ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสะท้อนการฟื้นตัว

Aug 24, 2021
1020 views
4 shares

            แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะอยู่กับชีวิตคนทั่วโลกมาเกือบ 2 ปีแล้ว ทั้งยังไม่มีทีท่าจะจากไปง่ายๆ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในวิถีใหม่กลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำเป็นกิจวัตรประจำวัน แต่สถานการณ์ในปี 2021  กลับมีข้อแตกต่างกันหลายประเด็นเมื่อเทียบกับปี 2020 ไม่ว่าจะเป็นการมีวัคซีนที่ระงับยับยั้งการแพร่ระบาด หรือมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผ่อนปรนกว่า ส่งผลให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของปีนี้ในหลายประเทศดีขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้ผู้คนมีความหวังมีความเชื่อมั่นต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น  

            ขณะที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้น มีการสำรวจข้อมูลจาก JCK สื่อพิมพ์ชั้นนำในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ ได้ทำดัชนีความเชื่อมั่น Jewelry Industry Confidence Index (JICI) ผ่านการสอบถามผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ในสหรัฐฯ โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึง 84% เป็นผู้มีที่ทำธุรกิจนี้มานับ 10 ปี และราว  2 ใน 3 ของจำนวนนี้ ทำธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีมามากกว่า 20 ปี จากการสำรวจพบว่า ค่าดัชนี JICI ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 66% มาอยู่ที่ 82% แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดในปี 2019 ที่ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 86% โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาจากผู้ตอบแบบสอบถามถึง 60% เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีทิศทางที่ดีขึ้นและเห็นแนวทางการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 

            ส่วนปัจจัยที่สร้างความกังวลมากที่สุดในปี 2021 นั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม 67% ให้น้ำหนักในประเด็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราว 32% กังวลใจในความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง อีก 1% เป็นเรื่องอื่นๆ


            นอกจากนี้ การสำรวจของ JCK ยังพบ 3 กระแสเครื่องประดับที่กำลังมาแรง ได้แก่   

                1. Layering ซึ่งไม่ใช่เพียงการใส่สร้อยคอแบบเดียวกันหลายๆ เส้น แต่ยังสามารถใช้ทั้งสร้อยคอที่ทำจากโลหะมีค่าผสมผสานกับสร้อยคอที่มีการประดับด้วยอัญมณีซึ่งมีแนวทางการสวมใส่ที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นหลากหลายที่สามารถพบเห็นได้จากในอินสตาแกรมหรือจากแบรนด์ต่างๆ

 

ตัวอย่างสร้อยคอแบบ Layering จาก hbs-media.harpersbazaar.com.sg

                2. Alternative Engagement Rings กระแสแหวนหมั้นที่ต่อเนื่องจากปีก่อนยังคงมาแรงต่อเนื่องถึงปี 2021 เพราะความต้องการสะท้อนความเป็นตัวตน ความเป็นเอกลักษณ์ของผู้บริโภคมีมากขึ้น การเฟ้นหาแหวนหมั้นจึงฉีกแนวไปจากรูปทรงแบบเดิมๆ 


ภาพแหวนหมั้นที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากแบบดั้งเดิมของแบรนด์ Graff จาก www.harpersbazaar.com

                3. Stacked Rings การสวมแหวนที่ซ้อนกันหลายวง ทั้งนิ้วเดียวกันหรือหลายนิ้ว ก็เป็นอีกกระแสที่นิยมต่อเนื่องและมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังสามารถใส่คู่กับสร้อยคอแบบ Layering ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งจากเซเลบคนดังหรือผู้ทรงอิทธิพลในออนไลน์


  ภาพการใส่แหวนแบบสแต็ค จาก www.thomassabo.com

            จากการสำรวจแสดงถึงความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากความคาดหวังในสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มขยายตัวและมีแนวโน้มพร้อมจะเติบโตได้ในปีถัดไป เมื่อตลาดผู้บริโภคที่สำคัญของโลกได้ส่งสัญญาณที่ดีแล้ว ประเทศผู้ผลิตพร้อมปรับตัวรับสัญญาณแล้วหรือยัง 


ข้อมูลอ้างอิง


1) JCK 2021 STATE OF THE JEWELRY INDUSTRY REPORT. Retrieved August 18, 2021. from www.jckonline.com/wp-content/
2) สวยสะดุดตา ด้วยการสวมแหวนแบบเรียงซ้อนกันหลายๆวง สืบค้นจาก https://anantajewelry.com/stackring

