แซปไฟร์ ยังคงเป็นราชาอัญมณีสำหรับผู้ซื้อและผู้ค้า

Mar 17, 2021
1057 views
5 shares

        แม้ว่าในปี 2563 ที่ผ่านมาหลายประเทศจะเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และการบริโภคให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี สินค้าอัญมณีพลอยสียังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคบางกลุ่มอยู่ โดยเฉพาะแซปไฟร์ เป็นอัญมณีพลอยสีที่ผู้ซื้อและผู้ค้าชาวสหรัฐฯ ชื่นชอบมากที่สุด

ทั้งนี้ MVI Marketing ได้ทำการสำรวจผู้ค้าและผู้ซื้อชาวสหรัฐฯ อายุระหว่าง 18 – 65 ปี และซื้ออัญมณีมูลค่าอย่างน้อย 200 เหรียญสหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยการแจกแบบสำรวจผู้ซื้อทางออนไลน์ ซึ่งได้รับผลสำรวจตอบกลับมาจำนวน 1,011 คน โดยแบ่งเป็นผู้หญิง 59% ผู้ชาย 41% และสัมภาษณ์ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 100 ราย 

ที่มา : https://www.bluenile.com

จากการสำรวจพบว่า 95% ของผู้ตอบแบบสำรวจชื่นชอบการซื้ออัญมณีพลอยสีเกือบทุกชนิด แต่อัญมณีพลอยสีที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือ แซปไฟร์ โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 46% ซื้อแซปไฟร์มากที่สุด รองลงมาเป็นทับทิม มรกต (41% เท่ากัน) และแอเมทิสต์ (35%) ซึ่งผู้ที่ซื้อแซปไฟร์มากที่สุดมีอายุระหว่าง 23 – 40 ปี

สำหรับสีของแซปไฟร์ที่ชื่นชอบที่สุดคือ สีน้ำเงินเข้ม สีน้ำเงินปานกลาง และสีน้ำเงินอ่อน ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจซื้อแซปไฟร์สีน้ำเงินโทนดำ สีเหลือง สีเขียว และสีเขียวอมฟ้าอีกด้วย ในส่วนของทับทิมก็เช่นกัน ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสีแดงเข้มเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นสีแดงปานกลาง และสีแดงอ่อน 

ส่วนผู้ค้าปลีกราว 88% และผู้ผลิต 66% ตอบว่าชอบอัญมณีทับทิมและแซปไฟร์ที่มีสีปานกลางมากที่สุด รองลงมาเป็นสีเข้ม โดยไม่เลือกสีอ่อนเลย ซึ่งสีเข้มเป็นสีที่หายากมากและราคาแพงมาก นอกจากนี้ กลุ่มคู่แต่งงานก็เลือกเครื่องประดับแซปไฟร์สำหรับงานสำคัญของตนเองมากขึ้น 

        และจากแนวโน้มที่คู่แต่งงานในสหรัฐฯ หันมาสนใจซื้อเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีพลอยสีมากขึ้น ผู้ค้าปลีกจึงได้เพิ่มตัวเลือกเครื่องประดับอัญมณีพลอยสีสำหรับเจ้าสาวเป็น 15%

ที่มา : https://www.tiffany.com

        จากข้อมูลข้างต้น นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ ขยายการส่งออกอัญมณีพลอยสีโดยเฉพาะทับทิมและแซปไฟร์ไปยังตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย โดยในปี 2563 สหรัฐฯ นำเข้าอัญมณีพลอยสีจากไทยเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่านำเข้าราว 150 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าแซปไฟร์มากที่สุด รองลงมาเป็นทับทิม และมรกต ตามลำดับ

        แซปไฟร์เป็นแร่คอรันดัมชนิดหนึ่งที่มีสีน้ำเงิน และมีความแข็ง 9 รองจากเพชร ส่วนใหญ่มักผ่านการเผาเพื่อให้สีสวยขึ้น การเจียระไนนิยมแบบเหลี่ยมผสม (Mixed Cut) คือเหลี่ยมเกสร (Brilliant) ผสมกับเหลี่ยมชั้นหรือเหลี่ยมมรกต (Step Cut)

