เครื่องประดับเพชร Wish Lists ของคนรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกา

Feb 1, 2021
824 views
0 share

        เครื่องประดับอัญมณีเพชรกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่จะซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรให้กับตัวเองหรือเพื่อเป็นของขวัญโดยผลสำรวจจาก Natural Diamond Council (NDC) ในเดือนตุลาคม 2020 จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5,000 คน ซึ่งเป็นชาวอเมริกันอายุ 18-39 ปี จัดให้เครื่องประดับอัญมณีเพชรเป็นรายการสินค้าอันดับต้นๆ ที่จะซื้อแม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19


        การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงความพึงพอใจ ค่านิยม และพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรในหมู่ผู้ซื้อกลุ่มมิลเลนเนียลชาวอเมริกัน (อายุ 25 ถึง 39 ปี) และ Gen Z (อายุ 18 ถึง 24 ปี) โดย 60% ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการที่จะซื้อเครื่องประดับเพชร และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้หญิงกว่า 72% ต้องการซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรให้ตัวเองอย่างน้อยหนึ่งชิ้นเมื่อเทียบกับผู้ชายมีสัดส่วน 23% โดยผู้ซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรกว่า 80% ต้องการซื้อเพื่อเป็นของขวัญ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้แก่ การออกแบบ 51% รูปแบบที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวัน 49% และมูลค่าในระยะยาว 46% โดยต่างหูและสร้อยคอเป็นเครื่องประดับอัญมณีที่ได้รับความนิยมสูงสุด ส่วนแหวนเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อชื่นชอบเป็นรายการถัดมา

        นอกจากนี้ Natural Diamond Council (NDC) ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2021 นี้ ความสนใจซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรในผู้ซื้อกลุ่มมิลเลนเนียล และ Gen Z จะยังคงอยู่ในระดับสูง และคาดว่าโซเซียลมีเดียจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค


ที่มา: Natural Diamond Council 

ข้อมูลอ้างอิง


1. Diamonds rank high in younger buyers’ wish lists. Retrieved 21 Jan 2021 from https://www.jewellerynet.com/en/jnanews/news/24148.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เครื่องประดับเพชร Wish Lists ของคนรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกา

Feb 1, 2021
824 views
0 share

        เครื่องประดับอัญมณีเพชรกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่จะซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรให้กับตัวเองหรือเพื่อเป็นของขวัญโดยผลสำรวจจาก Natural Diamond Council (NDC) ในเดือนตุลาคม 2020 จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5,000 คน ซึ่งเป็นชาวอเมริกันอายุ 18-39 ปี จัดให้เครื่องประดับอัญมณีเพชรเป็นรายการสินค้าอันดับต้นๆ ที่จะซื้อแม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19


        การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงความพึงพอใจ ค่านิยม และพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรในหมู่ผู้ซื้อกลุ่มมิลเลนเนียลชาวอเมริกัน (อายุ 25 ถึง 39 ปี) และ Gen Z (อายุ 18 ถึง 24 ปี) โดย 60% ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการที่จะซื้อเครื่องประดับเพชร และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้หญิงกว่า 72% ต้องการซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรให้ตัวเองอย่างน้อยหนึ่งชิ้นเมื่อเทียบกับผู้ชายมีสัดส่วน 23% โดยผู้ซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรกว่า 80% ต้องการซื้อเพื่อเป็นของขวัญ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้แก่ การออกแบบ 51% รูปแบบที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวัน 49% และมูลค่าในระยะยาว 46% โดยต่างหูและสร้อยคอเป็นเครื่องประดับอัญมณีที่ได้รับความนิยมสูงสุด ส่วนแหวนเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อชื่นชอบเป็นรายการถัดมา

        นอกจากนี้ Natural Diamond Council (NDC) ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2021 นี้ ความสนใจซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพชรในผู้ซื้อกลุ่มมิลเลนเนียล และ Gen Z จะยังคงอยู่ในระดับสูง และคาดว่าโซเซียลมีเดียจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค


ที่มา: Natural Diamond Council