สหรัฐแบนการนำเข้าเพชรจากรัสเซียกระทบอุปทานตลาดเพชรโลก

Mar 15, 2022
1778 views
2 shares

            จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง สหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นๆ จึงออกมาตรการลงโทษรัสเซียในหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา สหรัฐได้ประกาศห้ามนำเข้าเพชรจากรัสเซีย หลังจากที่ออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัท Alrosa ผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ของรัสเซีย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Sergey Ivanov Jr. ซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตประธานสำนักประธานาธิบดีของปูตินให้เป็นบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรด้วย เนื่องจาก Alrosa ไม่ใช่แค่บริษัทรัสเซียธรรมดา แต่เป็นบริษัทที่รัฐบาลรัสเซียถือครองหุ้นถึงหนึ่งในสาม ขณะที่อีกส่วนหนึ่งถือครองโดยรัฐบาลท้องถิ่นของเขตซาคา (ยาคูเตีย) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองเพชร

            ทั้งนี้ มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวของสหรัฐไม่ได้ห้ามการทำธุรกรรมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐกับ Alrosa รวมถึงบริษัทของสหรัฐยังคงสามารถซื้อขายเพชรจากเหมืองในรัสเซียได้อย่างถูกกฎหมาย จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการขายเพชรของบริษัท Alrosa จนต้องนำไปสู่การประกาศแบนการนำเข้าเพชรจากรัสเซียในที่สุด อีกทั้ง Jewelers Vigilance Committee (JVC) ก็ได้แนะนำให้ชาวสหรัฐที่ทำธุรกิจกับรัสเซียไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม ควรระมัดระวังไว้ก่อนและตรวจสอบรายชื่อจาก U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) ว่ากำลังทำธุรกิจกับบริษัทที่ถูกห้ามหรือไม่ โดยให้กิจการของสหรัฐประเมินว่ามีผู้จัดหาหรือลูกค้ารายใดใช้บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับสถาบันทางการเงินที่ถูกคว่ำบาตรหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้หยุดการทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีดังกล่าวโดยทันที รวมทั้งสมาคม Jeweller of America ก็แนะนำให้หยุดการซื้อขายเพชร โลหะมีค่า และพลอยสีที่มีแหล่งที่มาจากรัสเซียและเบลารุส


            อย่างไรก็ตาม บริษัท Alrosa ยังดำเนินการขายเพชรก้อนโดยขอให้ลูกค้าชำระเงินเป็นเงินยูโรและเงินสกุลอื่นๆ ที่ไม่ใช่สกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยลูกค้าที่ทำสัญญาซื้อเพชรก้อนของ Alrosa ส่วนใหญ่อยู่ในเบลเยียมหรืออินเดีย ที่สั่งซื้อผ่านการขายที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อก่อนรัสเซียจะเริ่มบุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวะขาดแคลนเพชรทั่วโลกกระตุ้นให้ลูกค้าเร่งซื้อเพชรก้อนมากขึ้น โดยบริษัท Alrosa ยืนยันกับคู่ค้าต่างชาติว่าจะยังคงดำเนินธุรกิจไปตามปกติ แต่การขนส่งสินค้าอาจใช้เวลานานกว่าปกติในช่วงที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทยังมั่นใจว่า จะมีหนทางรับมือได้หาก Alrosa ถูกคว่ำบาตรทางการค้า

            ในส่วนของ Kimberley Process (KP) ที่คาดว่าจะนำมาใช้กับกรณีของเพชรจากรัสเซียนั้น ปรากฎว่า KP ได้ให้คำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจงของเพชรแห่งความขัดแย้ง (Conflict Diamonds) ซึ่งใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังกบฏเท่านั้น แม้กระทั่งคำจำกัดความแบบกว้างที่มีคนอ้างกันนั้นก็ยังระบุไว้ชัดเจนว่า KP ครอบคลุมเฉพาะปัญหาและความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเพชร และเพชรก็ไม่ได้เป็นปัจจัยของความขัดแย้งในยูเครน และสุดท้ายหากจะมีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ KP ก็จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์เสียก่อน ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในกรณีของรัสเซีย

            หากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังคงยืดเยื้อต่อไป มาตรการห้ามนำเข้าเพชรอาจขยายวงกว้างจากสหรัฐไปยังประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจรายอื่นๆ ซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีต่อตลาดการค้าเพชรโลก เพราะปริมาณเพชรที่ไหลเวียนในตลาดโลกอาจไม่เพียงพอกับอุปสงค์การบริโภค ทำให้เกิดการขาดแคลนอุปทานเพชรก้อนในตลาดและส่งผลให้ระดับราคาของเพชรเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเพชรก้อนทั่วโลกราวร้อยละ 30 นั้นมาจากเหมืองเพชรในรัสเซีย ซึ่งเพชรก้อนในรัสเซียกว่าร้อยละ 90 ก็มาจากเหมืองเพชรของ Alrosa ผู้ผลิตรายใหญ่นั่นเอง


