แนวโน้มตลาดอัญมณีในปี 2023

Apr 21, 2023
3428 views
2 shares

        ตลาดอัญมณีโลกกลับมาสดใสอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาดำเนินการเป็นปกติ ประกอบกับความนิยมอัญมณีสีสันต่างๆ ทำให้มีความต้องการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งด้วยอัญมณีเพิ่มขึ้น โดยรายงานของ Future Market Insights (FMI) ได้คาดการณ์ว่าในปี 2023 ตลาดอัญมณีจะมีมูลค่า 32,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.2% และในช่วงปี 2023 – 2033 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.6%  

นอกจากนี้ FMI ยังรายงานด้วยว่า 85% ของยอดขายอัญมณีโดยรวมเป็นเครื่องประดับตกแต่งอัญมณี โดยส่วนใหญ่เป็นแหวน ซึ่งเพชรครองสัดส่วน 80% ของยอดขายอัญมณีโดยรวม และนักวิเคราะห์ยังคาดว่าว่าเพชรจะยังคงเป็นอัญมณีที่ขายดีที่สุดในอนาคต ส่วนอัญมณีคุณภาพสูงจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งชาวเอเชียจะเป็นฐานผู้บริโภคหลักของกลุ่มสินค้านี้ในอนาคต

        สำหรับแนวโน้มอัญมณีที่จะได้รับความนิยมในปี 2023 นอกจากเป็นอัญมณีตามสีของ Pantone  แล้วGlaiza Galo จาก Trendy Blog ให้ความเห็นดังนี้

        -  เพชรสีชมพู ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นและมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

        -  เครื่องประดับตกแต่งอัญมณีหลากสีสันสดใสจะเป็นที่นิยมมากขึ้น

        -  สร้อยคอลูกปัด พลอยโกเมนและสโมคกี้ควอตซ์จะได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งจี้พลอยสีต่างๆ จะยังคงเป็นที่นิยมเช่นเดียวกับสร้อยข้อมือและแหวนขนาดใหญ่ (oversized rings)

        -  ผู้คนจะเลือกหาแหวนหมั้นที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยจะผสมผสานและจับคู่อัญมณีที่มีสีสันสดใสมากกว่าแหวนเพชรเรียบง่ายแบบดั้งเดิม


ภาพ: https://www.leibish.com

        ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกพลอยสีอันดับ 3 ของโลก ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 ไทยส่งออกพลอยสีเป็นมูลค่า 448.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตสูงกว่า 2 เท่าจากปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ราว 72% เป็นการส่งออกพลอยเนื้อแข็งเจียระไน ด้วยมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.11 เท่า ที่เหลือเป็นการส่งออกพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ซึ่งมีมูลค่าเติบโต 2.23 เท่า และเป็นผู้ส่งออกเพชรเจียระไนในอันดับที่ 5 ของโลก ด้วยมูลค่าส่งออก 259.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฉะนั้น ตลาดอัญมณีของโลกที่กำลังขยายตัวจึงเป็นโอกาสของไทยในการเพิ่มการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีไปยังตลาดโลกในปีนี้


จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลอ้างอิง


1) Gemstones Statistics, Facts & Trends For 2022 & 2023 [Online]. Available at https://trulyexperiences.com/blog/gemstone/. (Retrieved April 5, 2023).
2) The Gemstone Industry is Anticipated to Develop at 5.6% CAGR Through 2033 | Future Market Insights, Inc. [Online]. Available at https://finance.yahoo.com/news/gemstone-market-sector-goes-digital-130000526.html. (Retrieved April 5, 2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


แนวโน้มตลาดอัญมณีในปี 2023

Apr 21, 2023
3428 views
2 shares

        ตลาดอัญมณีโลกกลับมาสดใสอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาดำเนินการเป็นปกติ ประกอบกับความนิยมอัญมณีสีสันต่างๆ ทำให้มีความต้องการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งด้วยอัญมณีเพิ่มขึ้น โดยรายงานของ Future Market Insights (FMI) ได้คาดการณ์ว่าในปี 2023 ตลาดอัญมณีจะมีมูลค่า 32,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.2% และในช่วงปี 2023 – 2033 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.6%  

นอกจากนี้ FMI ยังรายงานด้วยว่า 85% ของยอดขายอัญมณีโดยรวมเป็นเครื่องประดับตกแต่งอัญมณี โดยส่วนใหญ่เป็นแหวน ซึ่งเพชรครองสัดส่วน 80% ของยอดขายอัญมณีโดยรวม และนักวิเคราะห์ยังคาดว่าว่าเพชรจะยังคงเป็นอัญมณีที่ขายดีที่สุดในอนาคต ส่วนอัญมณีคุณภาพสูงจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งชาวเอเชียจะเป็นฐานผู้บริโภคหลักของกลุ่มสินค้านี้ในอนาคต

        สำหรับแนวโน้มอัญมณีที่จะได้รับความนิยมในปี 2023 นอกจากเป็นอัญมณีตามสีของ Pantone  แล้วGlaiza Galo จาก Trendy Blog ให้ความเห็นดังนี้

        -  เพชรสีชมพู ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นและมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

        -  เครื่องประดับตกแต่งอัญมณีหลากสีสันสดใสจะเป็นที่นิยมมากขึ้น

        -  สร้อยคอลูกปัด พลอยโกเมนและสโมคกี้ควอตซ์จะได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งจี้พลอยสีต่างๆ จะยังคงเป็นที่นิยมเช่นเดียวกับสร้อยข้อมือและแหวนขนาดใหญ่ (oversized rings)

        -  ผู้คนจะเลือกหาแหวนหมั้นที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยจะผสมผสานและจับคู่อัญมณีที่มีสีสันสดใสมากกว่าแหวนเพชรเรียบง่ายแบบดั้งเดิม


ภาพ: https://www.leibish.com

        ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกพลอยสีอันดับ 3 ของโลก ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 ไทยส่งออกพลอยสีเป็นมูลค่า 448.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตสูงกว่า 2 เท่าจากปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ราว 72% เป็นการส่งออกพลอยเนื้อแข็งเจียระไน ด้วยมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.11 เท่า ที่เหลือเป็นการส่งออกพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ซึ่งมีมูลค่าเติบโต 2.23 เท่า และเป็นผู้ส่งออกเพชรเจียระไนในอันดับที่ 5 ของโลก ด้วยมูลค่าส่งออก 259.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฉะนั้น ตลาดอัญมณีของโลกที่กำลังขยายตัวจึงเป็นโอกาสของไทยในการเพิ่มการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีไปยังตลาดโลกในปีนี้


จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลอ้างอิง


1) Gemstones Statistics, Facts & Trends For 2022 & 2023 [Online]. Available at https://trulyexperiences.com/blog/gemstone/. (Retrieved April 5, 2023).
2) The Gemstone Industry is Anticipated to Develop at 5.6% CAGR Through 2033 | Future Market Insights, Inc. [Online]. Available at https://finance.yahoo.com/news/gemstone-market-sector-goes-digital-130000526.html. (Retrieved April 5, 2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970