        แซปไฟร์มีแหล่งที่พบอยู่หลากหลายประเทศ โดยแซปไฟร์คุณภาพสูงที่พบในแหล่งต่างๆ จะมีลักษณะพิเศษ โดยมักเรียกกันในตลาดไปตามแหล่งที่พบ อาทิเช่น

แซปไฟร์แคชเมียร์ สีสดสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดของแซปไฟร์ มีสีน้ำเงินสดแกมม่วงเล็กน้อยคล้ายสีดอกอัญชัน มองดูมีเนื้อนุ่มนวลเหมือนกำมะหยี่ มีโทนสีปานกลาง หรือเรียกว่า Cornflower Blue ราคาสูงมากและหายากมาก

        แซปไฟร์เมียนมา มีสีน้ำเงินสดแกมม่วงเล็กน้อย หรือเรียกว่าสี Royal Blue มีโทนสีปานกลางเช่นเดียวกับแซปไฟร์แคชเมียร์ แต่ต่างกันตรงไม่มีลักษณะเนื้อนุ่มนวลเหมือนกำมะหยี่ แซปไฟร์เมียนมามีความสวยงามมากเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และมีราคาสูง

        แซปไฟร์ซีลอน มีสีน้ำเงินสวย มีประกาย มีชีวิตชีวา มีความสดน้อยกว่าแซปไฟร์เมียนมาและมีโทนสีอ่อนกว่า ส่วนใหญ่ได้มาจากพลอยก้อนสีขาวขุ่นเหมือนสีน้ำนม เมื่อนำไปเผา จะได้อัญมณีพลอยสีน้ำเงินสดข้อมูลอ้างอิง


Survey Says: Sapphire Is King for Both Trade and Consumers. Retrieved March 8, 2021 from https://www.nationaljeweler.com/independents/retail-surveys/9732-survey-says-sapphire-is-king-for-both-trade-and-consumers.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


แซปไฟร์ ยังคงเป็นราชาอัญมณีสำหรับผู้ซื้อและผู้ค้า

Mar 17, 2021
1057 views
5 shares

        แม้ว่าในปี 2563 ที่ผ่านมาหลายประเทศจะเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และการบริโภคให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี สินค้าอัญมณีพลอยสียังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคบางกลุ่มอยู่ โดยเฉพาะแซปไฟร์ เป็นอัญมณีพลอยสีที่ผู้ซื้อและผู้ค้าชาวสหรัฐฯ ชื่นชอบมากที่สุด

ทั้งนี้ MVI Marketing ได้ทำการสำรวจผู้ค้าและผู้ซื้อชาวสหรัฐฯ อายุระหว่าง 18 – 65 ปี และซื้ออัญมณีมูลค่าอย่างน้อย 200 เหรียญสหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยการแจกแบบสำรวจผู้ซื้อทางออนไลน์ ซึ่งได้รับผลสำรวจตอบกลับมาจำนวน 1,011 คน โดยแบ่งเป็นผู้หญิง 59% ผู้ชาย 41% และสัมภาษณ์ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 100 ราย 

ที่มา : https://www.bluenile.com

จากการสำรวจพบว่า 95% ของผู้ตอบแบบสำรวจชื่นชอบการซื้ออัญมณีพลอยสีเกือบทุกชนิด แต่อัญมณีพลอยสีที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือ แซปไฟร์ โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 46% ซื้อแซปไฟร์มากที่สุด รองลงมาเป็นทับทิม มรกต (41% เท่ากัน) และแอเมทิสต์ (35%) ซึ่งผู้ที่ซื้อแซปไฟร์มากที่สุดมีอายุระหว่าง 23 – 40 ปี

สำหรับสีของแซปไฟร์ที่ชื่นชอบที่สุดคือ สีน้ำเงินเข้ม สีน้ำเงินปานกลาง และสีน้ำเงินอ่อน ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจซื้อแซปไฟร์สีน้ำเงินโทนดำ สีเหลือง สีเขียว และสีเขียวอมฟ้าอีกด้วย ในส่วนของทับทิมก็เช่นกัน ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสีแดงเข้มเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นสีแดงปานกลาง และสีแดงอ่อน 

