อัญมณี Teal Sapphire พลอยตลก หนึ่งในอัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2021

Dec 15, 2021
2253 views
17 shares

            อัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียว หรือ Teal Sapphire เป็นอัญมณีแซปไฟร์ที่มีสีสันแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นับเป็นพลอยสีหนึ่งในกลุ่ม “พลอยตลก (Funny Stones)” (เป็นชื่อเรียกที่พ่อค้าพลอยมักใช้เรียกพลอยสีแปลกๆ ที่มีสีไม่ชัดเจนหรือมีสองสีหรือสีตุ่นๆ) ซึ่งไม่ได้ตลกเหมือนชื่อ ด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสีฟ้าน้ำทะเลและสีเขียวสดใส ทำให้ Teal Sapphire มีความสวยงามจนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในอัญมณีขายดีที่สุดในปี 2021

            อัญมณี Teal Sapphire มีความแข็งและทนทานเหมือนแซปไฟร์ชนิดอื่นๆ คือ มีความแข็ง 9 โมห์สเกล ในอดีตคำว่า “Teal” จะหมายถึงเป็ดยูเรเซีย (Eurasian Duck) ซึ่งเป็ดสายพันธุ์นี้จะมีลายริ้วสีน้ำเงินอมเขียวบริเวณรอบดวงตา จึงทำให้แตกต่างจากเป็ดชนิดอื่น เมื่อมีการค้นพบอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียว จึงนำคำว่า “Teal” มาใช้เรียกอัญมณีแซปไฟร์ชนิดนี้ สำหรับแหล่งผลิตอัญมณี Teal Sapphire หลักของโลกอยู่ในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา (รัฐมอนตานา) ไนจีเรีย (เมือง Mambilla) มาดากัสการ์ และเอธิโอเปีย 

อัญมณีพลอยตลก

Teal Sapphire จากรัฐมอนตานา

ที่มาภาพ: www.riogrande.com

            ความหมายของสีน้ำเงินอมเขียวในสมัยอียิปต์โบราณ เป็นสีแสดงถึงความจริงและศรัทธา ปัจจุบันจึงนิยมนำอัญมณี Teal Sapphire มาเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญสำหรับแหวนหมั้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเอเชีย นอกจากอัญมณีแซปไฟร์ชนิดนี้จะมีสีสันสวยงามแปลกตาแล้ว ยังมีราคาที่ผู้ชื่นชอบแหวนหมั้นที่มีอ้ญมณีแซปไฟร์เป็นองค์ประกอบหลักสามารถเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับแซปไฟร์สีรอยัลบลู (Royal Blue) หรือสีคอร์นฟลาวเวอร์บลู (Cornflower Blue) 

            ในภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้คู่รักมีงบประมาณในการจัดงานแต่งงานจำกัด จึงหันมาซื้อแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียวเพิ่มขึ้น เช่น ซื้ออัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียว 3 กะรัตมากกว่าอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินขนาด 1 กะรัต และจากอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นทำให้คู่รักหลายคู่ไม่มั่นใจที่จะลงทุนซื้อพลอยสีราคาสูงมากอย่างอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงิน ซึ่งมีราคาสูงกว่าอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียวถึงสองเท่า รวมถึง Teal Sapphire ส่วนใหญ่มาจากแหล่งที่มีจริยธรรม ซึ่งเป็นกระแสหลักที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญมาก เหล่านี้ผลักดันให้มีความต้องการอัญมณี Teal Sapphire เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัญมณี Teal Sapphire

อัญมณีแหวนหมั้น Teal Sapphire ขนาด 15 กะรัต

ที่มาภาพ: https://eragem.com/wm1068900.html

            สำหรับอัญมณี Teal Sapphire ที่มีการซื้อขายกันในตลาดจะมีสัดส่วนเฉดสีระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียวอยู่ที่ 80:20, 70:30 หรือ 60:40 แต่ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดจะต้องมีสัดส่วนระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียว 50:50 ซึ่งหายากมากที่สุดและมีมูลค่าสูงที่สุด ส่วนการเจียระไนก็มีทั้งทรงรี ทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยม ขึ้นอยู่ความชอบแต่เวลาเลือกซื้อจะต้องพิจารณาความสมมาตรด้วย สำหรับการดูสีของอัญมณี Teal Sapphire จะต้องดูภายใต้แสงธรรมชาติกลางแจ้ง หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอัญมณีมีความเห็นว่าอัญมณี Teal Sapphire จะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเหมือนพัดพารัชดาในอนาคต และจะทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ฉะนั้น ในห้วงเวลาที่ราคาของอัญมณี Teal Sapphire ยังไม่แพงนี้ จึงอาจซื้อเก็บไว้เพื่อสะสมหรือลงทุน ก็นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง


ข้อมูลอ้างอิง


1) Choice Gems Co. 2020. What to look out for when buying blue-green or teal sapphires. [Online]. Available at www.gemsfacets.com/look-buying-blue-green-teal-sapphires/.(Retrieved December 8, 2021).
2) Luxuothailand. 2021. Teal Sapphires are So Cool They are Hot. [Online]. Available at www.luxuothailand.com/smartstyle/jewellery/teal-sapphires-are-so-cool-they-are-hot.html (Retrieved December 8, 2021).
3) NGM Navneet Gems & Minerals. 2021. Teal Sapphires: Depth Analysis of Their Popularity. [Online]. Available at www.navneetgems.com/teal-sapphires-depth-analysis-of-their-popularity/. (Retrieved December 8, 2021).
4) NGM Navneet Gems & Minerals. 2021. The Most Popular Gemstones In 2021! [Online]. Available at www.navneetgems.com/the-most-popular-gemstones-in-2021/. (Retrieved December 8, 2021).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


