LGBTQ+ ความหลากหลายที่แบรนด์เครื่องประดับร่วมสนับสนุน

Jun 14, 2023
940 views
0 share

        ปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อสร้างการยอมรับ เปิดกว้างให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์นับย้อนไปได้ถึงเรื่องราวของเดือนมิถุนายน ปี 1969 ดังนั้น เดือนนี้จึงนับเป็นเดือนที่มีสีสันและความน่าสนใจ กระทั่งหลากหลายแบรนด์สินค้าและบริการพากันมีส่วนร่วมรณรงค์ให้ทั่วโลกเปิดกว้างตอบรับในความหลากหลายนี้

        เดือนมิถุนายนถูกจัดให้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและการรำลึกของชาว LGBTQ+ (กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ) โดยส่วนใหญ่นั้น มีการจัดงานในประเทศแถบตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์“Stonewall” การประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิของชาว LGBTQ+ ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เมื่อปี 1969 ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะมีการขยายตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ต่อมาในปี 1999 สมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ของชาว LGBTQ+ ซึ่งมีการจัดงานเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียม ปกป้องสิทธิ และความเสมอภาคของชาว LGBTQ+ ไปทั่วโลก

        ในช่วง Pride Month นั้น มีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วโลก นั่นคือ ธงสีรุ้งสดใสที่ประกอบไปด้วยสีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง ซึ่งแต่ละสีนั้นหมายถึงชีวิต การเยียวยา แสงอาทิตย์ ธรรมชาติ ความสามัคคี และจิตวิญญาณ ตามลำดับ

        นอกจากการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมและรณรงค์เรียกร้องสิทธิของชาว LGBTQ+ แล้ว สินค้าหลายแบรนด์ดังยังพากันออกแคมเปญสินค้า บริจาคเงินแก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน Pride Month ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Coach, DKNY, Dr. Martens, Jean Paul Gaultier, Michael Kors, Revlon, Reebok, Yankee Candle และ Skullcandy เป็นต้น

        ขณะที่หลายแบรนด์เครื่องประดับต่างเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่น แบรนด์เครื่องประดับชั้นนำของโลกอย่าง David Yurman ที่ออกคอลเลกชันใหม่ Pride ซึ่งมีสินค้าใหม่อย่าง Pavé Bar Bracelet ที่ผลิตด้วยทองสีเหลืองผสมผสานกับทับทิมและแซปไฟร์หลากสี โดยสินค้าที่ขายได้จะหัก 20% ของราคาขาย เพื่อบริจาคให้ The Trevor Project องค์กรไม่แสวงกำไรของสหรัฐอเมริกาที่มีจุดหมายเพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตายในเยาวชนเพศทางเลือก 

 

ภาพ Pavé Bar Bracelet ของแบรนด์ David Yurman จาก https://wwd.com

        ขณะที่สินค้าอีกแบบหนึ่งจะเป็นกำไลข้อมือทำจากยางสีส้ม ราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะบริจาคให้ The Trevor Project ทั้งหมดของกำไรที่ได้จากการขายสินค้านี้

 

ภาพกำไลข้อมือสีส้มของแบรนด์ David Yurman จาก https://wwd.com

        ในปี 2022 The Trevor Project กับแบรนด์ David Yurman นั้น มีความร่วมมือกันในการช่วยเหลือด้านให้คำปรึกษาแก่เยาวชนเพศทางเลือกไปแล้วถึง 3,600 ราย ส่วนในปีนี้นอกจากความร่วมมือต่างๆ แล้ว แบรนด์ David Yurman ยังจะบริจาคเงินอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐให้ The Trevor Project ด้วย 

        ความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมกันนั้น เป็นสิทธิที่สังคมควรให้เกียรติเพื่อการอยู่ร่วมกัน เช่นเดียวกับการสร้างความหลากหลายในสินค้าให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือก ก็เป็นอีกทางที่เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้อีกด้วย


จัดทำโดย นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 


ข้อมูลอ้างอิง


1) Opradaily. 2023. 25 LGBTQ+ Pride Flags and What They Mean. [Online]. Available at: https://www.oprahdaily.com/life. (Retrieved June 8,2023).
2) JCK. 2023. Pride Month Inspires Jewelers to Design “Bright, Bold” Tributes. [Online]. Available at: https://www.jckonline.com/editorial-article/pride-month-jewelers/. (Retrieved June 8,2023).
3) WWD. 2023. David Yurman Partners With The Trevor Project for 2023 Pride Collection. [Online]. Available at: https://wwd.com/pop-culture. (Retrieved June 8,2023).
4) https://www.davidyurman.com. (Retrieved June 9,2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


