ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564

Dec 3, 2021
1984 views
144 shares

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 51.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีมูลค่า 16,879.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 8,177.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.67 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 4,931.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.87 โดยเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมา  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์  https://bit.ly/3xN9xA9   

การส่งออกอัญมณีเอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564

Dec 3, 2021
1984 views
144 shares

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 51.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีมูลค่า 16,879.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 8,177.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.67 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 4,931.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.87 โดยเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมา  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์  https://bit.ly/3xN9xA9   

การส่งออกอัญมณีเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970