จับตามองการฟื้นตัวของอุปสงค์อัญมณีพลอยสีในอินเดีย

Jan 21, 2022
1787 views
1 share

            ในช่วงที่ผ่านมานั้น อัญมณีพลอยสีเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมากในอินเดีย เนื่องจากข้อจำกัดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมาตรการล็อคดาวน์ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบไปตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อัญมณีพลอยก้อนจนถึงอัญมณีและเครื่องประดับพลอยสี ทว่าสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นจากทั้งในและนอกประเทศอินเดียก่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ กระทั่งมีความต้องการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งพลอยสีเพิ่มขึ้นได้ตามลำดับ 

            เหตุผลของการฟื้นตัวของอุปสงค์อัญมณีพลอยสีในอินเดียนั้น มาจากเหตุปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 

            1. เหตุผลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมและประเพณีของอินเดียที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนั้นถือว่า เครื่องประดับเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่ตกทอดกันมาในหมู่ผู้หญิง โดยเฉพาะเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงิน แต่อัญมณีพลอยสีนั้นถือเป็นเครื่องประดับที่มีความเป็นกลางทางเพศ ไม่เฉพาะเจาะจง โดยข้อมูลจาก GemPundit.com ผู้ค้าอัญมณีพลอยร่วงและเครื่องประดับพลอยสีออนไลน์รายใหญ่ในอินเดียระบุว่า สัดส่วนลูกค้าผู้ชายต่อผู้หญิง คิดเป็น 60 : 40

            2. ความเชื่อทางศาสนา เนื่องจากชาวอินเดียส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู (ราว 79.8%) มีความเชื่อว่า อัญมณีพลอยสีมีพลังในการปรับสมดุลจักระ (Chakra) ทั้ง 7 ในร่างกาย โดยแต่ละจุดจะสัมพันธ์กับอัญมณีพลอยแต่ละสี 

อัญมณีพลอยสีภาพจักระทั้ง 7 ในร่างกาย จาก nana-asia.com

            3. แนวโน้มแฟชั่น ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุปสงค์อัญมณีพลอยสีนั้นเติบโตสูงขึ้นจากการนำอัญมณีและเครื่องประดับพลอยสีชนิดต่างๆ ที่ดารา เซเลบ และบรรดาคนที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตกหันมาสวมใส่ ทำให้เกิดเป็นกระแสแฟชั่นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในอินเดียด้วย

            4. ประชากรวัยหนุ่มสาว อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งประชากรกลุ่มนี้สนใจด้านแฟชั่น เทรนด์การแต่งกาย และความสวยงาม จึงได้รับอิทธิพลจากผู้ทรงอิทธิพลทางออนไลน์ และสื่อต่างๆ ที่นำเสนอการสวมใส่อัญมณีเครื่องประดับพลอยสีของคนดัง ทำให้การบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับพลอยสีของคนวัยนี้ในอินเดียเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ 

            5. การแต่งงาน พิธีแต่งงานถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ผลักดันเกิดการซื้อหาเครื่องประดับ โดยประเพณีนิยมของชาวอินเดีย เจ้าสาวจะสวมใส่ผ้าคลุมและกระโปรงที่มีสีสันหรือมีการปักและประดับด้วยอัญมณีเพชร ทอง และพลอยสีนานาชนิด การฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การจัดงานแต่งงานในอินเดียกลับมาคึกคักอีกครั้ง  

 อัญมณีพลอยอินเดีย

ภาพชุดเจ้าสาวในอินเดียที่มีการประดับด้วยอัญมณีเพชรและพลอยสี จาก www.partycruisersindia.com

            ข้อมูลจาก Statista ระบุว่า ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของอินเดียในปี 2021 มีมูลค่าราว 83.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ข้อมูลจาก Global Trade Atlas ระบุว่า การนำเข้าอัญมณีพลอยสีของอินเดียใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2021 มีมูลค่า 1,365 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวสูงถึง 254.67 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ อินเดียไม่เพียงแต่เป็นประเทศผู้บริโภคเครื่องประดับทองรายใหญ่ของโลก แต่กระแสความนิยมอัญมณีและเครื่องประดับพลอยสีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยหนุ่มสาวของอินเดียที่เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ถือเป็นตลาดใหญ่ที่สำคัญและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี 2022 จึงเป็นโอกาสสำคัญของอัญมณีพลอยสีที่จะเติบโตขึ้นอีกครั้ง 


ข้อมูลอ้างอิง


1) Times of India. 2022. Coloured gemstones are back in demand. [Online]. Available at: timesofindia.indiatimes.com. (Retrieved January 13,2022).
2) Financial Express. 2021. Gemstones have become an integral part of contemporary trends and culture. [Online]. Available at: www.financialexpress.com. (Retrieved January 13,2022).
3) Triologic. 2022. The Future of Jewellery Industry in India. [Online]. Available at: https://triologic.com/the-future-of-jewellery-industry-in-india
4) Statista. 2022. Value of jewelry market across India from 2011 to 2016, with estimates until 2021. [Online]. Available at: https://www.statista.com/statistics/721837/jewelry-market-value-india

