ข้อกำหนดใหม่ทางเทคนิคของเครื่องประดับที่เข้าตลาดซาอุฯ มีผลบังคับใช้ 22 มี.ค. ศกนี้

Feb 23, 2023
1590 views
0 share

            ซาอุดีอาระเบียออกประกาศข้อกำหนดใหม่ทางเทคนิคว่าด้วยเรื่องเครื่องประดับและแอคเซสเซอรี่ (Technical Regulation for Ornaments and Accessories) ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องประดับสำหรับเด็ก (ASTM F2923:2020 Standard Specification for Consumer Product Safety for Children’s Jewelry) มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องประดับสำหรับผู้ใหญ่ (ASTM F2999:2019 Standard Consumer Safety Specification for Adult Jewelry) รวมถึงการประทับเครื่องหมายรับประกันคุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

            ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ทางเทคนิคดังกล่าว เครื่องประดับและแอคเซสเซอรี่ที่จำหน่ายในตลาดซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศหรือสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องมีคุณภาพสอดคล้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมทั้งเครื่องประดับสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะหนักในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าในหมวดเครื่องประดับและแอคเซสเซอรี่ไว้ด้วย โดยอนุญาตให้มีปริมาณตะกั่วได้ไม่เกิน 500 ppm ปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 100 ppm และในส่วนของนิกเกิลนั้น หากเป็นเครื่องประดับที่สอดผ่านผิวหนังให้มีอัตราการแพร่ไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัม/ตารางเซนติเมตร/สัปดาห์ ส่วนเครื่องประดับที่สัมผัสกับผิวภายนอก ให้มีอัตราการแพร่ได้ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/ตารางเซนติเมตร/สัปดาห์ โดยข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นได้ถูกประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มีนาคม 2566

            ทั้งนี้ ในปี 2565 ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังซาอุดีอาระเบียด้วยมูลค่า 31.04 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 46.13% โดยสินค้าที่ส่งออกไปนั้น 90% เป็นเครื่องประดับทอง ที่เหลืออีก 10% เป็นเครื่องประดับเงิน     


ที่มาภาพ: https://www.arabnews.com/


ข้อมูลอ้างอิง


1) Agility. 2022. New Technical Regulation for Ornaments and Accessories Issued in Saudi Arabia. [Online]. Available at: https://agilitypr.news/New-Technical-Regulation-for-Ornaments-a-32961 (Retrieved February 14,2023)
2) HKTDC. 2022. Saudi Arabia Issues Technical Regulation for Ornaments and Accessories. [Online]. Available at: research.hktdc.com (Retrieved February 14,2023)

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ข้อกำหนดใหม่ทางเทคนิคของเครื่องประดับที่เข้าตลาดซาอุฯ มีผลบังคับใช้ 22 มี.ค. ศกนี้

Feb 23, 2023
1590 views
0 share

            ซาอุดีอาระเบียออกประกาศข้อกำหนดใหม่ทางเทคนิคว่าด้วยเรื่องเครื่องประดับและแอคเซสเซอรี่ (Technical Regulation for Ornaments and Accessories) ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องประดับสำหรับเด็ก (ASTM F2923:2020 Standard Specification for Consumer Product Safety for Children’s Jewelry) มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องประดับสำหรับผู้ใหญ่ (ASTM F2999:2019 Standard Consumer Safety Specification for Adult Jewelry) รวมถึงการประทับเครื่องหมายรับประกันคุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

            ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ทางเทคนิคดังกล่าว เครื่องประดับและแอคเซสเซอรี่ที่จำหน่ายในตลาดซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศหรือสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องมีคุณภาพสอดคล้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมทั้งเครื่องประดับสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะหนักในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าในหมวดเครื่องประดับและแอคเซสเซอรี่ไว้ด้วย โดยอนุญาตให้มีปริมาณตะกั่วได้ไม่เกิน 500 ppm ปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 100 ppm และในส่วนของนิกเกิลนั้น หากเป็นเครื่องประดับที่สอดผ่านผิวหนังให้มีอัตราการแพร่ไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัม/ตารางเซนติเมตร/สัปดาห์ ส่วนเครื่องประดับที่สัมผัสกับผิวภายนอก ให้มีอัตราการแพร่ได้ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/ตารางเซนติเมตร/สัปดาห์ โดยข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นได้ถูกประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มีนาคม 2566

            ทั้งนี้ ในปี 2565 ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังซาอุดีอาระเบียด้วยมูลค่า 31.04 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 46.13% โดยสินค้าที่ส่งออกไปนั้น 90% เป็นเครื่องประดับทอง ที่เหลืออีก 10% เป็นเครื่องประดับเงิน     


ที่มาภาพ: https://www.arabnews.com/


ข้อมูลอ้างอิง


1) Agility. 2022. New Technical Regulation for Ornaments and Accessories Issued in Saudi Arabia. [Online]. Available at: https://agilitypr.news/New-Technical-Regulation-for-Ornaments-a-32961 (Retrieved February 14,2023)
2) HKTDC. 2022. Saudi Arabia Issues Technical Regulation for Ornaments and Accessories. [Online]. Available at: research.hktdc.com (Retrieved February 14,2023)

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970