำอันหลอกลวง” อย่างชัดเจนให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะทำได้ก็ด้วยการบ่งชี้ในรายละเอียด หลักเกณฑ์นี้เน้นมาตรฐานที่วัดได้ในเชิงรูปธรรมให้มากที่สุด เช่น น้ำหนัก ความหนา และคำศัพท์มาตรฐานทางอัญมณีและเครื่องประดับ 

        มาตรฐานที่เป็นรูปธรรมนั้นย่อมไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ด้วยเหตุนี้ในเบื้องต้นจึงมีการกำหนดนิยามของ “การหลอกลวง” อย่างกว้างๆ โดยห้ามการกระทำอย่างเช่น “คำอธิบายที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ” ดังนั้นในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตและการตลาด จึงควรลองดูว่ากิจการอัญมณีและเครื่องประดับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรือไม่

        หลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ มีรายละเอียดอย่างไรอ่านได้ในบทความนี้ https://bit.ly/3HiPSeX


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของ FTC ที่บังคับใช้ในตลาดสหรัฐ

Dec 27, 2021
2114 views
0 share

        สหรัฐเป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายสำคัญอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นตลาดส่งออกหลักอัญมณีและเครื่องประดับของสินค้าไทย หากผู้ประกอบการไทยต้องการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเข้าไปยังสหรัฐจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Trade Commission: FTC) ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ขายอัญมณีและเครื่องประดับไม่กระทำการหลอกลวงหรือสร้างความสับสนให้แก่ผู้ซื้อสินค้า แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการหลอกลวงหรือการสร้างความสับสนนั้นคืออะไร เพราะต่างคนก็อาจตีความแตกต่างกัน

        ดังนั้น หลักเกณฑ์นี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้คำจำกัดความของ “การกระทำอันหลอกลวง” อย่างชัดเจนให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะทำได้ก็ด้วยการบ่งชี้ในรายละเอียด หลักเกณฑ์นี้เน้นมาตรฐานที่วัดได้ในเชิงรูปธรรมให้มากที่สุด เช่น น้ำหนัก ความหนา และคำศัพท์มาตรฐานทางอัญมณีและเครื่องประดับ 

        มาตรฐานที่เป็นรูปธรรมนั้นย่อมไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ด้วยเหตุนี้ในเบื้องต้นจึงมีการกำหนดนิยามของ “การหลอกลวง” อย่างกว้างๆ โดยห้ามการกระทำอย่างเช่น “คำอธิบายที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ” ดังนั้นในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตและการตลาด จึงควรลองดูว่ากิจการอัญมณีและเครื่องประดับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรือไม่

        หลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ มีรายละเอียดอย่างไรอ่านได้ในบทความนี้ https://bit.ly/3HiPSeX


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970