ข้อมูลอ้างอิง


1) Insider. 2022. US sanctions against Russian mining giant Alrosa did little to dent the $79 billion global diamond industry — now Biden is banning all diamond imports from the country. [Online]. Available at: https://www.businessinsider.com/the-future-of-russian-diamonds-hinges-on-shoppers-not-sanctions-2022-3. (Retrieved March 13, 2022)
2) JCK. 2022. Could Russian Sanctions Target Russian Diamonds? [Online]. Available at: https://www.jckonline.com/editorial-article/russian-sanctions-diamonds/. (Retrieved February 23, 2022)
3) JCK. 2022. Should The Industry Still Sell Russian Goods?. [Online]. Available at: https://www.jckonline.com/editorial-article/industry-sell-russian-goods/. (Retrieved March 7, 2022)
4) Rapaport. 2022. US Places Sanctions on Russian Miner Alrosa. [Online]. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68380&ArticleTitle=US%2bPlaces%2bSanctions%2bon%2bRussian%2bMiner%2bAlrosa. (Retrieved March 3, 2022)
5) Rapaport. 2022. Alrosa US Chief Leaves Role at Diamonds Do Good. [Online]. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68445&ArticleTitle=Alrosa%2bUS%2bChief%2bLeaves%2bRole%2bat%2bDiamonds%2bDo%2bGood. (Retrieved March 9, 2022)
6) Rapaport. 2022. Alrosa Sales Continue via Non-Dollar Payments. [Online]. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68405&ArticleTitle=Alrosa%2bSales%2bContinue%2bvia%2bNon-Dollar%2bPayments. (Retrieved March 8, 2022)
7) Rapaport. 2022. Alrosa Quits RJC Board over Ukraine Crisis. [Online]. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68401&ArticleTitle=Alrosa%2bQuits%2bRJC%2bBoard%2bover%2bUkraine%2bCrisis. (Retrieved March 8, 2022)

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


สหรัฐแบนการนำเข้าเพชรจากรัสเซียกระทบอุปทานตลาดเพชรโลก

Mar 15, 2022
1778 views
2 shares

            จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง สหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นๆ จึงออกมาตรการลงโทษรัสเซียในหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา สหรัฐได้ประกาศห้ามนำเข้าเพชรจากรัสเซีย หลังจากที่ออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัท Alrosa ผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ของรัสเซีย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Sergey Ivanov Jr. ซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตประธานสำนักประธานาธิบดีของปูตินให้เป็นบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรด้วย เนื่องจาก Alrosa ไม่ใช่แค่บริษัทรัสเซียธรรมดา แต่เป็นบริษัทที่รัฐบาลรัสเซียถือครองหุ้นถึงหนึ่งในสาม ขณะที่อีกส่วนหนึ่งถือครองโดยรัฐบาลท้องถิ่นของเขตซาคา (ยาคูเตีย) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองเพชร

            ทั้งนี้ มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวของสหรัฐไม่ได้ห้ามการทำธุรกรรมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐกับ Alrosa รวมถึงบริษัทของสหรัฐยังคงสามารถซื้อขายเพชรจากเหมืองในรัสเซียได้อย่างถูกกฎหมาย จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการขายเพชรของบริษัท Alrosa จนต้องนำไปสู่การประกาศแบนการนำเข้าเพชรจากรัสเซียในที่สุด อีกทั้ง Jewelers Vigilance Committee (JVC) ก็ได้แนะนำให้ชาวสหรัฐที่ทำธุรกิจกับรัสเซียไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม ควรระมัดระวังไว้ก่อนและตรวจสอบรายชื่อจาก U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) ว่ากำลังทำธุรกิจกับบริษัทที่ถูกห้ามหรือไม่ โดยให้กิจการของสหรัฐประเมินว่ามีผู้จัดหาหรือลูกค้ารายใดใช้บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับสถาบันทางการเงินที่ถูกคว่ำบาตรหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้หยุดการทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีดังกล่าวโดยทันที รวมทั้งสมาคม Jeweller of America ก็แนะนำให้หยุดการซื้อขายเพชร โลหะมีค่า และพลอยสีที่มีแหล่งที่มาจากรัสเซียและเบลารุส


