โอกาสตลาดอัญมณีของโลกปี 2022

Apr 25, 2022
1678 views
2 shares

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในหลายประเทศ การขนส่ง การเดินทาง และงานแสดงสินค้าจำนวนมากถูกยกเลิกหรือหยุดชั่วคราว ซึ่งฉุดรั้งการเติบโตของการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ปัจจุบันตลาดอัญมณีเริ่มทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ปรับตัวดีขึ้น จึงเป็นโอกาสการเติบโตของตลาดอัญมณีในปี 2022 

จากข้อมูลการศึกษาล่าสุดของ Future Market Insights (FMI) ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดอัญมณีของโลกในปี 2022 อยู่ที่ราว 30,779 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 53,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2032 หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยระหว่างปี 2022 – 2032 อยู่ที่ 5.6% ต่อปี  

การขยายตัวของตลาดอัญมณีของโลกส่วนหนึ่งมาจากความนิยมของอัญมณีที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ประกอบกับรายได้ของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น และการนำเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีไปใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพชร เป็นสินค้าที่ยังคงเป็นที่ต้องการสูง (ในปี 2021 เพชรทำรายได้ในสัดส่วนถึง 80% ของรายได้ในตลาดอัญมณีโดยรวม) นอกจากนี้ ยังมีอัญมณีอื่นๆ ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เช่น โอปอล บุษราคัม อเล็กซานไดรต์ และแทนซาไนต์ เป็นต้น ส่วนเครื่องประดับตกแต่งพลอยสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ แหวนหมั้นและแหวนแต่งงานที่ตกแต่งด้วยทับทิม ไพลิน และมรกต รวมถึงสร้อยคอ จี้ และกำไลที่ตกแต่งด้วยพลอยสีเหล่านี้ก็เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน

พลอยสีเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจซื้อพลอยสีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาไม่สูงมากนักและมีความเป็นเอกลักษณ์ ส่วนตลาดยุโรปที่น่าจับตา คือ ฝรั่งเศส มีแนวโน้มเติบโตดีจากกลุ่มผู้หญิงทำงาน ซึ่งมีกำลังใช้จ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอินเดีย ก็เป็นอีกตลาดสำคัญโดยได้รับแรงผลักดันจากความเชื่อเกี่ยวกับการใช้พลอยสีแต่ละชนิดมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งพลอยสีถือเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์และความหรูหราที่ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้


แหวนตกแต่งด้วยทับทิม ไพลิน และมรกต

ที่มาภาพ: http://www.thejewelleryeditor.com/ jewellery/ article/return-of-big-three-sapphires-emeralds-rubies/ 


ด้วยไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก โดยในปี 2021 ไทยเป็นผู้ส่งออกพลอยสีในอันดับที่ 4 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับแท้ในอันดับที่ 9 ของโลก ฉะนั้น การเติบโตของตลาดพลอยสีและเครื่องประดับตกแต่งพลอยสีจึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะเพิ่มยอดขายในปีนี้ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย รวมถึงตลาดใหม่ที่น่าสนใจอย่างฝรั่งเศส ดังกล่าวแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความสำคัญในการจำหน่ายพลอยสีที่มีแหล่งที่มาโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นกระแสเรียกร้องของผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ส่วนการผลิตเครื่องประดับก็จะต้องปรับตัวเน้นการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการออกแบบให้ได้หลากหลายรูปแบบและเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้เข้ากับแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จึงจะตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีสไตล์เฉพาะตัว 


ข้อมูลอ้างอิง


1) Future Market Insights. 2022. Gemstone Market Overview. [Online]. Available at www.futuremarketinsights.com/ reports/gemstones-market. (Retrieved April 18,2022).
2) Gemstone Market 2022 Development Status, Competition Analysis, Type and Application 2032. [Online]. Available at https://marketresearchblog.org/2022/04/gemstone-market-2022-development-status-competition-analysis-type-and-application-2032/. (Retrieved April 18,2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


