ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม

...
วัตถุดิบ

วัตถุดิบอัญมณีในประเทศแทนซาเนีย

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (The United Republic of Tanzania) เป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาที่มีชื่อเสียงด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งแร่อัญมณีหลายชนิด โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นแหล่งแร่อัญมณีศักยภาพสูง อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตแทนซาไนต์เพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วย


Dec 26, 2017
2

แหล่งแร่และการทำเหมืองทองคำในประเทศไทย

ปัจจุบันรัฐบาลได้สั่งระงับการทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่สัมปทานในประเทศไทยทุกแห่งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรทั่วประเทศด้วย


Oct 12, 2017
3

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970