อัตราภาษีนำเข้าและกฎระเบียบการค้า

...
กฎระเบียบการนำเข้า

อินเดีย


Mar 31, 2021
12
เวียดนาม


Jan 18, 2021
30
บรูไน


Jan 18, 2021
6
ไต้หวัน


Jan 18, 2021
16
ญี่ปุ่น


Jan 18, 2021
4
เกาหลีใต้


Jan 18, 2021
20
ฮ่องกง


Dec 29, 2020
6
สิงคโปร์


Dec 29, 2020
18
ศรีลังกา


May 14, 2020
12
มาเลเซีย


Apr 8, 2020
8
×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970