ปริมาณอัญมณีเพชรดิบลดสะเทือนทั้งโซ่อุปทาน

Nov 25, 2021
1813 views
7 shares

            Alrosa, De Beers และ Rio Tinto สามบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเพชรโลกต้องเผชิญกับปัญหายอดจำหน่ายอัญมณีเพชรดิบลดลงอย่างมากภายหลังจากที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในหลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อวงการอัญมณีเพชรโลก  

            ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 บริษัท Alrosa มียอดจำหน่ายเพชรอยู่ที่ 9.2 ล้านกะรัต ลดลงร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อนหน้า จากสาเหตุประสิทธิภาพในการผลิตลดลงเพราะติดช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวในรัสเซีย ช่วงเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพชรดิบปรับลดลงไปด้วย   

            ขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรดิบของ De Beers ลดลง จากปัญหาหลัก 3 ประการ ประการแรก คือ ปัญหาการซ่อมบำรุงเรือสำหรับขุดและการปลดประจำการของเรือบางลำในประเทศนามิเบีย จนเป็นเหตุให้ปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรดิบลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 34 เหลือ 338,000 กะรัต ประการที่สอง คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปิดเหมือง Victor ในประเทศแคนาดาชั่วคราว ส่งผลให้ปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรดิบลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเหลือ 710,000 กะรัต และประการสุดท้าย คือ ปัญหาการหยุดชะงักของแหล่งจ่ายไฟในประเทศบอตสวานา ทำให้ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนเหลือเพียง 5 ล้านกะรัต1

นอกจากสองบริษัทข้างต้นที่ประสบปัญหาแล้ว Rio Tinto อีกหนึ่งบริษัทที่ทรงอิทธิพลในตลาดอัญมณีเพชรโลกก็ประสบปัญหาผลผลิตอัญมณีเพชรดิบที่ลดลงเช่นกัน เนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เหมือง Diavik ในประเทศแคนาดาต้องปิดลงชั่วคราว โดยใน 9 เดือนแรกของปี 2021 มีปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรดิบ 2.7 ล้านกะรัต ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน2


อัญมณีเพชรดิบ

ภาพแสดงปริมาณอัญมณีเพชรดิบและสาเหตุการปรับลดลงใน 4 ประเทศแหล่งผลิตอัญมณีเพชรหลักของโลกในไตรมาสที่ 1-3 ปี 2021 

อัญมณีเพชรดิบ

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

            ปัญหาการขาดแคลนอัญมณีเพชรที่เกิดขึ้นกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสามนำไปสู่ปัญหาอุปสงค์ส่วนเกินในตลาดอัญมณีเพชร จนอาจเป็นเหตุให้มีการปรับขึ้นราคาอัญมณีเพชรดิบจากกลไกตลาด ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกิจกลางน้ำถึงปลายน้ำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอาจต้องเผชิญต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น บรรดาผู้ค้าเครื่องประดับย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ข้อมูลอ้างอิง


1 RAPAPORT. (2021). De Beers Prices Up 14% Since Start of Year Jul. 20, 2021, Retrieved from https://www.diamonds.net.
2 RAPAPORT. (2021). Lower Grades Dent Rio Tinto Production. Oct 17, 2021, Retrieved from https://www.diamonds.net.

ข้อมูลอ้างอิง
1) RAPAPORT. (2021). Alrosa Sales Drop as Rough Rebound Slows. October 14, 2021, Retrieved from https://www.diamonds.net.
2) MINING [DOT] COM. (2021). Alrosa says global stock of rough diamonds “minimal”. October 15, 2021, Retrieved from https://www.mining.com.
3) RAPAPORT. (2021). De Beers Prices Up 14% Since Start of Year Jul 20, 2021, Retrieved from https://www.diamonds.net.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ปริมาณอัญมณีเพชรดิบลดสะเทือนทั้งโซ่อุปทาน

Nov 25, 2021
1813 views
7 shares

            Alrosa, De Beers และ Rio Tinto สามบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเพชรโลกต้องเผชิญกับปัญหายอดจำหน่ายอัญมณีเพชรดิบลดลงอย่างมากภายหลังจากที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในหลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อวงการอัญมณีเพชรโลก  

            ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 บริษัท Alrosa มียอดจำหน่ายเพชรอยู่ที่ 9.2 ล้านกะรัต ลดลงร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อนหน้า จากสาเหตุประสิทธิภาพในการผลิตลดลงเพราะติดช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวในรัสเซีย ช่วงเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพชรดิบปรับลดลงไปด้วย   

            ขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรดิบของ De Beers ลดลง จากปัญหาหลัก 3 ประการ ประการแรก คือ ปัญหาการซ่อมบำรุงเรือสำหรับขุดและการปลดประจำการของเรือบางลำในประเทศนามิเบีย จนเป็นเหตุให้ปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรดิบลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 34 เหลือ 338,000 กะรัต ประการที่สอง คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปิดเหมือง Victor ในประเทศแคนาดาชั่วคราว ส่งผลให้ปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรดิบลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเหลือ 710,000 กะรัต และประการสุดท้าย คือ ปัญหาการหยุดชะงักของแหล่งจ่ายไฟในประเทศบอตสวานา ทำให้ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนเหลือเพียง 5 ล้านกะรัต1

นอกจากสองบริษัทข้างต้นที่ประสบปัญหาแล้ว Rio Tinto อีกหนึ่งบริษัทที่ทรงอิทธิพลในตลาดอัญมณีเพชรโลกก็ประสบปัญหาผลผลิตอัญมณีเพชรดิบที่ลดลงเช่นกัน เนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เหมือง Diavik ในประเทศแคนาดาต้องปิดลงชั่วคราว โดยใน 9 เดือนแรกของปี 2021 มีปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรดิบ 2.7 ล้านกะรัต ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน2


อัญมณีเพชรดิบ

ภาพแสดงปริมาณอัญมณีเพชรดิบและสาเหตุการปรับลดลงใน 4 ประเทศแหล่งผลิตอัญมณีเพชรหลักของโลกในไตรมาสที่ 1-3 ปี 2021 

อัญมณีเพชรดิบ

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

            ปัญหาการขาดแคลนอัญมณีเพชรที่เกิดขึ้นกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสามนำไปสู่ปัญหาอุปสงค์ส่วนเกินในตลาดอัญมณีเพชร จนอาจเป็นเหตุให้มีการปรับขึ้นราคาอัญมณีเพชรดิบจากกลไกตลาด ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกิจกลางน้ำถึงปลายน้ำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอาจต้องเผชิญต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น บรรดาผู้ค้าเครื่องประดับย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ข้อมูลอ้างอิง


1 RAPAPORT. (2021). De Beers Prices Up 14% Since Start of Year Jul. 20, 2021, Retrieved from https://www.diamonds.net.
2 RAPAPORT. (2021). Lower Grades Dent Rio Tinto Production. Oct 17, 2021, Retrieved from https://www.diamonds.net.

ข้อมูลอ้างอิง
1) RAPAPORT. (2021). Alrosa Sales Drop as Rough Rebound Slows. October 14, 2021, Retrieved from https://www.diamonds.net.
2) MINING [DOT] COM. (2021). Alrosa says global stock of rough diamonds “minimal”. October 15, 2021, Retrieved from https://www.mining.com.
3) RAPAPORT. (2021). De Beers Prices Up 14% Since Start of Year Jul 20, 2021, Retrieved from https://www.diamonds.net.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970