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


จับตามองการฟื้นตัวของอุปสงค์อัญมณีพลอยสีในอินเดีย

Jan 21, 2022
1787 views
1 share

            ในช่วงที่ผ่านมานั้น อัญมณีพลอยสีเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมากในอินเดีย เนื่องจากข้อจำกัดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมาตรการล็อคดาวน์ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบไปตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อัญมณีพลอยก้อนจนถึงอัญมณีและเครื่องประดับพลอยสี ทว่าสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นจากทั้งในและนอกประเทศอินเดียก่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ กระทั่งมีความต้องการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งพลอยสีเพิ่มขึ้นได้ตามลำดับ 

            เหตุผลของการฟื้นตัวของอุปสงค์อัญมณีพลอยสีในอินเดียนั้น มาจากเหตุปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 

            1. เหตุผลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมและประเพณีของอินเดียที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนั้นถือว่า เครื่องประดับเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่ตกทอดกันมาในหมู่ผู้หญิง โดยเฉพาะเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงิน แต่อัญมณีพลอยสีนั้นถือเป็นเครื่องประดับที่มีความเป็นกลางทางเพศ ไม่เฉพาะเจาะจง โดยข้อมูลจาก GemPundit.com ผู้ค้าอัญมณีพลอยร่วงและเครื่องประดับพลอยสีออนไลน์รายใหญ่ในอินเดียระบุว่า สัดส่วนลูกค้าผู้ชายต่อผู้หญิง คิดเป็น 60 : 40

            2. ความเชื่อทางศาสนา เนื่องจากชาวอินเดียส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู (ราว 79.8%) มีความเชื่อว่า อัญมณีพลอยสีมีพลังในการปรับสมดุลจักระ (Chakra) ทั้ง 7 ในร่างกาย โดยแต่ละจุดจะสัมพันธ์กับอัญมณีพลอยแต่ละสี 

อัญมณีพลอยสีภาพจักระทั้ง 7 ในร่างกาย จาก nana-asia.com

            3. แนวโน้มแฟชั่น ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุปสงค์อัญมณีพลอยสีนั้นเติบโตสูงขึ้นจากการนำอัญมณีและเครื่องประดับพลอยสีชนิดต่างๆ ที่ดารา เซเลบ และบรรดาคนที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตกหันมาสวมใส่ ทำให้เกิดเป็นกระแสแฟชั่นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในอินเดียด้วย

            4. ประชากรวัยหนุ่มสาว อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งประชากรกลุ่มนี้สนใจด้านแฟชั่น เทรนด์การแต่งกาย และความสวยงาม จึงได้รับอิทธิพลจากผู้ทรงอิทธิพลทางออนไลน์ และสื่อต่างๆ ที่นำเสนอการสวมใส่อัญมณีเครื่องประดับพลอยสีของคนดัง ทำให้การบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับพลอยสีของคนวัยนี้ในอินเดียเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ 

            5. การแต่งงาน พิธีแต่งงานถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ผลักดันเกิดการซื้อหาเครื่องประดับ โดยประเพณีนิยมของชาวอินเดีย เจ้าสาวจะสวมใส่ผ้าคลุมและกระโปรงที่มีสีสันหรือมีการปักและประดับด้วยอัญมณีเพชร ทอง และพลอยสีนานาชนิด การฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การจัดงานแต่งงานในอินเดียกลับมาคึกคักอีกครั้ง  

 อัญมณีพลอยอินเดีย

ภาพชุดเจ้าสาวในอินเดียที่มีการประดับด้วยอัญมณีเพชรและพลอยสี จาก www.partycruisersindia.com

            ข้อมูลจาก Statista ระบุว่า ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของอินเดียในปี 2021 มีมูลค่าราว 83.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ข้อมูลจาก Global Trade Atlas ระบุว่า การนำเข้าอัญมณีพลอยสีของอินเดียใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2021 มีมูลค่า 1,365 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวสูงถึง 254.67 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ อินเดียไม่เพียงแต่เป็นประเทศผู้บริโภคเครื่องประดับทองรายใหญ่ของโลก แต่กระแสความนิยมอัญมณีและเครื่องประดับพลอยสีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยหนุ่มสาวของอินเดียที่เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ถือเป็นตลาดใหญ่ที่สำคัญและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี 2022 จึงเป็นโอกาสสำคัญของอัญมณีพลอยสีที่จะเติบโตขึ้นอีกครั้ง 


ข้อมูลอ้างอิง


1) Times of India. 2022. Coloured gemstones are back in demand. [Online]. Available at: timesofindia.indiatimes.com. (Retrieved January 13,2022).
2) Financial Express. 2021. Gemstones have become an integral part of contemporary trends and culture. [Online]. Available at: www.financialexpress.com. (Retrieved January 13,2022).
3) Triologic. 2022. The Future of Jewellery Industry in India. [Online]. Available at: https://triologic.com/the-future-of-jewellery-industry-in-india
4) Statista. 2022. Value of jewelry market across India from 2011 to 2016, with estimates until 2021. [Online]. Available at: https://www.statista.com/statistics/721837/jewelry-market-value-india

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970