            อย่างไรก็ตาม บริษัท Alrosa ยังดำเนินการขายเพชรก้อนโดยขอให้ลูกค้าชำระเงินเป็นเงินยูโรและเงินสกุลอื่นๆ ที่ไม่ใช่สกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยลูกค้าที่ทำสัญญาซื้อเพชรก้อนของ Alrosa ส่วนใหญ่อยู่ในเบลเยียมหรืออินเดีย ที่สั่งซื้อผ่านการขายที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อก่อนรัสเซียจะเริ่มบุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวะขาดแคลนเพชรทั่วโลกกระตุ้นให้ลูกค้าเร่งซื้อเพชรก้อนมากขึ้น โดยบริษัท Alrosa ยืนยันกับคู่ค้าต่างชาติว่าจะยังคงดำเนินธุรกิจไปตามปกติ แต่การขนส่งสินค้าอาจใช้เวลานานกว่าปกติในช่วงที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทยังมั่นใจว่า จะมีหนทางรับมือได้หาก Alrosa ถูกคว่ำบาตรทางการค้า

            ในส่วนของ Kimberley Process (KP) ที่คาดว่าจะนำมาใช้กับกรณีของเพชรจากรัสเซียนั้น ปรากฎว่า KP ได้ให้คำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจงของเพชรแห่งความขัดแย้ง (Conflict Diamonds) ซึ่งใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังกบฏเท่านั้น แม้กระทั่งคำจำกัดความแบบกว้างที่มีคนอ้างกันนั้นก็ยังระบุไว้ชัดเจนว่า KP ครอบคลุมเฉพาะปัญหาและความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเพชร และเพชรก็ไม่ได้เป็นปัจจัยของความขัดแย้งในยูเครน และสุดท้ายหากจะมีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ KP ก็จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์เสียก่อน ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในกรณีของรัสเซีย

            หากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังคงยืดเยื้อต่อไป มาตรการห้ามนำเข้าเพชรอาจขยายวงกว้างจากสหรัฐไปยังประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจรายอื่นๆ ซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีต่อตลาดการค้าเพชรโลก เพราะปริมาณเพชรที่ไหลเวียนในตลาดโลกอาจไม่เพียงพอกับอุปสงค์การบริโภค ทำให้เกิดการขาดแคลนอุปทานเพชรก้อนในตลาดและส่งผลให้ระดับราคาของเพชรเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเพชรก้อนทั่วโลกราวร้อยละ 30 นั้นมาจากเหมืองเพชรในรัสเซีย ซึ่งเพชรก้อนในรัสเซียกว่าร้อยละ 90 ก็มาจากเหมืองเพชรของ Alrosa ผู้ผลิตรายใหญ่นั่นเอง


ข้อมูลอ้างอิง


1) Insider. 2022. US sanctions against Russian mining giant Alrosa did little to dent the $79 billion global diamond industry — now Biden is banning all diamond imports from the country. [Online]. Available at: https://www.businessinsider.com/the-future-of-russian-diamonds-hinges-on-shoppers-not-sanctions-2022-3. (Retrieved March 13, 2022)
2) JCK. 2022. Could Russian Sanctions Target Russian Diamonds? [Online]. Available at: https://www.jckonline.com/editorial-article/russian-sanctions-diamonds/. (Retrieved February 23, 2022)
3) JCK. 2022. Should The Industry Still Sell Russian Goods?. [Online]. Available at: https://www.jckonline.com/editorial-article/industry-sell-russian-goods/. (Retrieved March 7, 2022)
4) Rapaport. 2022. US Places Sanctions on Russian Miner Alrosa. [Online]. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68380&ArticleTitle=US%2bPlaces%2bSanctions%2bon%2bRussian%2bMiner%2bAlrosa. (Retrieved March 3, 2022)
5) Rapaport. 2022. Alrosa US Chief Leaves Role at Diamonds Do Good. [Online]. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68445&ArticleTitle=Alrosa%2bUS%2bChief%2bLeaves%2bRole%2bat%2bDiamonds%2bDo%2bGood. (Retrieved March 9, 2022)
6) Rapaport. 2022. Alrosa Sales Continue via Non-Dollar Payments. [Online]. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68405&ArticleTitle=Alrosa%2bSales%2bContinue%2bvia%2bNon-Dollar%2bPayments. (Retrieved March 8, 2022)
7) Rapaport. 2022. Alrosa Quits RJC Board over Ukraine Crisis. [Online]. Available at: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=68401&ArticleTitle=Alrosa%2bQuits%2bRJC%2bBoard%2bover%2bUkraine%2bCrisis. (Retrieved March 8, 2022)

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970