Pandora แพลนขยายโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับในเวียดนาม เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

Oct 18, 2021
2706 views
8 shares

            เมื่อเร็วๆ นี้ CEO ของ Pandora ได้เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าเพิ่มยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโต 6-8% ในปี 2021 -2023 และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 25-27% ในปี 2023 อีกทั้งมีเป้าหมายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในราคาจับต้องได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ Pandora จึงวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 60% หรือผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 80 ล้านชิ้นต่อปี โดยจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเวียดนาม (ผลิตสินค้า 60 ล้านชิ้น) และขยายโรงงานที่มีอยู่ในไทย (ผลิตสินค้า 20 ล้านชิ้น) ด้วยเงินลงทุนรวม 159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ Pandora เน้นเพิ่มยอดขายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z และมิลเลนเนียล ในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดจีน โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าในสหรัฐอเมริกาและสามเท่าในจีน1  

            ปัจจุบัน Pandora มีการจ้างงานราว 26,000 คนทั่วโลก และเป็นโรงงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับใบรับรองจาก LEED2 ในไทย อัญมณีและเครื่องประดับส่วนใหญ่ใช้เงินและทองรีไซเคิลเป็นหลัก จำหน่ายสินค้าไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านจุดจำหน่าย 6,700 แห่ง และร้านค้าปลีก Concept Stores กว่า 2,600 แห่ง

            เนื่องจาก Pandora เป็นผู้ส่งออกหลักสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเงินของไทย ครองส่วนแบ่งราวครึ่งหนึ่งของการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเงินโดยรวม การที่ Pandora สร้างโรงงานใหม่ในเวียดนาม แต่ขณะเดียวกันก็ขยายโรงงานในไทย และสินค้าส่วนใหญ่ก็ยังผลิตในไทย ในระยะสั้นจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อไทยทั้งแง่มูลค่าการส่งออกและการจ้างงานที่จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกำลังการผลิต แต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังในประเด็นสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เวียดนามในระยะยาวด้วย

อัญมณี Pandora

            ทั้งนี้ หากไม่นับรวม Pandora แล้วผู้ผลิตอัญมณีเครื่องประดับเงินไทยเองก็มีศักยภาพในการผลิต แต่ต้องพัฒนาการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z และมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากกว่า 60% ในโลกภายในปี 2025 โดยปัจจุบันกลุ่มนี้มีกระแสเรียกร้องให้ผู้ค้าและบริษัทผู้ผลิตดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมทางการค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระแสเรียกร้องนี้ก็ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หากผู้ประกอบการไม่เริ่มปรับตัวให้ทันกระแสได้ตั้งแต่ตอนนี้ ก็จะทำให้การส่งออกของไทยเป็นไปได้ยากยิ่งในอนาคต  


ข้อมูลอ้างอิง


**
1 ในปี 2019 Pandora ทำรายได้ในสหรัฐฯ 729.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทำรายได้ในจีน 311.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2 ย่อมาจาก Leadership in Energy & Environmental Design โปรแกรมการรับรองของ LEED เป็นโปรแกรมชั้นนำระดับนานาชาติสำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืน การได้รับการรับรองจาก LEED เปรียบเสมือนได้รับการรับรองว่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง และสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าของอาคารได้เป็นอย่างมาก
--------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง:
1) Jewellery Maker Pandora Targets 6-8% Sales Growth, Retrieved October 5, 2021; from https://www.businessoffashion.com/news/retail/jewellery-maker-pandora-targets-6-8-sales-growth
2) Pandora announces $200 million expansion, new ‘Gen Z’ spokespeople, Pandora announces $200 million expansion, new ‘Gen Z’ spokespeople - Jeweller Magazine: Jewellery News and Trends, Retrieved October 5, 2021; from https://www.jewellermagazine.com/Article/10009/Pandora-announces-200-million-expansion-new-Gen-Z-spokespeople

