ธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีจีนเติบโตอย่างสดใสในปี 2021

Mar 12, 2021
929 views
1 share

        ผู้ขายเครื่องประดับและอัญมณีรายใหญ่ในจีนต่างคาดหวังว่าการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเติบโตอย่างยั่งยืนในแง่ความเชื่อมั่นและรายได้ของผู้บริโภค ตลอดจนการกักกันโรคระบาดอย่างได้ผลนั้น จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีในปีนี้


        รายงานแนวโน้มความต้องการทองคำปี 2020 ซึ่งเผยแพร่โดย World Gold Council (WGC) เมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่า ความต้องการเครื่องประดับอัญมณีในจีนลดลงร้อยละ 35 เมื่อปีที่แล้ว อันเกิดจากความท้าทายของสถานการณ์โควิด-19 และความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอื่นๆ 

        ตลอดปี 2020 ตลาดเครื่องประดับอัญมณีของจีนได้ถูกบีบจากทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งนั้นคือความเสียหายทางเศรษฐกิจและข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเครื่องประดับทองอัญมณีในปีที่ผ่านมาลดต่ำลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง อันได้แก่ การที่ผู้ขายลดปริมาณสินค้าคงคลัง การควบรวมกิจการซึ่งส่งผลให้จุดวางจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีโดยรวมมีจำนวนลดลง และความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภครุ่นใหม่ซึ่งมักหันไปหาผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา เหล่านี้ล้วนมีบทบาททำให้ความต้องการเครื่องประดับทองลดต่ำลงด้วย 

        สินค้าเครื่องประดับทองแบบดั้งเดิมทำผลงานได้ดีในปี 2020 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งสร้างยอดขายได้เหนือสินค้าหมวดอื่นๆ ด้วยฝีมือช่างอันละเอียดประณีตและการสอดแทรกองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมลงไป สินค้าเหล่านี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้บริโภคระดับสูงซึ่งไม่ค่อยได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการระบาดที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความต้องการที่สะสมตกค้างในกลุ่มเครื่องประดับอัญมณีแต่งงานก็ช่วยสนับสนุนความต้องการเครื่องประดับทองอัญมณีแบบจีนกลุ่มนี้ซึ่งผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดีและแฝงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม