ปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต

Dec 23, 2021
1382 views
0 share

        ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การศึกษา หรือในการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีเพชรนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาช่วยในการทำงานจนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไปแล้ว 

เดอ เบียร์ส (De Beers) หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอัญมณีเพชรรายใหญ่ของโลกได้นำหุ่นยนต์สุนัขชื่อว่า Spot มาทดสอบใช้งานที่เหมืองเพชร Gahcho Kue ปรากฏว่า หุ่นยนต์สุนัขสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแรงงานคน เพราะสามารถทำงานได้ทั้งในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายและอุณหภูมิต่ำ หุ่นยนต์สุนัขต้องทำงานหลายอย่าง เช่น วัดแรงดัน ตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ส ปีนบันได ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพวีดีโอและภาพความร้อน ตรวจสอบระบบตรวจจับอัคคีภัย อีกทั้งยังสามารถชาร์จไฟให้ตัวเองได้ทำให้ทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้น หุ่นยนต์สุนัขนี้นอกจากจะทำงานร่วมกับนักขุดเหมืองได้แล้ว ยังสามารถทำงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆ กันได้ดีเช่น การขนก้อนแร่ เป็นต้น จึงมีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้มากขึ้นในอนาคต  

หุ่นยนต์สุนัข Spot

 อัญมณีกับปัญญาประดิษฐ์

     ที่มาภาพ : https://en.israelidiamond.co.il/news/mining/dog-robot-diamond-miners/

            นอกจากเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักขุดเหมืองแล้ว Sarine บริษัทผู้นำทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีเพชรยังได้พัฒนาเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์มีชื่อว่า Electro-Optical Rough Diamond Plotting Systems เพื่อช่วยตรวจสอบปริมาณเพชรดิบในก้อนแร่ที่ถูกขุดมาจากเหมือง รวมถึงสามารถออกแบบรูปทรงเพชรดิบที่ควรเจียระไนออกมาในรูปทรงสามมิติเพื่อให้เกิดความประหยัดต่อขนาดในการผลิต ลดการสูญเสียเนื้อเพชรและมีมลทินน้อยที่สุด อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูง ซึ่งเทคโนโลยีทั่วไปในท้องตลาดทำได้เพียงตรวจสอบปริมาณเพชรดิบในก้อนแร่เท่านั้น 

Sarine’s Electro-Optical Rough Diamond Plotting Systems 

ตัวช่วยอุตสากรรมอัญมณี

 ที่มาภาพ : http://www.cibjo.org/congress2021/wp-content/uploads/2021/10/CIBJO-Special-Report-2021-Technology.pdf

            การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการขุดเหมืองเพชรของ เดอ เบียร์ส และการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจปริมาณเพชรดิบในก้อนแร่ของบริษัท Sarine น่าจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นให้ได้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มที่อุตสาหกรรมอัญมณีเพชรจะได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ทำงานร่วมกับมนุษย์ และ/หรือทำงานทดแทนมนุษย์กันมากขึ้น หุ่นยนต์อาจไม่เพียงแค่ทำงานร่วมกับมนุษย์ แต่มันยังอาจพัฒนาความสามารถไปถึงจุดที่ทำงานที่มนุษย์ไม่ทำและงานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้อีกด้วย 


ข้อมูลอ้างอิง


1. THE ISARAELI DIAMON INDUSTRY. October 13, 2021. Could a “Dog Robot” Replace Diamond Miners in Canada?. [Online]. Available at: https://en.israelidiamond.co.il/news/mining/dog-robot-diamond-miners/. (Retrieved November 15, 2021).
2. PROPHOLIC. 10 กรกฎาคม 2563. Spot หุ่นยนต์คล้ายหมาสารพัดประโยชน์ ใช้ลาดตระเวนและอาจจะมาแทน รปภ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.propholic.com/prop-globe/spot-หุ่นยนต์คล้ายหมาสารพั/. (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
3. GRID by PEA. 12 มกราคม 2564. ‘Spot’ หุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.gridmag.co/spot-dog-robot/#:~:text=นอกจากนี้%20หุ่นยนต์สุนัข,ประเทศอังกฤษได้อีกด้วย. (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
4. CIBJO. OCTOBER 6, 2021. CIBJO SPECIAL REPORT 2021 TECHNOLOGY COMMITTEE. [Online]. Available at: http://www.cibjo.org/congress2021/wp-content/uploads/2021/10/CIBJO-Special-Report-2021-Technology.pdf. (Retrieved November 23, 2021).
5. DE BEERS GROUP. September 9, 2021. FOUR LEGGED ROBOT ‘DOG’ UNDERGOES TRIAL AT GAHCHO KUÉ MINE. [Online]. Available at: https://www.debeersgroup.com/media/company-news/2021/four-legged-robot-dog-undergoes-trial-at-gahcho-kue-mine. (Retrieved December 13, 2021).
6. LEXUS INDIA. November 17, 2018. Helium Rough. [Online]. Available at: https://www.lexusindia.in/ap-hr.html. (Retrieved December 13, 2021).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต

