กลุ่มคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลหะมีค่าในอนาคต

Nov 18, 2021
1338 views
0 share

ตลาดผู้บริโภคทั่วโลกกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมีความเชื่อมั่นในการบริโภคที่ดีขึ้นในทุกหมวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัญมณีเครื่องประดับแพลทินัมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ Platinum Guild International (PGI) ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคในไตรมาส 3 ปี 2021 จำนวน 2,000 ราย อายุระหว่าง 18 – 65 ปีจากตลาดผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าที่เป็นตลาดหลักของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และญี่ปุ่น พบว่า จีนใช้จ่ายเงินซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น 78% อินเดียซื้อเพิ่มขึ้น 68% และสหรัฐอเมริกาซื้อเพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020

โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่มิลเลนเนียลและเจน Z ในสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น นิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะแพลทินัมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลหะมีค่าของโลกในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับแพลทินัมไม่ใช่เพียงเพื่อใช้สำหรับเป็นอัญมณีและเครื่องประดับเจ้าสาวเท่านั้น แต่ยังมีแผนซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเองด้วยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 และต่อเนื่องไปถึงปี 2022

ปัจจุบันชาวมิลเลนเนียล หรือ Gen-Y1  มีจำนวนราว 1.7 พันล้านคนทั่วโลก (22% ของประชากรทั้งหมด) โดย U.S. Census Bureau คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 คนกลุ่ม Gen-Y จะมีสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลก ส่วน Gen-Z2  หรือเรียกว่ารุ่นเซนเทนเนียล (Centennials) มีจำนวนราว 2.5 พันล้านคน (32% ของประชากรทั้งหมด) ซึ่งภายในปี 2030 กำลังแรงงานของโลกราว 30% จะเป็นกลุ่ม Gen-Z  

 ตลาดอัญมณี

อัญมณีแหวนแพลทินัม แบรนด์ Brilliant Earth

จะเห็นได้ว่าชาว Gen-Y และ Gen-Z จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลก จึงมีบทบาทสำคัญต่ออุปสงค์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลกเป็นอย่างมาก ฉะนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องทำความเข้าใจความคิดและพฤติกรรมเพื่อจะได้พิชิตใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนโลกการตลาดในยุคปัจจุบันและกำลังจะกลายเป็นกำลังซื้อหลักของโลกในอนาคต 


ข้อมูลอ้างอิง


1 ผู้ที่กิดระหว่างปี 1980-2000
2 ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1997 - 2012
-------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง
Younger Consumers Buying More Precious Jewelry, Retrieved October 29, 2021; from www. diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=67934&ArticleTitle=Younger+Consumers+Buying+More+Precious+Jewelry+

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


กลุ่มคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลหะมีค่าในอนาคต

Nov 18, 2021
1338 views
0 share

ตลาดผู้บริโภคทั่วโลกกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมีความเชื่อมั่นในการบริโภคที่ดีขึ้นในทุกหมวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัญมณีเครื่องประดับแพลทินัมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ Platinum Guild International (PGI) ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคในไตรมาส 3 ปี 2021 จำนวน 2,000 ราย อายุระหว่าง 18 – 65 ปีจากตลาดผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าที่เป็นตลาดหลักของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และญี่ปุ่น พบว่า จีนใช้จ่ายเงินซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น 78% อินเดียซื้อเพิ่มขึ้น 68% และสหรัฐอเมริกาซื้อเพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020

โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่มิลเลนเนียลและเจน Z ในสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น นิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะแพลทินัมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลหะมีค่าของโลกในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับแพลทินัมไม่ใช่เพียงเพื่อใช้สำหรับเป็นอัญมณีและเครื่องประดับเจ้าสาวเท่านั้น แต่ยังมีแผนซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเองด้วยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 และต่อเนื่องไปถึงปี 2022

ปัจจุบันชาวมิลเลนเนียล หรือ Gen-Y1  มีจำนวนราว 1.7 พันล้านคนทั่วโลก (22% ของประชากรทั้งหมด) โดย U.S. Census Bureau คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 คนกลุ่ม Gen-Y จะมีสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลก ส่วน Gen-Z2  หรือเรียกว่ารุ่นเซนเทนเนียล (Centennials) มีจำนวนราว 2.5 พันล้านคน (32% ของประชากรทั้งหมด) ซึ่งภายในปี 2030 กำลังแรงงานของโลกราว 30% จะเป็นกลุ่ม Gen-Z  

 ตลาดอัญมณี

อัญมณีแหวนแพลทินัม แบรนด์ Brilliant Earth

จะเห็นได้ว่าชาว Gen-Y และ Gen-Z จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลก จึงมีบทบาทสำคัญต่ออุปสงค์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลกเป็นอย่างมาก ฉะนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องทำความเข้าใจความคิดและพฤติกรรมเพื่อจะได้พิชิตใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนโลกการตลาดในยุคปัจจุบันและกำลังจะกลายเป็นกำลังซื้อหลักของโลกในอนาคต 


ข้อมูลอ้างอิง


1 ผู้ที่กิดระหว่างปี 1980-2000
2 ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1997 - 2012
-------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง
Younger Consumers Buying More Precious Jewelry, Retrieved October 29, 2021; from www. diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=67934&ArticleTitle=Younger+Consumers+Buying+More+Precious+Jewelry+

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970