โอกาสตลาดอัญมณีของโลกปี 2022

Apr 25, 2022
1678 views
2 shares

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในหลายประเทศ การขนส่ง การเดินทาง และงานแสดงสินค้าจำนวนมากถูกยกเลิกหรือหยุดชั่วคราว ซึ่งฉุดรั้งการเติบโตของการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ปัจจุบันตลาดอัญมณีเริ่มทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ปรับตัวดีขึ้น จึงเป็นโอกาสการเติบโตของตลาดอัญมณีในปี 2022 

จากข้อมูลการศึกษาล่าสุดของ Future Market Insights (FMI) ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดอัญมณีของโลกในปี 2022 อยู่ที่ราว 30,779 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 53,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2032 หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยระหว่างปี 2022 – 2032 อยู่ที่ 5.6% ต่อปี  

การขยายตัวของตลาดอัญมณีของโลกส่วนหนึ่งมาจากความนิยมของอัญมณีที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ประกอบกับรายได้ของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น และการนำเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีไปใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพชร เป็นสินค้าที่ยังคงเป็นที่ต้องการสูง (ในปี 2021 เพชรทำรายได้ในสัดส่วนถึง 80% ของรายได้ในตลาดอัญมณีโดยรวม) นอกจากนี้ ยังมีอัญมณีอื่นๆ ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เช่น โอปอล บุษราคัม อเล็กซานไดรต์ และแทนซาไนต์ เป็นต้น ส่วนเครื่องประดับตกแต่งพลอยสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ แหวนหมั้นและแหวนแต่งงานที่ตกแต่งด้วยทับทิม ไพลิน และมรกต รวมถึงสร้อยคอ จี้ และกำไลที่ตกแต่งด้วยพลอยสีเหล่านี้ก็เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน

พลอยสีเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจซื้อพลอยสีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาไม่สูงมากนักและมีความเป็นเอกลักษณ์ ส่วนตลาดยุโรปที่น่าจับตา คือ ฝรั่งเศส มีแนวโน้มเติบโตดีจากกลุ่มผู้หญิงทำงาน ซึ่งมีกำลังใช้จ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอินเดีย ก็เป็นอีกตลาดสำคัญโดยได้รับแรงผลักดันจากความเชื่อเกี่ยวกับการใช้พลอยสีแต่ละชนิดมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งพลอยสีถือเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์และความหรูหราที่ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้


แหวนตกแต่งด้วยทับทิม ไพลิน และมรกต

ที่มาภาพ: http://www.thejewelleryeditor.com/ jewellery/ article/return-of-big-three-sapphires-emeralds-rubies/ 


ด้วยไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก โดยในปี 2021 ไทยเป็นผู้ส่งออกพลอยสีในอันดับที่ 4 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับแท้ในอันดับที่ 9 ของโลก ฉะนั้น การเติบโตของตลาดพลอยสีและเครื่องประดับตกแต่งพลอยสีจึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะเพิ่มยอดขายในปีนี้ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย รวมถึงตลาดใหม่ที่น่าสนใจอย่างฝรั่งเศส ดังกล่าวแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความสำคัญในการจำหน่ายพลอยสีที่มีแหล่งที่มาโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นกระแสเรียกร้องของผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ส่วนการผลิตเครื่องประดับก็จะต้องปรับตัวเน้นการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการออกแบบให้ได้หลากหลายรูปแบบและเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้เข้ากับแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จึงจะตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีสไตล์เฉพาะตัว 


ข้อมูลอ้างอิง


1) Future Market Insights. 2022. Gemstone Market Overview. [Online]. Available at www.futuremarketinsights.com/ reports/gemstones-market. (Retrieved April 18,2022).
2) Gemstone Market 2022 Development Status, Competition Analysis, Type and Application 2032. [Online]. Available at https://marketresearchblog.org/2022/04/gemstone-market-2022-development-status-competition-analysis-type-and-application-2032/. (Retrieved April 18,2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม <br> แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970