อัญมณี Teal Sapphire พลอยตลก หนึ่งในอัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2021

Dec 15, 2021
2253 views
17 shares

            อัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียว หรือ Teal Sapphire เป็นอัญมณีแซปไฟร์ที่มีสีสันแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นับเป็นพลอยสีหนึ่งในกลุ่ม “พลอยตลก (Funny Stones)” (เป็นชื่อเรียกที่พ่อค้าพลอยมักใช้เรียกพลอยสีแปลกๆ ที่มีสีไม่ชัดเจนหรือมีสองสีหรือสีตุ่นๆ) ซึ่งไม่ได้ตลกเหมือนชื่อ ด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสีฟ้าน้ำทะเลและสีเขียวสดใส ทำให้ Teal Sapphire มีความสวยงามจนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในอัญมณีขายดีที่สุดในปี 2021

            อัญมณี Teal Sapphire มีความแข็งและทนทานเหมือนแซปไฟร์ชนิดอื่นๆ คือ มีความแข็ง 9 โมห์สเกล ในอดีตคำว่า “Teal” จะหมายถึงเป็ดยูเรเซีย (Eurasian Duck) ซึ่งเป็ดสายพันธุ์นี้จะมีลายริ้วสีน้ำเงินอมเขียวบริเวณรอบดวงตา จึงทำให้แตกต่างจากเป็ดชนิดอื่น เมื่อมีการค้นพบอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียว จึงนำคำว่า “Teal” มาใช้เรียกอัญมณีแซปไฟร์ชนิดนี้ สำหรับแหล่งผลิตอัญมณี Teal Sapphire หลักของโลกอยู่ในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา (รัฐมอนตานา) ไนจีเรีย (เมือง Mambilla) มาดากัสการ์ และเอธิโอเปีย 

อัญมณีพลอยตลก

Teal Sapphire จากรัฐมอนตานา

ที่มาภาพ: www.riogrande.com

            ความหมายของสีน้ำเงินอมเขียวในสมัยอียิปต์โบราณ เป็นสีแสดงถึงความจริงและศรัทธา ปัจจุบันจึงนิยมนำอัญมณี Teal Sapphire มาเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญสำหรับแหวนหมั้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเอเชีย นอกจากอัญมณีแซปไฟร์ชนิดนี้จะมีสีสันสวยงามแปลกตาแล้ว ยังมีราคาที่ผู้ชื่นชอบแหวนหมั้นที่มีอ้ญมณีแซปไฟร์เป็นองค์ประกอบหลักสามารถเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับแซปไฟร์สีรอยัลบลู (Royal Blue) หรือสีคอร์นฟลาวเวอร์บลู (Cornflower Blue) 

            ในภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้คู่รักมีงบประมาณในการจัดงานแต่งงานจำกัด จึงหันมาซื้อแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียวเพิ่มขึ้น เช่น ซื้ออัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียว 3 กะรัตมากกว่าอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินขนาด 1 กะรัต และจากอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นทำให้คู่รักหลายคู่ไม่มั่นใจที่จะลงทุนซื้อพลอยสีราคาสูงมากอย่างอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงิน ซึ่งมีราคาสูงกว่าอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินอมเขียวถึงสองเท่า รวมถึง Teal Sapphire ส่วนใหญ่มาจากแหล่งที่มีจริยธรรม ซึ่งเป็นกระแสหลักที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญมาก เหล่านี้ผลักดันให้มีความต้องการอัญมณี Teal Sapphire เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัญมณี Teal Sapphire

อัญมณีแหวนหมั้น Teal Sapphire ขนาด 15 กะรัต

ที่มาภาพ: https://eragem.com/wm1068900.html

            สำหรับอัญมณี Teal Sapphire ที่มีการซื้อขายกันในตลาดจะมีสัดส่วนเฉดสีระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียวอยู่ที่ 80:20, 70:30 หรือ 60:40 แต่ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดจะต้องมีสัดส่วนระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียว 50:50 ซึ่งหายากมากที่สุดและมีมูลค่าสูงที่สุด ส่วนการเจียระไนก็มีทั้งทรงรี ทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยม ขึ้นอยู่ความชอบแต่เวลาเลือกซื้อจะต้องพิจารณาความสมมาตรด้วย สำหรับการดูสีของอัญมณี Teal Sapphire จะต้องดูภายใต้แสงธรรมชาติกลางแจ้ง หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอัญมณีมีความเห็นว่าอัญมณี Teal Sapphire จะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเหมือนพัดพารัชดาในอนาคต และจะทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ฉะนั้น ในห้วงเวลาที่ราคาของอัญมณี Teal Sapphire ยังไม่แพงนี้ จึงอาจซื้อเก็บไว้เพื่อสะสมหรือลงทุน ก็นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง


ข้อมูลอ้างอิง


1) Choice Gems Co. 2020. What to look out for when buying blue-green or teal sapphires. [Online]. Available at www.gemsfacets.com/look-buying-blue-green-teal-sapphires/.(Retrieved December 8, 2021).
2) Luxuothailand. 2021. Teal Sapphires are So Cool They are Hot. [Online]. Available at www.luxuothailand.com/smartstyle/jewellery/teal-sapphires-are-so-cool-they-are-hot.html (Retrieved December 8, 2021).
3) NGM Navneet Gems & Minerals. 2021. Teal Sapphires: Depth Analysis of Their Popularity. [Online]. Available at www.navneetgems.com/teal-sapphires-depth-analysis-of-their-popularity/. (Retrieved December 8, 2021).
4) NGM Navneet Gems & Minerals. 2021. The Most Popular Gemstones In 2021! [Online]. Available at www.navneetgems.com/the-most-popular-gemstones-in-2021/. (Retrieved December 8, 2021).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970