ส่วนผู้ค้าปลีกราว 88% และผู้ผลิต 66% ตอบว่าชอบอัญมณีทับทิมและแซปไฟร์ที่มีสีปานกลางมากที่สุด รองลงมาเป็นสีเข้ม โดยไม่เลือกสีอ่อนเลย ซึ่งสีเข้มเป็นสีที่หายากมากและราคาแพงมาก นอกจากนี้ กลุ่มคู่แต่งงานก็เลือกเครื่องประดับแซปไฟร์สำหรับงานสำคัญของตนเองมากขึ้น 

        และจากแนวโน้มที่คู่แต่งงานในสหรัฐฯ หันมาสนใจซื้อเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีพลอยสีมากขึ้น ผู้ค้าปลีกจึงได้เพิ่มตัวเลือกเครื่องประดับอัญมณีพลอยสีสำหรับเจ้าสาวเป็น 15%

ที่มา : https://www.tiffany.com

        จากข้อมูลข้างต้น นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ ขยายการส่งออกอัญมณีพลอยสีโดยเฉพาะทับทิมและแซปไฟร์ไปยังตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย โดยในปี 2563 สหรัฐฯ นำเข้าอัญมณีพลอยสีจากไทยเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่านำเข้าราว 150 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าแซปไฟร์มากที่สุด รองลงมาเป็นทับทิม และมรกต ตามลำดับ

        แซปไฟร์เป็นแร่คอรันดัมชนิดหนึ่งที่มีสีน้ำเงิน และมีความแข็ง 9 รองจากเพชร ส่วนใหญ่มักผ่านการเผาเพื่อให้สีสวยขึ้น การเจียระไนนิยมแบบเหลี่ยมผสม (Mixed Cut) คือเหลี่ยมเกสร (Brilliant) ผสมกับเหลี่ยมชั้นหรือเหลี่ยมมรกต (Step Cut)

        แซปไฟร์มีแหล่งที่พบอยู่หลากหลายประเทศ โดยแซปไฟร์คุณภาพสูงที่พบในแหล่งต่างๆ จะมีลักษณะพิเศษ โดยมักเรียกกันในตลาดไปตามแหล่งที่พบ อาทิเช่น

แซปไฟร์แคชเมียร์ สีสดสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดของแซปไฟร์ มีสีน้ำเงินสดแกมม่วงเล็กน้อยคล้ายสีดอกอัญชัน มองดูมีเนื้อนุ่มนวลเหมือนกำมะหยี่ มีโทนสีปานกลาง หรือเรียกว่า Cornflower Blue ราคาสูงมากและหายากมาก

        แซปไฟร์เมียนมา มีสีน้ำเงินสดแกมม่วงเล็กน้อย หรือเรียกว่าสี Royal Blue มีโทนสีปานกลางเช่นเดียวกับแซปไฟร์แคชเมียร์ แต่ต่างกันตรงไม่มีลักษณะเนื้อนุ่มนวลเหมือนกำมะหยี่ แซปไฟร์เมียนมามีความสวยงามมากเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และมีราคาสูง

        แซปไฟร์ซีลอน มีสีน้ำเงินสวย มีประกาย มีชีวิตชีวา มีความสดน้อยกว่าแซปไฟร์เมียนมาและมีโทนสีอ่อนกว่า ส่วนใหญ่ได้มาจากพลอยก้อนสีขาวขุ่นเหมือนสีน้ำนม เมื่อนำไปเผา จะได้อัญมณีพลอยสีน้ำเงินสดข้อมูลอ้างอิง


Survey Says: Sapphire Is King for Both Trade and Consumers. Retrieved March 8, 2021 from https://www.nationaljeweler.com/independents/retail-surveys/9732-survey-says-sapphire-is-king-for-both-trade-and-consumers.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้ ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970