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสะท้อนการฟื้นตัว

Aug 24, 2021
1020 views
4 shares

            แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะอยู่กับชีวิตคนทั่วโลกมาเกือบ 2 ปีแล้ว ทั้งยังไม่มีทีท่าจะจากไปง่ายๆ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในวิถีใหม่กลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำเป็นกิจวัตรประจำวัน แต่สถานการณ์ในปี 2021  กลับมีข้อแตกต่างกันหลายประเด็นเมื่อเทียบกับปี 2020 ไม่ว่าจะเป็นการมีวัคซีนที่ระงับยับยั้งการแพร่ระบาด หรือมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผ่อนปรนกว่า ส่งผลให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของปีนี้ในหลายประเทศดีขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้ผู้คนมีความหวังมีความเชื่อมั่นต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น  

            ขณะที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้น มีการสำรวจข้อมูลจาก JCK สื่อพิมพ์ชั้นนำในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ ได้ทำดัชนีความเชื่อมั่น Jewelry Industry Confidence Index (JICI) ผ่านการสอบถามผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ในสหรัฐฯ โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึง 84% เป็นผู้มีที่ทำธุรกิจนี้มานับ 10 ปี และราว  2 ใน 3 ของจำนวนนี้ ทำธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีมามากกว่า 20 ปี จากการสำรวจพบว่า ค่าดัชนี JICI ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 66% มาอยู่ที่ 82% แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดในปี 2019 ที่ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 86% โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาจากผู้ตอบแบบสอบถามถึง 60% เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีทิศทางที่ดีขึ้นและเห็นแนวทางการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 

            ส่วนปัจจัยที่สร้างความกังวลมากที่สุดในปี 2021 นั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม 67% ให้น้ำหนักในประเด็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราว 32% กังวลใจในความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง อีก 1% เป็นเรื่องอื่นๆ


            นอกจากนี้ การสำรวจของ JCK ยังพบ 3 กระแสเครื่องประดับที่กำลังมาแรง ได้แก่   

                1. Layering ซึ่งไม่ใช่เพียงการใส่สร้อยคอแบบเดียวกันหลายๆ เส้น แต่ยังสามารถใช้ทั้งสร้อยคอที่ทำจากโลหะมีค่าผสมผสานกับสร้อยคอที่มีการประดับด้วยอัญมณีซึ่งมีแนวทางการสวมใส่ที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นหลากหลายที่สามารถพบเห็นได้จากในอินสตาแกรมหรือจากแบรนด์ต่างๆ

 

ตัวอย่างสร้อยคอแบบ Layering จาก hbs-media.harpersbazaar.com.sg

                2. Alternative Engagement Rings กระแสแหวนหมั้นที่ต่อเนื่องจากปีก่อนยังคงมาแรงต่อเนื่องถึงปี 2021 เพราะความต้องการสะท้อนความเป็นตัวตน ความเป็นเอกลักษณ์ของผู้บริโภคมีมากขึ้น การเฟ้นหาแหวนหมั้นจึงฉีกแนวไปจากรูปทรงแบบเดิมๆ 


ภาพแหวนหมั้นที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากแบบดั้งเดิมของแบรนด์ Graff จาก www.harpersbazaar.com

                3. Stacked Rings การสวมแหวนที่ซ้อนกันหลายวง ทั้งนิ้วเดียวกันหรือหลายนิ้ว ก็เป็นอีกกระแสที่นิยมต่อเนื่องและมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังสามารถใส่คู่กับสร้อยคอแบบ Layering ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งจากเซเลบคนดังหรือผู้ทรงอิทธิพลในออนไลน์


  ภาพการใส่แหวนแบบสแต็ค จาก www.thomassabo.com

            จากการสำรวจแสดงถึงความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากความคาดหวังในสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มขยายตัวและมีแนวโน้มพร้อมจะเติบโตได้ในปีถัดไป เมื่อตลาดผู้บริโภคที่สำคัญของโลกได้ส่งสัญญาณที่ดีแล้ว ประเทศผู้ผลิตพร้อมปรับตัวรับสัญญาณแล้วหรือยัง 


ข้อมูลอ้างอิง


1) JCK 2021 STATE OF THE JEWELRY INDUSTRY REPORT. Retrieved August 18, 2021. from www.jckonline.com/wp-content/
2) สวยสะดุดตา ด้วยการสวมแหวนแบบเรียงซ้อนกันหลายๆวง สืบค้นจาก https://anantajewelry.com/stackring

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970