บทวิเคราะห์การนำเข้าส่งออกอัญมณีไทย

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2549

ในปี 2549 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 7,601.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4 % จากการส่งออกสินค้าสำคัญทุกรายการได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 3,995.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.09%

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2548

ในปี 2548 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 7,308.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.06% จากการส่งออกสินค้าสำคัญทุกรายการได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 4,080.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 38.52%

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2547

ในปี 2547 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 2,631.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.65% ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 2,945.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.08%

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2546

ในปี 2546 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 2,514.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.05% ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 2,180.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.81%

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970