ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2564

Jun 2, 2021
2795 views
0 share

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน  ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 69.83 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีมูลค่า 8,142.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 2,456.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.87 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,793.28  ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.05 โดยเฉพาะเมษายน 2564 เพียงเดือนเดียว มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 106.57  อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์  https://bit.ly/2STKn2s  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่างเอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2564

Jun 2, 2021
2795 views
0 share

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน  ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 69.83 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีมูลค่า 8,142.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 2,456.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.87 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,793.28  ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.05 โดยเฉพาะเมษายน 2564 เพียงเดือนเดียว มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 106.57  อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์  https://bit.ly/2STKn2s  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่างเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970