การบริโภคเพชรสังเคราะห์ในอินเดียเติบโตสูง

Dec 18, 2023
446 views
1 share

        เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเทศกาลธันเตราส-ดิวาลี ยอดขายเพชรสังเคราะห์ในอินเดียพุ่งสูงขึ้นกว่า 2.2 เท่าตัว โดยเฉพาะแหวนหมั้นเพชรสังเคราะห์เป็นที่นิยมมากที่สุด นอกจากนี้ทองคำดิจิทัลก็ได้รับความนิยมในหมู่นักช็อปเพิ่มขึ้นราว 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และความนิยมเพชรสังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ค้าปลีกเพชรสังเคราะห์เพิ่มขึ้นถึง 4,000 รายได้ในปีนี้

Mr. Pooja Sheth Madhavan ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Limelight Diamonds ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเพชรสังเคราะห์รายใหญ่ที่สุดในอินเดียได้เปิดเผยว่า ชาวอินเดียให้การยอมรับเพชรสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น โดยเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ขนาดมากกว่า 2 กะรัต กำลังได้รับความนิยมในเมืองใหญ่ต่างๆ ของอินเดีย ซึ่งเพชรสังเคราะห์ที่ขายได้เพิ่มสูงมากในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างดิวาลี เนื่องมาจากราคาที่ถูกกว่าเพชรธรรมชาติ 40-70% และราคาของเพชรสังเคราะห์ก็ลดลงมากกว่า 50% จากปีทีผ่านมา จึงดึงดูดใจให้มีการบริโภคเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์มากขึ้น 


เครื่องประดับเพชรสังเคราะห์แบรนด์ Anantaa Diamonds

อินเดียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพชรสังเคราะห์รายใหญ่ของโลก โดยมีเมืองสุรัต มุมไบ และจัยปูร์ เป็นศูนย์กลางการผลิตเพชรสังเคราะห์ของอินเดีย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเพชรสังเคราะห์ของอินเดียเติบโตเฉลี่ย 55% ต่อปี และอินเดียผลิตเพชรสังเคราะห์ราว 15% ของผลผลิตเพชรสังเคราะห์ทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา อินเดียส่งออกเพชรสังเคราะห์ไปทั่วโลกเพิ่มสูงกว่า 100% 

ส่วนความต้องการเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ของอินเดียก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนในกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z (เป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย) ซึ่งให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีความยั่งยืน

 เพชรสังเคราะห์ซึ่งมีราคาไม่แพงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นทางเลือกของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดังนั้น กลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z ในอินเดียจึงเป็นโอกาสสำหรับเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ จึงควรเลือกเจาะกลุ่มตลาดนี้ 

ทั้งนี้ อินเดียคาดว่าตลาดเพชรสังเคราะห์ในอินเดียจะมีมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 และจะมีมูลค่าเพิ่มเป็น 12,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 ธันวาคม 2566


ข้อมูลอ้างอิง


1) The Economic Times: Lab-made diamonds grow on buyers this Dhanteras-Diwali, [Online]. Available at https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fashion-/-cosmetics-/-jewellery/lab-made-diamonds-grow-on-buyers-this-dhanteras-diwali/articleshow/105220167.cms. (Retrieved December 7, 2023).
2) Lab Grown Diamonds Have A Bright Future In The Indian Jewelry Industry. [Online]. Available at https://www.growndiamondcorp.com/blog/lab-grown-diamonds-have-a-bright-future-in-the-indian-jewelry-industry/. (Retrieved December 7, 2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


การบริโภคเพชรสังเคราะห์ในอินเดียเติบโตสูง

Dec 18, 2023
446 views
1 share

        เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเทศกาลธันเตราส-ดิวาลี ยอดขายเพชรสังเคราะห์ในอินเดียพุ่งสูงขึ้นกว่า 2.2 เท่าตัว โดยเฉพาะแหวนหมั้นเพชรสังเคราะห์เป็นที่นิยมมากที่สุด นอกจากนี้ทองคำดิจิทัลก็ได้รับความนิยมในหมู่นักช็อปเพิ่มขึ้นราว 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และความนิยมเพชรสังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ค้าปลีกเพชรสังเคราะห์เพิ่มขึ้นถึง 4,000 รายได้ในปีนี้

Mr. Pooja Sheth Madhavan ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Limelight Diamonds ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเพชรสังเคราะห์รายใหญ่ที่สุดในอินเดียได้เปิดเผยว่า ชาวอินเดียให้การยอมรับเพชรสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น โดยเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ขนาดมากกว่า 2 กะรัต กำลังได้รับความนิยมในเมืองใหญ่ต่างๆ ของอินเดีย ซึ่งเพชรสังเคราะห์ที่ขายได้เพิ่มสูงมากในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างดิวาลี เนื่องมาจากราคาที่ถูกกว่าเพชรธรรมชาติ 40-70% และราคาของเพชรสังเคราะห์ก็ลดลงมากกว่า 50% จากปีทีผ่านมา จึงดึงดูดใจให้มีการบริโภคเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์มากขึ้น