Dec 23, 2021
1382 views
0 share

        ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การศึกษา หรือในการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีเพชรนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาช่วยในการทำงานจนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไปแล้ว 

เดอ เบียร์ส (De Beers) หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอัญมณีเพชรรายใหญ่ของโลกได้นำหุ่นยนต์สุนัขชื่อว่า Spot มาทดสอบใช้งานที่เหมืองเพชร Gahcho Kue ปรากฏว่า หุ่นยนต์สุนัขสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแรงงานคน เพราะสามารถทำงานได้ทั้งในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายและอุณหภูมิต่ำ หุ่นยนต์สุนัขต้องทำงานหลายอย่าง เช่น วัดแรงดัน ตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ส ปีนบันได ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพวีดีโอและภาพความร้อน ตรวจสอบระบบตรวจจับอัคคีภัย อีกทั้งยังสามารถชาร์จไฟให้ตัวเองได้ทำให้ทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้น หุ่นยนต์สุนัขนี้นอกจากจะทำงานร่วมกับนักขุดเหมืองได้แล้ว ยังสามารถทำงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆ กันได้ดีเช่น การขนก้อนแร่ เป็นต้น จึงมีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้มากขึ้นในอนาคต  

หุ่นยนต์สุนัข Spot

 อัญมณีกับปัญญาประดิษฐ์

     ที่มาภาพ : https://en.israelidiamond.co.il/news/mining/dog-robot-diamond-miners/

            นอกจากเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักขุดเหมืองแล้ว Sarine บริษัทผู้นำทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีเพชรยังได้พัฒนาเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์มีชื่อว่า Electro-Optical Rough Diamond Plotting Systems เพื่อช่วยตรวจสอบปริมาณเพชรดิบในก้อนแร่ที่ถูกขุดมาจากเหมือง รวมถึงสามารถออกแบบรูปทรงเพชรดิบที่ควรเจียระไนออกมาในรูปทรงสามมิติเพื่อให้เกิดความประหยัดต่อขนาดในการผลิต ลดการสูญเสียเนื้อเพชรและมีมลทินน้อยที่สุด อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูง ซึ่งเทคโนโลยีทั่วไปในท้องตลาดทำได้เพียงตรวจสอบปริมาณเพชรดิบในก้อนแร่เท่านั้น 

Sarine’s Electro-Optical Rough Diamond Plotting Systems 

ตัวช่วยอุตสากรรมอัญมณี

 ที่มาภาพ : http://www.cibjo.org/congress2021/wp-content/uploads/2021/10/CIBJO-Special-Report-2021-Technology.pdf

            การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการขุดเหมืองเพชรของ เดอ เบียร์ส และการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจปริมาณเพชรดิบในก้อนแร่ของบริษัท Sarine น่าจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นให้ได้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มที่อุตสาหกรรมอัญมณีเพชรจะได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ทำงานร่วมกับมนุษย์ และ/หรือทำงานทดแทนมนุษย์กันมากขึ้น หุ่นยนต์อาจไม่เพียงแค่ทำงานร่วมกับมนุษย์ แต่มันยังอาจพัฒนาความสามารถไปถึงจุดที่ทำงานที่มนุษย์ไม่ทำและงานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้อีกด้วย 


ข้อมูลอ้างอิง


1. THE ISARAELI DIAMON INDUSTRY. October 13, 2021. Could a “Dog Robot” Replace Diamond Miners in Canada?. [Online]. Available at: https://en.israelidiamond.co.il/news/mining/dog-robot-diamond-miners/. (Retrieved November 15, 2021).
2. PROPHOLIC. 10 กรกฎาคม 2563. Spot หุ่นยนต์คล้ายหมาสารพัดประโยชน์ ใช้ลาดตระเวนและอาจจะมาแทน รปภ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.propholic.com/prop-globe/spot-หุ่นยนต์คล้ายหมาสารพั/. (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
3. GRID by PEA. 12 มกราคม 2564. ‘Spot’ หุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.gridmag.co/spot-dog-robot/#:~:text=นอกจากนี้%20หุ่นยนต์สุนัข,ประเทศอังกฤษได้อีกด้วย. (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
4. CIBJO. OCTOBER 6, 2021. CIBJO SPECIAL REPORT 2021 TECHNOLOGY COMMITTEE. [Online]. Available at: http://www.cibjo.org/congress2021/wp-content/uploads/2021/10/CIBJO-Special-Report-2021-Technology.pdf. (Retrieved November 23, 2021).
5. DE BEERS GROUP. September 9, 2021. FOUR LEGGED ROBOT ‘DOG’ UNDERGOES TRIAL AT GAHCHO KUÉ MINE. [Online]. Available at: https://www.debeersgroup.com/media/company-news/2021/four-legged-robot-dog-undergoes-trial-at-gahcho-kue-mine. (Retrieved December 13, 2021).
6. LEXUS INDIA. November 17, 2018. Helium Rough. [Online]. Available at: https://www.lexusindia.in/ap-hr.html. (Retrieved December 13, 2021).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970