LGBTQ+ ความหลากหลายที่แบรนด์เครื่องประดับร่วมสนับสนุน

Jun 14, 2023
940 views
0 share

        ปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อสร้างการยอมรับ เปิดกว้างให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์นับย้อนไปได้ถึงเรื่องราวของเดือนมิถุนายน ปี 1969 ดังนั้น เดือนนี้จึงนับเป็นเดือนที่มีสีสันและความน่าสนใจ กระทั่งหลากหลายแบรนด์สินค้าและบริการพากันมีส่วนร่วมรณรงค์ให้ทั่วโลกเปิดกว้างตอบรับในความหลากหลายนี้

        เดือนมิถุนายนถูกจัดให้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและการรำลึกของชาว LGBTQ+ (กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ) โดยส่วนใหญ่นั้น มีการจัดงานในประเทศแถบตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์“Stonewall” การประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิของชาว LGBTQ+ ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เมื่อปี 1969 ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะมีการขยายตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ต่อมาในปี 1999 สมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ของชาว LGBTQ+ ซึ่งมีการจัดงานเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียม ปกป้องสิทธิ และความเสมอภาคของชาว LGBTQ+ ไปทั่วโลก

        ในช่วง Pride Month นั้น มีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วโลก นั่นคือ ธงสีรุ้งสดใสที่ประกอบไปด้วยสีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง ซึ่งแต่ละสีนั้นหมายถึงชีวิต การเยียวยา แสงอาทิตย์ ธรรมชาติ ความสามัคคี และจิตวิญญาณ ตามลำดับ

        นอกจากการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมและรณรงค์เรียกร้องสิทธิของชาว LGBTQ+ แล้ว สินค้าหลายแบรนด์ดังยังพากันออกแคมเปญสินค้า บริจาคเงินแก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน Pride Month ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Coach, DKNY, Dr. Martens, Jean Paul Gaultier, Michael Kors, Revlon, Reebok, Yankee Candle และ Skullcandy เป็นต้น

        ขณะที่หลายแบรนด์เครื่องประดับต่างเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่น แบรนด์เครื่องประดับชั้นนำของโลกอย่าง David Yurman ที่ออกคอลเลกชันใหม่ Pride ซึ่งมีสินค้าใหม่อย่าง Pavé Bar Bracelet ที่ผลิตด้วยทองสีเหลืองผสมผสานกับทับทิมและแซปไฟร์หลากสี โดยสินค้าที่ขายได้จะหัก 20% ของราคาขาย เพื่อบริจาคให้ The Trevor Project องค์กรไม่แสวงกำไรของสหรัฐอเมริกาที่มีจุดหมายเพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตายในเยาวชนเพศทางเลือก 

 

ภาพ Pavé Bar Bracelet ของแบรนด์ David Yurman จาก https://wwd.com

        ขณะที่สินค้าอีกแบบหนึ่งจะเป็นกำไลข้อมือทำจากยางสีส้ม ราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะบริจาคให้ The Trevor Project ทั้งหมดของกำไรที่ได้จากการขายสินค้านี้

 

ภาพกำไลข้อมือสีส้มของแบรนด์ David Yurman จาก https://wwd.com

        ในปี 2022 The Trevor Project กับแบรนด์ David Yurman นั้น มีความร่วมมือกันในการช่วยเหลือด้านให้คำปรึกษาแก่เยาวชนเพศทางเลือกไปแล้วถึง 3,600 ราย ส่วนในปีนี้นอกจากความร่วมมือต่างๆ แล้ว แบรนด์ David Yurman ยังจะบริจาคเงินอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐให้ The Trevor Project ด้วย 

        ความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมกันนั้น เป็นสิทธิที่สังคมควรให้เกียรติเพื่อการอยู่ร่วมกัน เช่นเดียวกับการสร้างความหลากหลายในสินค้าให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือก ก็เป็นอีกทางที่เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้อีกด้วย


จัดทำโดย นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 


ข้อมูลอ้างอิง


1) Opradaily. 2023. 25 LGBTQ+ Pride Flags and What They Mean. [Online]. Available at: https://www.oprahdaily.com/life. (Retrieved June 8,2023).
2) JCK. 2023. Pride Month Inspires Jewelers to Design “Bright, Bold” Tributes. [Online]. Available at: https://www.jckonline.com/editorial-article/pride-month-jewelers/. (Retrieved June 8,2023).
3) WWD. 2023. David Yurman Partners With The Trevor Project for 2023 Pride Collection. [Online]. Available at: https://wwd.com/pop-culture. (Retrieved June 8,2023).
4) https://www.davidyurman.com. (Retrieved June 9,2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970