อัตราภาษีนำเข้าและกฎระเบียบการค้า

...
กฎระเบียบการนำเข้า

ฮ่องกง


Dec 29, 2020
4
สิงคโปร์


Dec 29, 2020
12
อินเดีย


Nov 30, 2020
9
เวียดนาม


Aug 20, 2020
26
ไต้หวัน


Aug 20, 2020
14
เกาหลีใต้


Aug 20, 2020
19
ศรีลังกา


May 14, 2020
12
มาเลเซีย


Apr 8, 2020
5
บรูไน


Feb 5, 2020
2
ญี่ปุ่น


Jan 2, 2020
2
×
ชั้น 4 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140 ถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970