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


Pandora แพลนขยายโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับในเวียดนาม เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

Oct 18, 2021
2706 views
8 shares

            เมื่อเร็วๆ นี้ CEO ของ Pandora ได้เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าเพิ่มยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโต 6-8% ในปี 2021 -2023 และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 25-27% ในปี 2023 อีกทั้งมีเป้าหมายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในราคาจับต้องได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ Pandora จึงวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 60% หรือผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 80 ล้านชิ้นต่อปี โดยจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเวียดนาม (ผลิตสินค้า 60 ล้านชิ้น) และขยายโรงงานที่มีอยู่ในไทย (ผลิตสินค้า 20 ล้านชิ้น) ด้วยเงินลงทุนรวม 159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ Pandora เน้นเพิ่มยอดขายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z และมิลเลนเนียล ในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดจีน โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าในสหรัฐอเมริกาและสามเท่าในจีน1  

            ปัจจุบัน Pandora มีการจ้างงานราว 26,000 คนทั่วโลก และเป็นโรงงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับใบรับรองจาก LEED2 ในไทย อัญมณีและเครื่องประดับส่วนใหญ่ใช้เงินและทองรีไซเคิลเป็นหลัก จำหน่ายสินค้าไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านจุดจำหน่าย 6,700 แห่ง และร้านค้าปลีก Concept Stores กว่า 2,600 แห่ง

            เนื่องจาก Pandora เป็นผู้ส่งออกหลักสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเงินของไทย ครองส่วนแบ่งราวครึ่งหนึ่งของการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเงินโดยรวม การที่ Pandora สร้างโรงงานใหม่ในเวียดนาม แต่ขณะเดียวกันก็ขยายโรงงานในไทย และสินค้าส่วนใหญ่ก็ยังผลิตในไทย ในระยะสั้นจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อไทยทั้งแง่มูลค่าการส่งออกและการจ้างงานที่จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกำลังการผลิต แต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังในประเด็นสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เวียดนามในระยะยาวด้วย

อัญมณี Pandora

            ทั้งนี้ หากไม่นับรวม Pandora แล้วผู้ผลิตอัญมณีเครื่องประดับเงินไทยเองก็มีศักยภาพในการผลิต แต่ต้องพัฒนาการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z และมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากกว่า 60% ในโลกภายในปี 2025 โดยปัจจุบันกลุ่มนี้มีกระแสเรียกร้องให้ผู้ค้าและบริษัทผู้ผลิตดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมทางการค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระแสเรียกร้องนี้ก็ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หากผู้ประกอบการไม่เริ่มปรับตัวให้ทันกระแสได้ตั้งแต่ตอนนี้ ก็จะทำให้การส่งออกของไทยเป็นไปได้ยากยิ่งในอนาคต  


ข้อมูลอ้างอิง


**
1 ในปี 2019 Pandora ทำรายได้ในสหรัฐฯ 729.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทำรายได้ในจีน 311.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2 ย่อมาจาก Leadership in Energy & Environmental Design โปรแกรมการรับรองของ LEED เป็นโปรแกรมชั้นนำระดับนานาชาติสำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืน การได้รับการรับรองจาก LEED เปรียบเสมือนได้รับการรับรองว่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง และสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าของอาคารได้เป็นอย่างมาก
--------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง:
1) Jewellery Maker Pandora Targets 6-8% Sales Growth, Retrieved October 5, 2021; from https://www.businessoffashion.com/news/retail/jewellery-maker-pandora-targets-6-8-sales-growth
2) Pandora announces $200 million expansion, new ‘Gen Z’ spokespeople, Pandora announces $200 million expansion, new ‘Gen Z’ spokespeople - Jeweller Magazine: Jewellery News and Trends, Retrieved October 5, 2021; from https://www.jewellermagazine.com/Article/10009/Pandora-announces-200-million-expansion-new-Gen-Z-spokespeople

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970